توسل

دعانویس جدایی

احتیاط کنید : به دلیل قدرتمند بودن این کار حتما نوع استفاده خود را در واتساپ با کارشناسان فروش در میان بگذارید !!

دعا نویس

توسل

مشاوره و سفارش دعا و طلسم در واتساپ
Rate this post

دعانویس جدایی , رسانه توسل ( جهت مشاوره جدایی و ثبت سفارش به واتساپ مراجعه کنید ) , دعانویس جدایی : اما راهبان ممکن است که این راهب از رستگاری موقت محروم شود. به هر حال، راهبان، اگر یک مرد، چوب دل[S. 369]آرزو می‌کنم، به دنبال چوب دل می‌گردم، می‌روم به دنبال چوب دل، فقط اره کردن چوب دل درختی بزرگ و دلچسب، آن را با خودم می‌برم و می‌روم با دانستن اینکه “این چوب دل است”. مردی تیزبین او را مشاهده کرد: «این مرد عزیز واقعاً چوب دل را می شناسد، چوب سبز را می شناسد، پوست درخت را می شناسد.

توسل : شاخه ها را می شناسد، شاخ و برگ را می شناسد. پس حالا این عزیزی که دلش می خواهد، دنبال چوب دل می رود، می رود دنبال دل،{۱۹۷}فقط چوب دل درخت بزرگ و دلچسبی را که آنجا ایستاده بود اره کرد، آن را با خود برد و رفت، چون می دانست که این چوب دل است. و آنچه می توان از هسته آن به عنوان هسته به دست آورد با هدف آن مطابقت دارد.

دعانویس جدایی

به همین ترتیب، راهبان، پسری نجیب، با اعتماد به نفس، از خانه بیرون رفتند و به غربت رفتند: «من غرق در تولد، در پیری و مرگ، در وای، زاری و رنج، در اندوه و یأس، در رنج هستم. غرق شده، در رنج گم شده! وای که جز پایان دادن به این همه رنج ممکن بود!» با چنین روحیه ای از دنیا دست کشید و صدقه و عزت و شهرت به دست آورد. این رسیدن به صدقه و عزت و جلال او را شاد نمی کند، او را از اراده پر نمی کند.

دعانویس جدایی : با این رسیدن به صدقه و عزت و جلال، مغرور نمی شود، دیگران را تحقیر نمی کند. با این دستیابی به صدقه و شرف و شهرت مست نمی شود، غافل نمی شود، سبکسر نمی شود و در فضایل دینی مجاهدت باطل کردن طلسم جدایی می کند. او از این فضایل دینی مسرور است، اما پر از انگیزه های ارادی نیست. این فضایل دینی او را مغرور نمی کند،[S. 370]اجازه نده دیگران او را تحقیر کنند این فضائل دینی او را سرمست نمی کند.

جدایی

جدایی : اما راهبان ممکن است که این راهب از رستگاری موقت محروم شود. اما نه پر از اراده این صراحت نوشتن دعا جدایی دانش او را مغرور نمی کند، باعث تحقیر دیگران نمی شود. این وضوح دانش او را سرمست نمی کند، او را بی خیال و بیهوده نمی کند و کسانی که برای جدیت تلاش می کنند برای رستگاری موقت می جنگند.

دعانویس جدایی : او را غافل و بیهوده نمی کند و کسانی که برای جدیت روح تلاش می کنند برای سعادت خودسازی می جنگند. او از این شادی جذب خود خوشحال است، اما نه پر از انگیزه های ارادی. این شادی خودسازی او را مغرور نمی کند، باعث تحقیر دیگران دعانویس در ایلام نمی شود. این شادی تعمیق نفس او را سرمست نمی کند، او را غافل و بیهوده نمی سازد و آن که جدیت می کوشد برای روشن شدن معرفت می جنگد.

