توسل

طلسم فروش

احتیاط کنید : به دلیل قدرتمند بودن این کار حتما نوع استفاده خود را در واتساپ با کارشناسان فروش در میان بگذارید !!

طلسم

توسل

مشاوره و سفارش دعا و طلسم در واتساپ

طلسم فروش , رسانه توسل ( جهت مشاوره فروش و ثبت سفارش به واتساپ مراجعه کنید ) , طلسم فروش : شهوات مانند آرواره های مارها، گفت مبارک، پر از رنج، پر از عذاب، بدبختی غالب است. گرچه اکنون، خداوند، چنین نزدیک شد، مورد خطاب قرار گرفت و توسط ما دستور داد، آریتهو راهب، شکارچی کرکس سابق، با سرسختی به این عقیده نادرست خود چسبید: “در واقع، برادران، تعالیم را که خداوند تبارک گفته است، اینگونه می فهمم. که آن اعمالی که خداوند تبارک و تعالی به عنوان مضر معرفی کرده است.

توسل : لزوماً منجر به هلاکت مرتکب نمی شود. سپس آن حضرت خطاب به یکی از راهبان فرمود: «ای راهب برو و به نام من آریتتو به راهب آریتهو، شکارچی کرکس سابق، بگو: ارباب تو را می‌خواند، برادر آریتهو.» {۱۳۲}آن راهب با اطاعت از خدای تبارک و تعالی به جایی که آریتهو راهب، صیاد کرکس سابق، در آنجا اقامت داشت، گفت: «آفرین، پروردگارا!» و سپس به او چنین گفت: “استاد شما را صدا می کند.

طلسم فروش

برادر آریتهو.” آریتهو راهب، صیاد کرکس سابق، پاسخ داد: “خب، ای برادر، من آمدم!”[S. 257]با احترام به یک طرف نشست. سپس آن حضرت به آریتهو راهب، صیاد کرکس سابق گفت: “آیا درست است، آریتهو، همانطور که می گویند. شما این عقیده اشتباه را ایجاد کرده اید: “این گونه است که من آموزه اعلام شده توسط مبارک را درک می کنم.

طلسم فروش : که آن اعمالی که خداوند تبارک و تعالی آنها را زیانبار دانسته لزوماً برای فاعل کشنده نیست”؟ ” “در واقع چنین است: من، پروردگارا، تعالیمی را که خداوند تبارک می‌گوید به این معنا می‌دانم که آن اعمالی که خداوند تبارک و تعالی به عنوان زیانبار معرفی کرده است، لزوماً منجر به تباهی مرتکب نمی‌شود.” ای مرد شیفته از چه کسی شنیدی که من چنین آموزه ای را اعلام کرده ام.

فروش

فروش : مبارکه شهوات را به استخوان های برهنه تشبیه کرد، مبارک شهوات را به پارچه های گوشتی تشبیه کرد، مبارک شهوات را به کاه شعله ور تشبیه کرد، مبارک شهوات را، اخگرها، شهوات را تشبیه کرد.[S. 256]تبارک و تعالی شهوات را تشبیه کرد، التماس کرد، مبارکه شهوت کرد، میوه درختان را مقایسه کرد، مبارک شهوت کرد، شمشیر بریدن، مبارک شهوات را مقایسه کرد، نوک نیزه ها، مبارکه هوس کرد.

طلسم فروش : ای احمق، آیا من به طرق مختلف اعمال زیانبار را توضیح نداده ام و نشان نداده ام که لزوماً منجر به هلاکت مرتکب می شود؟ آرزوها ناراضی هستند، گفتم پر از رنج، پر از عذاب، بدبختی غالب است. شهوات را به استخوانهای روش باطل کردن طلسم با مدفوع سگ؟ لخت تشبیه کردم، شهوات را به پارچه های گوشت تشبیه کردم، شهوات را به کاه شعله ور تشبیه کردم، شهوات را به زغال سوزان، شهوات را به رویاها تشبیه کردم.

