توسل

خوش شانسی دعا برای عزیز شدن درچشم همه

احتیاط کنید : به دلیل قدرتمند بودن این کار حتما نوع استفاده خود را در واتساپ با کارشناسان فروش در میان بگذارید !!

دعا

توسل

مشاوره و سفارش دعا و طلسم در واتساپ

خوش شانسی دعا برای عزیز شدن درچشم همه , رسانه توسل ( جهت مشاوره همه و ثبت سفارش به واتساپ مراجعه کنید ) , خوش شانسی دعا برای عزیز شدن درچشم همه : بخت، که سالیان درازی به دست خود استاد در این برادری با پاشیدن شاگردی به تو پاشیده شده است!» ۱۴ اینک آن تبارک، اَناندا ارجمند را خطاب کرد و گفت: «آنداندا ممکن است.

توسل : که در برخی از شما ممکن است این فکر را پیش بیاورید که “کلام استاد تمام شده است، ما دیگر معلمی نداریم! اما این چنین نیست، اِناندا، که باید به آن توجه کنید. درست است که دیگر جسدی دریافت نخواهم کرد.

خوش شانسی دعا برای عزیز شدن درچشم همه

زیرا تمام غم و اندوه آینده اکنون برای همیشه از بین رفته است. اما اگرچه این بدن منحل خواهد شد، تاثاگاتا باقی می ماند. حقیقت و قوانین دستوری را که برای همه شما بیان کردم و وضع کردم، پس از رفتن من، برای شما معلم باشند.

خوش شانسی دعا برای عزیز شدن درچشم همه : وقتی من رفتم، اِناندا، اگر می‌خواهد، دستور بده که همه احکام صغیره و صغیر را لغو کند.» ۱۵ سپس آن حضرت خطاب به برادران فرمود: [ص ۲۴۸] «ممکن است شک و تردیدی وجود داشته باشد.

همه

همه : پروردگارا، حق را حق تعالی به من نشان داده است و پناه می برم به تبارک و تعالی و به حق و امر. باشد که خداوند تبارک و تعالی مرا به عنوان شاگرد و مؤمن واقعی بپذیرد، از این روز به بعد تا زمانی که عمر پابرجاست.» ۱۳ و سبحدا، متفکر، به اَنندای بزرگوار گفت: «منفعت تو بزرگ است ای دوست اَناندا، خیر تو بزرگ است.

خوش شانسی دعا برای عزیز شدن درچشم همه : در ذهن یک برادر در مورد بودا، یا حقیقت، یا مسیر. بعداً خود را با این فکر سرزنش نکنید که ما از آن مبارک سؤال نکردیم وقتی با او روبرو شدیم. پس اکنون ای برادران، آزادانه پرس و جو کنید.» ۱۶ و برادران ساکت ماندند. ۱۷ سپس اَناندا ارجمند به مبارک گفت: «به راستی، من معتقدم که در کل این مجلس برادران، هیچ برادری وجود ندارد که برادری داشته باشد.

شک یا تردید در مورد بودا، یا حقیقت، یا راه!» ۱۸ مبارک گفت: «از کمال ایمان است که گفتی، اِناندا! اما، اَناندا، تاتاگاتا به یقین می‌داند که در کل این مجمع برادران، هیچ برادری وجود ندارد که در مورد بودا، یا حقیقت، یا مسیر تردید یا تردید داشته باشد! زیرا حتی عقب‌مانده‌ترین آنها، اِناندا، از میان همه این برادران به ایمان آورده است و از رستگاری نهایی مطمئن شده است.

خوش شانسی دعا برای عزیز شدن درچشم همه : سپس خداوند تبارک و تعالی به برادران خطاب کرد و گفت: «اگر اکنون دارما را می‌شناسید، علت همه رنج‌ها، و راه رستگاری، ای شاگردان، آیا خواهید گفت: “ما به استاد احترام می گذاریم، و از روی احترام به استاد، چنین می گوییم؟” ۲۰ برادران پاسخ دادند: “ای خداوند، نخواهیم کرد.” آن حضرت ادامه داد: ۲۲ «از آن موجوداتی که در جاهلیت زندگی می‌کنند، بسته و محصور شده‌اند.