او از این وضوح دانش خوشحال است، اما نه پر از انگیزه های اراده. این صراحت دانش او را مغرور نمی کند، باعث تحقیر دیگران نمی شود. این روشنی دانش او را مست نمی کند، او را غافل نمی کند، غافل نمی کند. و تلاش جدی برای رستگاری ابدی. و غیرممکن دعانویس عالی در کرج است، راهبان، نمی تواند این راهب نجات ابدی را از دست بدهد. «و اینچنین راهبان، کسب زهد است.

دعانویس جدایی : نه صدقه و شرف و شهرت، نه فضیلت دینی، نه سعادت تهذیب نفس، نه زلال معرفت. اما آن رستگاری دعانویسی گشایش کار تزلزل ناپذیر روح، راهبان، این هدف است، آن راهبان، زهد است، هسته اصلی، آن هدف است.» مبارکه چنین گفت. آن راهبان که راضی بودند از کلام آن حضرت شاد شدند. [S. 371] 30. بخش سوم گفتار دهم تمثیل چوب دل – دوم – {۱۹۸}من شنیدم.

که زمانی آن مبارک در ساواتی، در سیگروالد، در باغ آناتاپیندیکو اقامت داشت. سپس برهمن پیگالاکوکچو به محل اقامت مبارک رفت، سلامی مودبانه و سخنان محبت آمیز و به یاد ماندنی با آن حضرت رد و بدل کرد و کناری نشست. سپس برهمن پیگالاکوچو به آن مبارک چنین گفت: «آن‌هایی که در آنجا هستند، ای گوتامو، زاهدان و کشیشان هستند.

دعانویس جدایی : که توسط شاگردان و فدایی‌های متعدد احاطه شده‌اند، روسای مدارس، پیشگامان مشهور و مشهور، که در میان مردم بسیار هستند، مانند پورانو کاساپو، مکخالی گوسالو، آجیتو کساکامبالو، پاکودو. کاکایانو، سانجایو بلاتهاپوتو، نیگاتونتو ناتاپوتو[۲۴] آیا همه آنها همانطور که همه اطمینان می دهند فهمیدند یا همه آنها چیزی نفهمیدند؟ یا بعضی ها فهمیدند و بقیه چیزی نفهمیدند؟» بس است.

برهمن: مهم نیست که همه فهمیده باشند، همانطور که همه تأیید می کنند، یا همه چیزی نفهمیده اند، یا اینکه برخی فهمیده اند و برخی دیگر چیزی نفهمیده اند. برهمن، قانون را به تو نشان خواهم داد. گوش کن و به آنچه می گویم دقت کن.» برهمن با دقت گفت: “یقیناً پروردگارا! به تعالی. پس آن حضرت فرمود: «به همین ترتیب، برهمن، وقتی مردی که میل به چوب دل دارد، به دنبال چوب دل می‌رود.

دعانویس جدایی : به دنبال چوب دل می‌رود، فقط از چوب دل درخت بزرگ و دلچسب بالا رفت، از درخت سبز بالا رفت، از پوست درخت بالا رفت، از شاخه‌ها بالا رفت. شاخه‌ای از برگ آن را قطع کن، با خود ببر و با این فکر برو کنار: مردی تیزبین این را مشاهده کرد: این عزیز نه چوب دل را می‌شناسد، نه چوب سبز، نه پوست و نه پوست. شاخه ها، و نه شاخه های برگ. پس حالا این مرد عزیز که دلش می خواهد.

دنبال چوب دل می رود، به دنبال چوب دل می رود، تازه از چوب دل درخت بزرگی که آنجا ایستاده است بالا رفته، از درخت سبز بالا رفته، از پوست درخت بالا رفته، از شاخه ها بالا رفته، شاخه برگ، آن را برداشت و به خیال اینکه چوب دل است رفت. اما آنچه می توان از هسته آن به عنوان هسته استخراج کرد با هدف آن مطابقت ندارد. «به همین ترتیب، برهمن، اگر مردی که میل به چوب دل دارد، به دنبال چوب دل می‌رود، به دنبال چوب دل می‌رود.