شهوات را به گدایی تشبیه کردم، شهوات را به آرزوهای میوه درخت تشبیه کردم. شهوات تیغ شمشیر را مقایسه کردم، شهوات باطل کردن طلسم با سرکه و نمک را با نوک نیزه مقایسه کردم، گفتم مثل آرواره های مار، آرزوها، پر از رنج، پر از عذاب، بدبختی غالب است. اما بد فهمیدی ای احمق می خواهی ما را اصلاح کنی و خودت قبر کنی و برای خودت بیافرینی[S. 258]گناه سنگین ای احمق، این برای تو بدبختی و رنج طولانی خواهد آورد.

طلسم فروش : و آن حضرت خطاب به راهبان فرمود: “چه فکر می کنید، راهبان؟ آیا آن راهب آریتتو، شکارچی کرکس سابق، دستور نجات ما را به آتش نکشید؟» چگونه ممکن است، پروردگارا، نه، در واقع نه، پروردگارا! با این سخنان، آریتهو راهب، شکارچی کرکس سابق، بدون ابطال طلسم خوراندنی هیچ حرفی نشست، لال و گیج، نیم تنه خم کرده، سر خم کرده، صورتش از سرخی سوزان سرخ شده بود.

پس وقتی خدای تبارک و تعالی آریتهو راهب، صیاد کرکس سابق را دید که گنگ و متحیر نشسته، نیم تنه خمیده، سر خمیده، صورت قرمز سوزان برافروخته و بی کلام نشسته است، به او گفت: این نظر خودت اشتباه است. ای فریب دادی; من اکنون از راهبان سؤال خواهم کرد. و آن حضرت خطاب به راهبان فرمود: {۱۳۳}”آیا شما نیز، راهبان من، تعلیم موعظه شده را مانند آن راهب آریتهو، شکارچی کرکس سابق، که به باطل کردن طلسم با ادرار بچه اشتباه ما را اصلاح می کند.

طلسم فروش : و قبر خود را می کند و گناه سنگینی ایجاد می کند، درک می کنید؟” اینطور نیست، پروردگارا! پروردگارا، خداوند متعال اعمال زیانبار را از جهات مختلف برای ما توضیح داده و نشان داده است که آنها لزوماً منجر به هلاکت مرتکب می شوند. آرزوها ناراضی است، مبارک گفت، پر از رنج، پر از عذاب، بدبختی غالب است. حق تعالی شهوات را به استخوان های برهنه تشبیه کرد، حق تعالی شهوات را ابطال طلسم قفل به تیکه های گوشت تشبیه کرد.

شعله ور[S. 259]کاه، شهوات، ذغال داغ، شهوات، خیالات، شهوات، التماس، شهوات، میوه درختان، شهوات، تیغه شمشیر، تشبیه کرده است. مبارکه شهوات را تشبیه کرده، سر نیزه ها را تشبیه کرده است، شهوات را تشبیه کرده، آرزوها مانند آرواره های مار است، فرمودند مبارک پر از اندوه، پر از عذاب، بدبختی غالب است. «خوب است ای راهبان، خوب است که شما، راهبان من، تعالیم اعلام شده را درک کنید.

طلسم فروش : البته من به طرق مختلف اعمال زیانبار را برای شما راهبان توضیح داده ام و نشان داده ام که لزوماً منجر به هلاکت مرتکب می شود. آرزوها ناراضی هستند، گفتم پر از رنج، پر از عذاب، بدبختی غالب است. شهوات را به استخوانهای لخت تشبیه کردم، شهوات را به پارچه های گوشت تشبیه کردم، شهوات را به کاه شعله ور تشبیه کردم، شهوات را به زغال سوزان، شهوات را به رویاها تشبیه کردم.