گویی در یک تخم‌مرغ، من ابتدا پوسته تخم جهل را شکستم و به تنهایی در جهان به عالی‌ترین و جهانی‌ترین بودا دست یافتم. بنابراین، ای شاگردان، من بزرگ‌ترین و نجیب‌ترین موجودات هستم. ۲۳ «اما آنچه می‌گویید، ای شاگردان، آیا آن چیزی نیست که خود می‌دانید، خودتان دیده‌اید و متوجه شده‌اید؟» ۲۴ آناندا و برادران گفتند: خداوندا چنین است.

خوش شانسی دعا برای عزیز شدن درچشم همه : بار دیگر آن مبارک شروع به صحبت کرد: «اینک [صفحه ۲۴۹] برادران، او گفت: «شما را نصیحت می کنم و می گویم که زوال در همه چیز ذاتی است، اما حقیقت برای همیشه باقی خواهد دعای قوی برای زیاد شدن حافظه ماند! نجات خود را با همت انجام دهید!» این آخرین کلمه تاثاگاتا بود. سپس تاثاگاتا در یک مراقبه عمیق فرو رفت و پس از گذشتن از چهار جانا، وارد نیروانا شد.۲۶ هنگامی که آن مبارک وارد نیروانا شد.

در هنگام مرگش، زلزله ای سهمگین و مهیب برخاست: و رعدهای آسمان فوران کرد، و از برادرانی که هنوز از هوس ها رها نشده بودند، برخی گسترش یافتند. آغوش خود را بیرون آوردند و گریستند و عده‌ای در اندوه با سر بر زمین افتادند و از این فکر افتادند: «خیلی زود مرد! ۲۷ سپس دعا برای عزیز شدن نزد پدر و مادر انورودای بزرگوار برادران را نصیحت کرد و گفت: “برادران من بس است! نه گریه کنید و نه ناله کنید!

خوش شانسی دعا برای عزیز شدن درچشم همه : آیا خداوند تبارک قبلاً این را به ما اعلام نکرده است که در ذات همه چیز نزدیک و عزیز است. ما باید از آنها جدا شویم و آنها را رها کنیم، زیرا هر چیزی که زاده می شود، به وجود می آید و سازمان می یابد، در درون خود ضرورت ذاتی انحلال را در خود دارد؟ چنین شرایطی نمی تواند وجود داشته باشد! کسانی که از شور و اشتیاق رها هستند، فقدان را متحمل خواهند دعا برای زیاد شدن حافظه جنین شد.

آرام و دارای خود، و آگاه به حقیقتی که او به ما آموخته است.»۲۸ و انورودای ارجمند و آناندا ارجمند بقیه شب را در گفتمان مذهبی سپری کردند.۲۹ سپس آن بزرگوار بزرگوار انورودا به اَناندا ارجمند گفت: «اکنون برو، برادر اَناندا، و به ملاس دعا برای عزیز شدن نزد شوهر از راه دور کوسینارا خبر بده و بگو: «خدای تبارک و تعالی از دنیا رفت، پس هر چه صلاح می‌دانی انجام بده!» ۳۰ و چون ملاها این را شنیدند! گفتند که غمگین و اندوهگین و دلشان رنجیده است.

خوش شانسی دعا برای عزیز شدن درچشم همه : سپس ملاهای کوسینارا به خادمان خود دستور دادند و گفتند: «عطرها و گلدسته‌ها و تمام موسیقی را در کوسینارا جمع کنید!» کوسینارا عطرها و گلدسته‌ها و همه آلات موسیقی و پانصد جامه را برداشت و به دعای برای عزیز شدن نزد شوهر نخلستان سالا که جسد آن حضرت در آنجا بود رفت و در آنجا روز را به احترام و تکریم اجساد آن حضرت سپری کردند.