دعانویس جدایی : درست از چوب دل درخت ایستاده بزرگ، بالا می‌رود، از درخت سبز بالا می‌رود، از پوست درخت بالا می‌رود، شاخه‌ای را قطع می‌کند.{۱۹۹}با من ببر و با فکر “این چوب دل است” دور شو. مردی تیزبین به او نگاه کرد: این مرد عزیز نه چوب دل را می شناسد و نه چوب سبز و نه آنها را.[S. 373] پوست درخت، نه شاخه ها، نه شاخ و برگ. پس حالا این مرد عزیزی که دلش می خواهد، دنبال چوب دل می گردد، به دنبال چوب دل می رود.

دعا و طلسم توسل
نظر دعا و طلسم توسل

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۰:۱۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۱۳***۰۹۱۲-۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
چند وقت پیش با دختر خالم داشتم صحبت میکردم گفت از قدیس نشان نالیس داره استفاده میکنه بهش گفتم آخه من رقیب عشقی دارم براش شرایطم توضیح دادم گفت بیا از قدیس نشان نالیس استفاده کن ببینیم چی میشه منم که ذوق شوق رضایتشو دیدم گفتم بزار یه امتحان کنم الان خواستم نظر بنویسم هم خستگیتون رفع بشه هم قدردانی کرده باشم هم نظرمو بگم آره برای منم جواب داد همسرم بعد از اینکه رفته بود برگشت اونم نه همینطوری با گل شیرینی اومد خونه و عذر خواهی کرد کلی ---- ممنونم ازتون

نام: شایان

در ساعت ۲۱:۴۴ این نظر را ثبت کرده است.

۶۴۲***۰۹۱۲-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام وقت بخیر من از سنگ قدیس نشان نالیس استفاده کردم خیلی آرامشم بیشتر شد برای گشایش رزق و روزیم میخواستم الان یجورایی انگار پول به سمتم جذب میشه خواستم تشکری کرده باشم

نام: نژادی

در ساعت ۲۰:۳۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۵۱***۰۹۱۷-۵

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۶ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
عزیزم سلام ممنون بخاطر سنگی که ارسال کردید برام بعد از شش روز آورد اداره پست تقریبا ده روزه دارم ازش استفاده میکنم خیلی باعث آرامشم شده و قبلا که احساسی میکردم که طلسم شدم دیگه بعد از اینکه دارم سنگ قدیس نشان نالیس استفاده میکنم خیلی اوضاع رو به بهبودی شده برایم خوابام بهتر شده است ممنون واقعا

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۲:۵۸ این نظر را ثبت کرده است.

۴۱۵***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
واااااااااااااااااااااااااااااای ممنون من برادرم همزاد داشت از همین نالیس که پیشنهاد دادید استفاده کردم اوایل یکم دیونه بازیاش کمتر شد اما چند وقته دیگه کاملا خوب شده خواستم دوباره بخرم ازتون همین قدیس نشان نالیس ممنونتون میشم که واتساپ پیامم ج بدید اینسری برای خودم میخوام بگیرم چون نظرات که دیدم برادرم که دیدم گفتم چرا خودم ازش استفاده نکنم = پیام دادم واتساپ

نام: مونا

در ساعت ۸:۲۶ این نظر را ثبت کرده است.

