توسل

دعانویسی برای جدایی زن و شوهر

احتیاط کنید : به دلیل قدرتمند بودن این کار حتما نوع استفاده خود را در واتساپ با کارشناسان فروش در میان بگذارید !!

دعا نویس

توسل

مشاوره و سفارش دعا و طلسم در واتساپ

دعانویسی برای جدایی زن و شوهر , رسانه توسل ( جهت مشاوره شوهر و ثبت سفارش به واتساپ مراجعه کنید ) , دعانویسی برای جدایی زن و شوهر : به دنبال چوب دل می‌رود، درست از چوب دل درخت ایستاده‌ای بزرگ بالا می‌رود، از درخت سبز بالا می‌رود، پوست درخت را قطع می‌کند، با خود می‌برد، فکر می‌کند. این چوب قلب است.

توسل : مردی تیزبین به او نگاه کرد: این مرد عزیز نه چوب دل را می شناسد و نه چوب سبز و نه آنها را.پوست درخت، نه شاخه ها، نه شاخ و برگ. پس حالا این مرد عزیز که دلش می خواهد، دنبال چوب دل می گردد.

دعانویسی برای جدایی زن و شوهر

می رود دنبال دل، فقط از روی چوب دل درخت دل انگیزی که آنجا ایستاده بود بالا رفت، از درخت سبز بالا رفت، پوست درخت را قطع کرد، آن را با خود برد و فکر می کند این است. چوب دل، رفت اما آنچه می توان از هسته آنها به عنوان یک هسته استخراج کرد با هدف آن مطابقت ندارد. «به همین ترتیب، برهمن، اگر مردی که خواهان چوب دل است، دنبال چوب دل می‌رود، به دنبال چوب دل می‌رود.

دعانویسی برای جدایی زن و شوهر : درست از روی چوب درخت دل‌چسب بلند می‌رود، چوب سبز را اره می‌کند،[S. 374]با من بردار و با فکر “این چوب دل است” دور شو. مردی تیزبین آن را مشاهده کرد: «این مرد عزیز نه چوب دل را می شناسد و نه چوب سبز، نه پوست، نه شاخه ها و نه شاخ و برگ. پس حالا این مرد عزیز که دلش می خواهد، دنبال چوب دل می گردد، به دنبال چوب دل می رود، مستقیم از روی چوب دل درخت تنومندی که آنجا ایستاده بود بالا رفت، چوب سبز را اره کرد.

شوهر

شوهر : مستقیماً از روی چوب دل درخت تنومندی که آنجا ایستاده بود، بالا رفت، از درخت سبز بالا رفت، از پوست درخت بالا رفت، شاخه ای را قطع کرد، آن را با او و در فکر این است که چوب دل، رفته است. اما آنچه می توان از هسته آن به عنوان هسته استخراج کرد با هدف آن مطابقت ندارد. به همین ترتیب، برهمن، اگر مردی که مشتاق چوب دل است، دنبال چوب دل می‌رود.

دعانویسی برای جدایی زن و شوهر : آن را با خود برد و به خیال اینکه چوب دل است رفت. اما آنچه می توان از هسته آن به عنوان هسته استخراج کرد با هدف آن مطابقت ندارد. «به همین ترتیب، برهمن، اگر مردی که دلش می‌خواهد، به دنبال چوب دل می‌رود، به دنبال چوب دل می‌رود، تازه چوب دل درختی بزرگ و دلچسب را اره می‌کند، با خود می‌برد و می‌رفت که «این چوب دل» است.

مردی تیزبین او را مشاهده کرد: «این مرد عزیز واقعاً چوب دل را می شناسد، چوب سبز را می شناسد، پوست درخت را می شناسد، شاخه ها را می شناسد، شاخ و برگ را می شناسد. پس این عزیزی که دلت می خواهد، دنبال چوب دل می گردد، به دنبال چوب دل می رود، تازه چوب دل درخت تنومند و دلچسب را اره کرده، با خود برده و می داند که{۲۰۰}که این چوب دل است، رفته است.

دعانویسی برای جدایی زن و شوهر : و آنچه می توان از هسته آن به عنوان هسته به دست آورد با هدف آن مطابقت دارد. اکنون نیز، برهمن، یک نفر از خانه به بی خانمانی نقل مکان کرد، با اعتماد به نفس: من در تولد، در پیری و مرگ، در وای، اندوه نوشتن دعا برای جلب محبت از راه دور و رنج، در اندوه غوطه ور هستم.[S. 375]و ناامیدی، گمشده در رنج، گمشده در رنج! وای که جز پایان دادن به این همه رنج ممکن بود!» با چنین روحیه ای از دنیا دست کشید و صدقه و عزت و شهرت به دست آورد.

این دستیابی به صدقه و شرف و شهرت او را به وجد می آورد و پر از انگیزه های ارادی می شود. او به این دستیابی به صدقه و شرف و جلال نوشتن دعا برای جدایی دو نفر می بالد و دیگران را حقیر می داند: «من محبوب و مشهورم، ولی این راهبان دیگر ناشناخته و ناچیز هستند.» اما آن چیزهای دیگر که از صدقه بالاتر و باشکوهتر است. عزت و شهرت، تحقق این چیزها را نه می خواهد و نه می جنگد، آسان و سست است.