با سرود و موسیقی و با گلدسته ها و عطرها و در ساختن سایبان از لباس هایشان و تهیه تاج گل های تزئینی برای آویختن به آن. و آنها بقایای مبارک را سوزاندند، همانطور که با جسد پادشاه پادشاهان انجام دادند. ۳۲ هنگامی که آتش تشییع جنازه روشن شد، خورشید و ماه درخشش خود را از دست دادند، نهرهای آرام از هر طرف سیلابی متورم شدند.

خوش شانسی دعا برای عزیز شدن درچشم همه : زمین لرزید و جنگل‌های مستحکم مانند برگ‌های صخره می‌لرزید، در حالی که گل‌ها و برگ‌ها مانند باران پراکنده نابهنگام به زمین می‌افتند، به طوری که تمام کوسینارا تا زانو پر از گل ماندارا شد که از بهشت ​​می‌بارید.۳۳ وقتی مراسم سوزان تمام شد دواپوتا به انبوهی که دور تار جمع شده بودند گفت: ۳۴ «ای برادران، اینک بقایای زمینی مبارک از بین رفته است. اما حقیقتی که او به ما آموخته است در ذهن ما زندگی می کند و ما را از هرگونه خطا پاک می کند.

دعا و طلسم توسل
نظر دعا و طلسم توسل

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۰:۱۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۱۳***۰۹۱۲-۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
چند وقت پیش با دختر خالم داشتم صحبت میکردم گفت از قدیس نشان نالیس داره استفاده میکنه بهش گفتم آخه من رقیب عشقی دارم براش شرایطم توضیح دادم گفت بیا از قدیس نشان نالیس استفاده کن ببینیم چی میشه منم که ذوق شوق رضایتشو دیدم گفتم بزار یه امتحان کنم الان خواستم نظر بنویسم هم خستگیتون رفع بشه هم قدردانی کرده باشم هم نظرمو بگم آره برای منم جواب داد همسرم بعد از اینکه رفته بود برگشت اونم نه همینطوری با گل شیرینی اومد خونه و عذر خواهی کرد کلی ---- ممنونم ازتون

نام: شایان

در ساعت ۲۱:۴۴ این نظر را ثبت کرده است.

۶۴۲***۰۹۱۲-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام وقت بخیر من از سنگ قدیس نشان نالیس استفاده کردم خیلی آرامشم بیشتر شد برای گشایش رزق و روزیم میخواستم الان یجورایی انگار پول به سمتم جذب میشه خواستم تشکری کرده باشم

نام: نژادی

در ساعت ۲۰:۳۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۵۱***۰۹۱۷-۵

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۶ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
عزیزم سلام ممنون بخاطر سنگی که ارسال کردید برام بعد از شش روز آورد اداره پست تقریبا ده روزه دارم ازش استفاده میکنم خیلی باعث آرامشم شده و قبلا که احساسی میکردم که طلسم شدم دیگه بعد از اینکه دارم سنگ قدیس نشان نالیس استفاده میکنم خیلی اوضاع رو به بهبودی شده برایم خوابام بهتر شده است ممنون واقعا

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۲:۵۸ این نظر را ثبت کرده است.

۴۱۵***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
واااااااااااااااااااااااااااااای ممنون من برادرم همزاد داشت از همین نالیس که پیشنهاد دادید استفاده کردم اوایل یکم دیونه بازیاش کمتر شد اما چند وقته دیگه کاملا خوب شده خواستم دوباره بخرم ازتون همین قدیس نشان نالیس ممنونتون میشم که واتساپ پیامم ج بدید اینسری برای خودم میخوام بگیرم چون نظرات که دیدم برادرم که دیدم گفتم چرا خودم ازش استفاده نکنم = پیام دادم واتساپ

نام: مونا

در ساعت ۸:۲۶ این نظر را ثبت کرده است.