۹۰۳***۰۹۳۶-۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۳ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
راضیم من من قدیس نشان ساده گرفتم دوست پسرم که قهوه ایم کرده بود خیلی خیلی بی احترامی پدر سگ بهم کرد موقع رفتن سه روز پیش بهم زنگ زد گفت گفتم زنگ بزنم ببینم زنده ای که منم بهش گفتم بیشعوری این چه طرز حرف زدنه ؟ گفت با گندی که من به رابطمون زدم خوب عزیز دلم غرورم اجازه نمیده که همین اول کار نازتو بخرم که گفتم پس کی میخوای بخری گفت بیا ببینمت اومد دنبالم رفتیم کافه نشستم دیدم نیومد گفتم لابد عوضی داره بازیم میده تا اومدم بلند بشم صاحب کافه یه دسته گل آورد برام گفت از طرف اقای محمدی هست گفتن تقدیمتون کنم بعدش خودش اومد و از دلم دراورد الان این سنگ قدیس نشان ساده که من گرفتم اینطوری در اومد سنگ قدیس نشان نالیس که گفتید قوی تره اونم میخوام و میشه هر دو را باهم استفاده کنم ؟

نام: سلطانی

در ساعت ۲۳:۴۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۷۷***۰۹۱۰-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۷ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
با ادب احترام همسر بنده برگشتن به خانه تشکر

نام: مصطفی

در ساعت ۱۷:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۷۶۶***۰۹۱۹-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
داداش همین قدیس نشان نالیستونو من برای خودم سفارش دادم حاجی چقدر زیدم اخلاقش خوب شده بخدا واقعا مرام گذاشتید واقعا راضی خفنم

نام: فرزین

در ساعت ۱۱:۰۲ این نظر را ثبت کرده است.

۶۹۱***۰۹۳۷-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
اقا کامران اینجا نظرات جواب نمیدن من رفتم میگم چرا نظرات شما جواب نمیدید میگن اونجا برای عزیزانی هست که استفاده کردن محبت میکنن نظر میزارن هرکی سوالی داشته باشه به واتساپ پیام میده خواستم بگم الکی سوال نکن اینجا کسی جوابتو نمیده پاشو برو واتساپ والااااااا بیکاریا

نام: احدی

در ساعت ۲۱:۱۸ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۰***۰۹۳۳-۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام کامیار هستم پارسال ازتون خرید کردم اما هرچی گشتم دوباره ازتون خرید کنم پیداتون نکردم اخه اسم سنگ یادم رفته بود اتفاقی داشتم تو نت میچرخیدم اسم قدیس نشان نالیس خورد به چشمم به اطرافیانم قول داده بودم براشون بگیرم خواستم از همین سنگ قدیس نشان نالیس که خریده بودم پارسال برایم پنج عدد دیگه بفرستید

نام: بهنام

در ساعت ۱۸:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۳۷۷***۰۹۱۲-۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
جهت ابطال جادو ازتون خرید کرده بودم _ راضی هستم من هم

نام: بدون نامم

در ساعت ۰۴:۲۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۰۰***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
لطفا واتساپ کوفتی سریع تر جواب بدید هی یه پیام الان میدید یدونه یه ساعت دیگه که نشد پاسخگویی مسخره شمام مگه من

نام: الهام

در ساعت ۱۴:۵۰ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۸***۰۹۱۹-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
بهتون گفتم بعد از استفاده نظرم تو سایت میزارم چه راضی باشم چه نه گفتم نظر میزارم برای بازگشت معشوق ازتون گرفته بودم اولش که خیلی آرامشم زیاد شد به طرز خاصی بعد بوتیک لباس فروشیم فروشش بیشتر شد و در آخر یه دفعه نامزدم اومد به بهونه ی اینکه مدارکم دستت جا مونده رابطتمون دوباره شکل گرفت ### ممنون برای منم جواب داده

نام: حیدری

در ساعت ۱۹:۲۷ این نظر را ثبت کرده است.

۴۴۷***۰۹۱۴-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
روانیم کردید از بس دیر جواب میدید تو واتساپ الانم که جواب دادید میگید سنگ قدیس نشان نالیس تموم کردید ؟ الان اوسکولم کردید ؟ باشه من تا فردا منتظر میمونم ببینم چی میشه حالا خوبه گفتم اوضاع زندگیم داغونه اینم شانس مسخره منه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده + هجده =