دعانویسی برای جدایی زن و شوهر : مانند آن مرد، برهمن، که آرزوی چوب دل دارد، به دنبال چوب دل می‌گردد، به دنبال چوب دل می‌رود، اما فقط از چوب دل درخت تنومند بالا می‌رود، از چوب سبز بالا می‌رود، از پوست درخت بالا می‌رود، از شاخه‌ها بالا می‌رود، شاخه‌ای را قطع می‌کند. از دعانویس برای جدایی برگ می زند، و با این فکر می رود که «این چوب دل است» – اما آنچه از هسته آن به عنوان هسته به دست می آید، نمی تواند با هدفش مطابقت داشته باشد.

چنین برهمن به نظر من می رسد. «برهمن نیز هست، کسی که از خانه به خانه‌نشینی نقل مکان کرد، با اعتماد به نفس نقل مکان دعا برای طول عمر فرزندان کرد: من در تولد، در پیری و مرگ، در وای، اندوه و رنج، در غم و ناامیدی، غوطه‌ور در رنج، غرق در رنج هستم! وای که جز پایان دادن به این همه رنج ممکن بود!» با چنین روحیه ای از دنیا دست کشید و صدقه و عزت و شهرت به دست آورد.

دعانویسی برای جدایی زن و شوهر : این رسیدن به صدقه و عزت و جلال او را شاد نمی کند، او را از اراده پر نمی کند. به این رسیدن به صدقه و شرف و شهرت مباهات نمی کند، دیگران را تحقیر نمی کند. و آن چیزهای دورتر که از رسیدن به صدقه نوشتن دعا برای ازدواج با شخص مورد نظر و شرف و شهرت بالاتر و شکوهمندتر است، تحقق این خواسته ها و کوشش او آسان نیست، سستی نیست. او برای فضایل دینی مبارزه می کند.

از طریق این فضایل دینی، او شاد و سرشار از انگیزه می شود. او به این فضایل دینی می بالد و دیگران را تحقیر می کند: «من شایستگی دارم، من عادل هستم، اما این راهبان دیگر فایده ندارند، گناهکارند.» اما آن چیزهای دیگر که از فضایل دینی بالاتر و با شکوه تر است، تحقق آن است. از این چیزها{۲۰۱}نه میل دارد و نه برای آن می جنگد، راحت و سست است.

دعانویسی برای جدایی زن و شوهر : برهمن هم که دلش می‌خواهد، به دنبال چوب دل می‌گردد، به دنبال چوب دل می‌رود، اما فقط از چوب دل درخت تنومندی که ایستاده است بالا می‌رود، از درخت سبز بالا می‌رود، از پوست درخت می‌رود، شاخه‌ای را می‌برد، آن را با خود می‌برد. و در اندیشه “این چوب دل است” می رود – اما آنچه می توان از هسته آن به عنوان یک هسته به دست آورد.

دعا و طلسم توسل
نظر دعا و طلسم توسل

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۰:۱۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۱۳***۰۹۱۲-۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
چند وقت پیش با دختر خالم داشتم صحبت میکردم گفت از قدیس نشان نالیس داره استفاده میکنه بهش گفتم آخه من رقیب عشقی دارم براش شرایطم توضیح دادم گفت بیا از قدیس نشان نالیس استفاده کن ببینیم چی میشه منم که ذوق شوق رضایتشو دیدم گفتم بزار یه امتحان کنم الان خواستم نظر بنویسم هم خستگیتون رفع بشه هم قدردانی کرده باشم هم نظرمو بگم آره برای منم جواب داد همسرم بعد از اینکه رفته بود برگشت اونم نه همینطوری با گل شیرینی اومد خونه و عذر خواهی کرد کلی ---- ممنونم ازتون

نام: شایان

در ساعت ۲۱:۴۴ این نظر را ثبت کرده است.

۶۴۲***۰۹۱۲-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام وقت بخیر من از سنگ قدیس نشان نالیس استفاده کردم خیلی آرامشم بیشتر شد برای گشایش رزق و روزیم میخواستم الان یجورایی انگار پول به سمتم جذب میشه خواستم تشکری کرده باشم

نام: نژادی

در ساعت ۲۰:۳۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۵۱***۰۹۱۷-۵

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۶ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
عزیزم سلام ممنون بخاطر سنگی که ارسال کردید برام بعد از شش روز آورد اداره پست تقریبا ده روزه دارم ازش استفاده میکنم خیلی باعث آرامشم شده و قبلا که احساسی میکردم که طلسم شدم دیگه بعد از اینکه دارم سنگ قدیس نشان نالیس استفاده میکنم خیلی اوضاع رو به بهبودی شده برایم خوابام بهتر شده است ممنون واقعا

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۲:۵۸ این نظر را ثبت کرده است.