۹۰۳***۰۹۳۶-۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۳ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
راضیم من من قدیس نشان ساده گرفتم دوست پسرم که قهوه ایم کرده بود خیلی خیلی بی احترامی پدر سگ بهم کرد موقع رفتن سه روز پیش بهم زنگ زد گفت گفتم زنگ بزنم ببینم زنده ای که منم بهش گفتم بیشعوری این چه طرز حرف زدنه ؟ گفت با گندی که من به رابطمون زدم خوب عزیز دلم غرورم اجازه نمیده که همین اول کار نازتو بخرم که گفتم پس کی میخوای بخری گفت بیا ببینمت اومد دنبالم رفتیم کافه نشستم دیدم نیومد گفتم لابد عوضی داره بازیم میده تا اومدم بلند بشم صاحب کافه یه دسته گل آورد برام گفت از طرف اقای محمدی هست گفتن تقدیمتون کنم بعدش خودش اومد و از دلم دراورد الان این سنگ قدیس نشان ساده که من گرفتم اینطوری در اومد سنگ قدیس نشان نالیس که گفتید قوی تره اونم میخوام و میشه هر دو را باهم استفاده کنم ؟

نام: سلطانی

در ساعت ۲۳:۴۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۷۷***۰۹۱۰-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۷ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
با ادب احترام همسر بنده برگشتن به خانه تشکر

نام: مصطفی

در ساعت ۱۷:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۷۶۶***۰۹۱۹-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
داداش همین قدیس نشان نالیستونو من برای خودم سفارش دادم حاجی چقدر زیدم اخلاقش خوب شده بخدا واقعا مرام گذاشتید واقعا راضی خفنم

نام: فرزین

در ساعت ۱۱:۰۲ این نظر را ثبت کرده است.

۶۹۱***۰۹۳۷-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
اقا کامران اینجا نظرات جواب نمیدن من رفتم میگم چرا نظرات شما جواب نمیدید میگن اونجا برای عزیزانی هست که استفاده کردن محبت میکنن نظر میزارن هرکی سوالی داشته باشه به واتساپ پیام میده خواستم بگم الکی سوال نکن اینجا کسی جوابتو نمیده پاشو برو واتساپ والااااااا بیکاریا

نام: احدی

در ساعت ۲۱:۱۸ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۰***۰۹۳۳-۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام کامیار هستم پارسال ازتون خرید کردم اما هرچی گشتم دوباره ازتون خرید کنم پیداتون نکردم اخه اسم سنگ یادم رفته بود اتفاقی داشتم تو نت میچرخیدم اسم قدیس نشان نالیس خورد به چشمم به اطرافیانم قول داده بودم براشون بگیرم خواستم از همین سنگ قدیس نشان نالیس که خریده بودم پارسال برایم پنج عدد دیگه بفرستید

نام: بهنام

در ساعت ۱۸:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۳۷۷***۰۹۱۲-۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
جهت ابطال جادو ازتون خرید کرده بودم _ راضی هستم من هم

نام: بدون نامم

در ساعت ۰۴:۲۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۰۰***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
لطفا واتساپ کوفتی سریع تر جواب بدید هی یه پیام الان میدید یدونه یه ساعت دیگه که نشد پاسخگویی مسخره شمام مگه من

نام: الهام

در ساعت ۱۴:۵۰ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۸***۰۹۱۹-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
بهتون گفتم بعد از استفاده نظرم تو سایت میزارم چه راضی باشم چه نه گفتم نظر میزارم برای بازگشت معشوق ازتون گرفته بودم اولش که خیلی آرامشم زیاد شد به طرز خاصی بعد بوتیک لباس فروشیم فروشش بیشتر شد و در آخر یه دفعه نامزدم اومد به بهونه ی اینکه مدارکم دستت جا مونده رابطتمون دوباره شکل گرفت ### ممنون برای منم جواب داده

نام: حیدری

در ساعت ۱۹:۲۷ این نظر را ثبت کرده است.

۴۴۷***۰۹۱۴-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
روانیم کردید از بس دیر جواب میدید تو واتساپ الانم که جواب دادید میگید سنگ قدیس نشان نالیس تموم کردید ؟ الان اوسکولم کردید ؟ باشه من تا فردا منتظر میمونم ببینم چی میشه حالا خوبه گفتم اوضاع زندگیم داغونه اینم شانس مسخره منه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 + 18 =