شهوات را به گدایی تشبیه کردم، شهوات را به آرزوهای میوه درخت تشبیه کردم. شهوات تیغ شمشیر را مقایسه کردم، شهوات را با نوک نیزه مقایسه کردم، گفتم مثل آرواره های مار، آرزوها، پر از رنج، پر از عذاب، بدبختی غالب است. اما این راهب آریتتو، شکارچی کرکس سابق، می‌خواهد ما را در یک ذهن سوء تفاهم اصلاح کند و قبر خود را کند و بدهی سنگینی برای خود ایجاد کند.

طلسم فروش : این برای مدت طولانی برای این مرد شیفته خواهد بود[S. 260]مصیبت، برای ایجاد رنج کافی است. اما این که ای راهبان، او می توانست غیر از این امیال، غیر از امیال درک شده، غیر از آنچه به عنوان امیال تصور می شود، آرزوهای دیگری بیابد، مطلقاً غیرممکن است. «ای راهبان، احمق‌هایی هستند که تعلیم می‌دهند[۱۵] مناسب. با اینکه این آموزه را فراگرفته اند، اما با حکمت معنای معارف را بررسی نمی کنند.

دعا و طلسم توسل
نظر دعا و طلسم توسل

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۰:۱۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۱۳***۰۹۱۲-۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
چند وقت پیش با دختر خالم داشتم صحبت میکردم گفت از قدیس نشان نالیس داره استفاده میکنه بهش گفتم آخه من رقیب عشقی دارم براش شرایطم توضیح دادم گفت بیا از قدیس نشان نالیس استفاده کن ببینیم چی میشه منم که ذوق شوق رضایتشو دیدم گفتم بزار یه امتحان کنم الان خواستم نظر بنویسم هم خستگیتون رفع بشه هم قدردانی کرده باشم هم نظرمو بگم آره برای منم جواب داد همسرم بعد از اینکه رفته بود برگشت اونم نه همینطوری با گل شیرینی اومد خونه و عذر خواهی کرد کلی ---- ممنونم ازتون

نام: شایان

در ساعت ۲۱:۴۴ این نظر را ثبت کرده است.

۶۴۲***۰۹۱۲-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام وقت بخیر من از سنگ قدیس نشان نالیس استفاده کردم خیلی آرامشم بیشتر شد برای گشایش رزق و روزیم میخواستم الان یجورایی انگار پول به سمتم جذب میشه خواستم تشکری کرده باشم

نام: نژادی

در ساعت ۲۰:۳۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۵۱***۰۹۱۷-۵

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۶ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
عزیزم سلام ممنون بخاطر سنگی که ارسال کردید برام بعد از شش روز آورد اداره پست تقریبا ده روزه دارم ازش استفاده میکنم خیلی باعث آرامشم شده و قبلا که احساسی میکردم که طلسم شدم دیگه بعد از اینکه دارم سنگ قدیس نشان نالیس استفاده میکنم خیلی اوضاع رو به بهبودی شده برایم خوابام بهتر شده است ممنون واقعا

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۲:۵۸ این نظر را ثبت کرده است.

۴۱۵***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
واااااااااااااااااااااااااااااای ممنون من برادرم همزاد داشت از همین نالیس که پیشنهاد دادید استفاده کردم اوایل یکم دیونه بازیاش کمتر شد اما چند وقته دیگه کاملا خوب شده خواستم دوباره بخرم ازتون همین قدیس نشان نالیس ممنونتون میشم که واتساپ پیامم ج بدید اینسری برای خودم میخوام بگیرم چون نظرات که دیدم برادرم که دیدم گفتم چرا خودم ازش استفاده نکنم = پیام دادم واتساپ

نام: مونا

در ساعت ۸:۲۶ این نظر را ثبت کرده است.