۴۱۵***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
واااااااااااااااااااااااااااااای ممنون من برادرم همزاد داشت از همین نالیس که پیشنهاد دادید استفاده کردم اوایل یکم دیونه بازیاش کمتر شد اما چند وقته دیگه کاملا خوب شده خواستم دوباره بخرم ازتون همین قدیس نشان نالیس ممنونتون میشم که واتساپ پیامم ج بدید اینسری برای خودم میخوام بگیرم چون نظرات که دیدم برادرم که دیدم گفتم چرا خودم ازش استفاده نکنم = پیام دادم واتساپ

نام: مونا

در ساعت ۸:۲۶ این نظر را ثبت کرده است.

۹۰۳***۰۹۳۶-۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۳ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
راضیم من من قدیس نشان ساده گرفتم دوست پسرم که قهوه ایم کرده بود خیلی خیلی بی احترامی پدر سگ بهم کرد موقع رفتن سه روز پیش بهم زنگ زد گفت گفتم زنگ بزنم ببینم زنده ای که منم بهش گفتم بیشعوری این چه طرز حرف زدنه ؟ گفت با گندی که من به رابطمون زدم خوب عزیز دلم غرورم اجازه نمیده که همین اول کار نازتو بخرم که گفتم پس کی میخوای بخری گفت بیا ببینمت اومد دنبالم رفتیم کافه نشستم دیدم نیومد گفتم لابد عوضی داره بازیم میده تا اومدم بلند بشم صاحب کافه یه دسته گل آورد برام گفت از طرف اقای محمدی هست گفتن تقدیمتون کنم بعدش خودش اومد و از دلم دراورد الان این سنگ قدیس نشان ساده که من گرفتم اینطوری در اومد سنگ قدیس نشان نالیس که گفتید قوی تره اونم میخوام و میشه هر دو را باهم استفاده کنم ؟

نام: سلطانی

در ساعت ۲۳:۴۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۷۷***۰۹۱۰-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۷ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
با ادب احترام همسر بنده برگشتن به خانه تشکر

نام: مصطفی

در ساعت ۱۷:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۷۶۶***۰۹۱۹-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
داداش همین قدیس نشان نالیستونو من برای خودم سفارش دادم حاجی چقدر زیدم اخلاقش خوب شده بخدا واقعا مرام گذاشتید واقعا راضی خفنم

نام: فرزین

در ساعت ۱۱:۰۲ این نظر را ثبت کرده است.

۶۹۱***۰۹۳۷-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
اقا کامران اینجا نظرات جواب نمیدن من رفتم میگم چرا نظرات شما جواب نمیدید میگن اونجا برای عزیزانی هست که استفاده کردن محبت میکنن نظر میزارن هرکی سوالی داشته باشه به واتساپ پیام میده خواستم بگم الکی سوال نکن اینجا کسی جوابتو نمیده پاشو برو واتساپ والااااااا بیکاریا

نام: احدی

در ساعت ۲۱:۱۸ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۰***۰۹۳۳-۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام کامیار هستم پارسال ازتون خرید کردم اما هرچی گشتم دوباره ازتون خرید کنم پیداتون نکردم اخه اسم سنگ یادم رفته بود اتفاقی داشتم تو نت میچرخیدم اسم قدیس نشان نالیس خورد به چشمم به اطرافیانم قول داده بودم براشون بگیرم خواستم از همین سنگ قدیس نشان نالیس که خریده بودم پارسال برایم پنج عدد دیگه بفرستید

نام: بهنام

در ساعت ۱۸:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۳۷۷***۰۹۱۲-۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
جهت ابطال جادو ازتون خرید کرده بودم _ راضی هستم من هم

نام: بدون نامم

در ساعت ۰۴:۲۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۰۰***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
لطفا واتساپ کوفتی سریع تر جواب بدید هی یه پیام الان میدید یدونه یه ساعت دیگه که نشد پاسخگویی مسخره شمام مگه من

نام: الهام

در ساعت ۱۴:۵۰ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۸***۰۹۱۹-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
بهتون گفتم بعد از استفاده نظرم تو سایت میزارم چه راضی باشم چه نه گفتم نظر میزارم برای بازگشت معشوق ازتون گرفته بودم اولش که خیلی آرامشم زیاد شد به طرز خاصی بعد بوتیک لباس فروشیم فروشش بیشتر شد و در آخر یه دفعه نامزدم اومد به بهونه ی اینکه مدارکم دستت جا مونده رابطتمون دوباره شکل گرفت ### ممنون برای منم جواب داده

نام: حیدری

در ساعت ۱۹:۲۷ این نظر را ثبت کرده است.

۴۴۷***۰۹۱۴-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
روانیم کردید از بس دیر جواب میدید تو واتساپ الانم که جواب دادید میگید سنگ قدیس نشان نالیس تموم کردید ؟ الان اوسکولم کردید ؟ باشه من تا فردا منتظر میمونم ببینم چی میشه حالا خوبه گفتم اوضاع زندگیم داغونه اینم شانس مسخره منه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یازده + بیست =