توسل

دعانویس صبی شرطی

احتیاط کنید : به دلیل قدرتمند بودن این کار حتما نوع استفاده خود را در واتساپ با کارشناسان فروش در میان بگذارید !!

دعا نویس

توسل

مشاوره و سفارش دعا و طلسم در واتساپ
Rate this post

دعانویس صبی شرطی , رسانه توسل ( جهت مشاوره شرطی و ثبت سفارش به واتساپ مراجعه کنید ) , دعانویس صبی شرطی : اینک راهبان، وقتی دامها به وسط معبر، به جریان آب رفتند، واژگون شدند و بدبختانه تلف شدند. و چرا آن؟ چون بله، شما[S. 420]راهبان، آن دامدار نادان اهل ماگادها در آخرین ماه فصل بارانی، در پاییز، بدون تحقیق از این طرف، بدون تحقیق از آن طرف گنگ، گله خود را مستقیماً به داخل رودخانه، آن سوی ساحل سوییده ها راند. . «الان راهبان با آن زاهدان یا کاهنانی که این دنیا را نمی فهمند و آن دنیا را نمی فهمند.

توسل : عالم طبیعت را نمی فهمند و قلمرو آزادی را نمی فهمند، موقتی بودن را نمی فهمند و نمی فهمند همین طور است. ابدیت را درک کنید[۲۸] : هر که بخواهد به هنر شنا اعتماد کند، بدبختی و رنج طولانی را در پی خواهد داشت. روزی روزگاری راهبان در ماگادا یک دامدار گاو سر روشنی بود که در آخرین ماه فصل بارانی، در پاییز، پس از بررسی دقیق کرانه کنونی و دیگر ساحل گنگ، گله خود را راند.

دعانویس صبی شرطی

در مقابل یک باند واقعی تا ساحل سویدها. ابتدا گاوها، پدران گله، رهبران گله را سوار کرد. اینها از جریان رودخانه گنگ گذشتند و به سلامت به ساحل دیگر رسیدند. سپس گاوها و گاوهای قوی را سوار کرد و اینها نیز از جریان رودخانه گنگ گذشتند و به سلامت به ساحل دیگر رسیدند. سپس با گاوها و تلیسه ها سوار شد و اینها نیز از جریان رودخانه گنگ گذشتند و به سلامت به ساحل دیگر رسیدند.

دعانویس صبی شرطی : سپس با گوساله های ضعیف راند، و اینها نیز از جریان رودخانه گنگ گذشتند و به سلامت به کرانه دیگر رسیدند. آخرین، راهبان، یک گوساله لطیف بود[S. 421]در آنجا، تازه متولد شده، با غرش وای از مادر ربوده شد، و این نیز از جریان رودخانه گنگ گذشت و به سلامت به ساحل دیگر رسید. و چرا آن؟ چون بله، راهبان، آن کسی که می فهمد.

شرطی

شرطی : قسمت چهارم گفتار چهارم فرد – II – {225}من شنیدم که زمانی آن حضرت در سرزمین وجی در نزدیکی اوکاچلا در کرانه رود گنگ اقامت داشت. در آنجا مبارک رو به راهبان کرد: «ای راهبان!» آن راهبان با دقت به مبارک پاسخ دعانویسی طلسمات دادند. پس آن حضرت فرمود: روزی روزگاری، راهبان، در ماگاده، گاوداری از هوش های کسل کننده بود که در آخرین ماه از فصل بارانی، در پاییز، بدون تحقیق در این طرف، بدون تحقیق در آن سوی گنگ، گله‌اش را به‌طور تصادفی به داخل رودخانه، آن‌سوی ساحل سویدها راند.

دعانویس صبی شرطی : گله‌داری از ماگاده در آخرین ماه فصل بارانی، در پاییز، پس از بررسی دقیق این طرف، پس از بررسی دقیق آن سوی رود گنگ، گله‌اش را به داخل جاده‌ای واقعی، به سمت ساحل سوییده‌ها برد. «الان راهبان، با آن زاهدان یا کاهنانی که این دنیا دعانویسی زبان بند را می‌فهمند و آن جهان را می‌فهمند، ملکوت طبیعت را می‌فهمند و پادشاهی آزادی را می‌فهمند، موقتی را می‌فهمند و ابدیت را می‌فهمند.

که به هنر شنای آن خواسته‌ها اعتماد دارند. ، برای مدت طولانی به رفاه و رستگاری او خدمت خواهد کرد. «همانطور که اکنون، راهبان، آن گاو نر، پدران گله، رهبران گله، از جریان گنگ گذشتند و به سلامت به ساحل دیگر رسیدند: به همین ترتیب، راهبان، آن دعانویسی و طلسم انلاین راهبان، مقدسین، بازنده باشند. از جنون، پایان دهندگان کسانی هستند که کار را انجام داده اند، بار را بر زمین گذاشته اند، به رستگاری رسیده اند.