۹۰۳***۰۹۳۶-۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۳ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
راضیم من من قدیس نشان ساده گرفتم دوست پسرم که قهوه ایم کرده بود خیلی خیلی بی احترامی پدر سگ بهم کرد موقع رفتن سه روز پیش بهم زنگ زد گفت گفتم زنگ بزنم ببینم زنده ای که منم بهش گفتم بیشعوری این چه طرز حرف زدنه ؟ گفت با گندی که من به رابطمون زدم خوب عزیز دلم غرورم اجازه نمیده که همین اول کار نازتو بخرم که گفتم پس کی میخوای بخری گفت بیا ببینمت اومد دنبالم رفتیم کافه نشستم دیدم نیومد گفتم لابد عوضی داره بازیم میده تا اومدم بلند بشم صاحب کافه یه دسته گل آورد برام گفت از طرف اقای محمدی هست گفتن تقدیمتون کنم بعدش خودش اومد و از دلم دراورد الان این سنگ قدیس نشان ساده که من گرفتم اینطوری در اومد سنگ قدیس نشان نالیس که گفتید قوی تره اونم میخوام و میشه هر دو را باهم استفاده کنم ؟

نام: سلطانی

در ساعت ۲۳:۴۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۷۷***۰۹۱۰-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۷ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
با ادب احترام همسر بنده برگشتن به خانه تشکر

نام: مصطفی

در ساعت ۱۷:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۷۶۶***۰۹۱۹-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
داداش همین قدیس نشان نالیستونو من برای خودم سفارش دادم حاجی چقدر زیدم اخلاقش خوب شده بخدا واقعا مرام گذاشتید واقعا راضی خفنم

نام: فرزین

در ساعت ۱۱:۰۲ این نظر را ثبت کرده است.

۶۹۱***۰۹۳۷-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
اقا کامران اینجا نظرات جواب نمیدن من رفتم میگم چرا نظرات شما جواب نمیدید میگن اونجا برای عزیزانی هست که استفاده کردن محبت میکنن نظر میزارن هرکی سوالی داشته باشه به واتساپ پیام میده خواستم بگم الکی سوال نکن اینجا کسی جوابتو نمیده پاشو برو واتساپ والااااااا بیکاریا

نام: احدی

در ساعت ۲۱:۱۸ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۰***۰۹۳۳-۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام کامیار هستم پارسال ازتون خرید کردم اما هرچی گشتم دوباره ازتون خرید کنم پیداتون نکردم اخه اسم سنگ یادم رفته بود اتفاقی داشتم تو نت میچرخیدم اسم قدیس نشان نالیس خورد به چشمم به اطرافیانم قول داده بودم براشون بگیرم خواستم از همین سنگ قدیس نشان نالیس که خریده بودم پارسال برایم پنج عدد دیگه بفرستید

نام: بهنام

در ساعت ۱۸:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۳۷۷***۰۹۱۲-۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
جهت ابطال جادو ازتون خرید کرده بودم _ راضی هستم من هم

نام: بدون نامم

در ساعت ۰۴:۲۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۰۰***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
لطفا واتساپ کوفتی سریع تر جواب بدید هی یه پیام الان میدید یدونه یه ساعت دیگه که نشد پاسخگویی مسخره شمام مگه من

نام: الهام

در ساعت ۱۴:۵۰ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۸***۰۹۱۹-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
بهتون گفتم بعد از استفاده نظرم تو سایت میزارم چه راضی باشم چه نه گفتم نظر میزارم برای بازگشت معشوق ازتون گرفته بودم اولش که خیلی آرامشم زیاد شد به طرز خاصی بعد بوتیک لباس فروشیم فروشش بیشتر شد و در آخر یه دفعه نامزدم اومد به بهونه ی اینکه مدارکم دستت جا مونده رابطتمون دوباره شکل گرفت ### ممنون برای منم جواب داده

نام: حیدری

در ساعت ۱۹:۲۷ این نظر را ثبت کرده است.

۴۴۷***۰۹۱۴-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
روانیم کردید از بس دیر جواب میدید تو واتساپ الانم که جواب دادید میگید سنگ قدیس نشان نالیس تموم کردید ؟ الان اوسکولم کردید ؟ باشه من تا فردا منتظر میمونم ببینم چی میشه حالا خوبه گفتم اوضاع زندگیم داغونه اینم شانس مسخره منه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 4 =