دعانویس صبی شرطی : زنجیره های هستی را از بین برده اند، رستگاران در خرد کامل، اینها از جریان طبیعت عبور کرده دعانویس مجرب در قزوین و به سلامت به ساحل دیگر رسیده اند. «همانطور که اکنون راهبان، آن گاوها و گاوهای نیرومند از جریان رودخانه گنگ گذشتند و به سلامت به ساحل دیگر رسیدند: اکنون نیز راهبان، راهبانی که پس از نابودی پنج زنجیر کشنده بالا می روند تا از آنجا بروند. گذشت، که دیگر پس از آن بر نمی گردند.

آن دنیا هم جریان طبیعت را خنثی می کنند و سالم به ساحل دیگر می رسند. «همانطور که اکنون راهبان، آن گاو نر و تلیسه از جریان گنگ گذشتند و به سلامت به کرانه دیگر رسیدند: اکنون نیز راهبان، کسانی که سه زنجیره را از بین برده اند، راهب خواهند شد، کسانی دعانویسی و طلسم حقیقت دارد که از طمع، نفرت و جنون رهایی یافته اند، تقریباً پاک شده، که فقط یک بار برمی گردد، که فقط یک بار به این دنیا آمده، به رنج خود پایان می دهد.

دعانویس صبی شرطی : آنها نیز جریان طبیعت را خنثی می کنند و به سلامت به کرانه دیگر می رسند. «همان‌طور که اکنون راهبان، آن گوساله‌های کوچک ضعیف از جریان گنگ گذشتند و به سلامت به ساحل دیگر رسیدند: به همین ترتیب راهبان، آن راهبانی که با شکستن سه زنجیره، پیام را شنیده‌اند، از خرابی فرار کرده‌اند. با هجوم هدفمند به سوی بیداری کامل، اینها نیز جریان طبیعت را خنثی می کنند و سالم به ساحل دیگر می رسند.

همان‌طور که اکنون راهبان، آن گوساله نازک که تازه به دنیا آمده بود، با غرش وای از مادرش جدا شد، از نهر گنگ گذشت و به سلامت به ساحل دیگر رسید: همینطور راهبان راهبانی که از حقیقت پیروی می کنند و فداکارند و به تعلیم فداکارند، اینها نیز جریان طبیعت را خنثی می کنند و سالم به ساحل دیگر می رسند. {۲۲۷}اما من، راهبان، این جهان را درک می کنم و آن جهان را می فهمم.

دعانویس صبی شرطی : پادشاهی طبیعت را می فهمم و پادشاهی آزادی را می فهمم، موقتی بودن را می فهمم.[S. 423]و ابدیت را درک کنید و کسانی که می خواهند به هنر شنای من اعتماد کنند، راهبان، برای مدت طولانی از آنها سود خواهند برد. مبارکه چنین گفت. وقتی خوشامدگویی این را گفت، استاد به این گونه صحبت کرد: «پس این دنیا مثل آن دنیاست خبره به وضوح روشن کرده است.

ذخیره گاه طبیعی، و آزادی، پایان همه بدبختی ها. «مردی که بیدار بود فهمید همه وجود، دور و بر، و دروازه امن ابدیت باز به جنون. «جریان شر منحرف شده است، ویران شد، متلاشی شد و خشک شد. شاد باشید، شاگردان، سهم شماست مطمئن ترین راه حل مرگ است.” ۳۵. قسمت چهارم گفتار پنجم ساکاکو – من – من شنیدم که روزگاری آن حضرت با وصالی در جنگل بزرگ در تالار آرامستان اقامت داشتند.

دعانویس صبی شرطی : در همان زمان نیگانتر جوان زندگی می کرد[S. 424]ساکاکو در وصالی، یک دیالکتیک ماهر، یک خطیب عالی، که مورد احترام بسیاری است. او اکنون به تمام وصالی اعلام کرد: «دوست دارم زاهد یا کشیش را بشناسم، حتی اگر استادی باشد که شاگردان و مریدان متعددی داشته باشد و فوراً خود را قدیس کامل بیدار و بیدار بداند که تزلزل نکرده است. در بحث با من، اما می لرزید، می لرزید.

دعا و طلسم توسل
نظر دعا و طلسم توسل

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۰:۱۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۱۳***۰۹۱۲-۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
چند وقت پیش با دختر خالم داشتم صحبت میکردم گفت از قدیس نشان نالیس داره استفاده میکنه بهش گفتم آخه من رقیب عشقی دارم براش شرایطم توضیح دادم گفت بیا از قدیس نشان نالیس استفاده کن ببینیم چی میشه منم که ذوق شوق رضایتشو دیدم گفتم بزار یه امتحان کنم الان خواستم نظر بنویسم هم خستگیتون رفع بشه هم قدردانی کرده باشم هم نظرمو بگم آره برای منم جواب داد همسرم بعد از اینکه رفته بود برگشت اونم نه همینطوری با گل شیرینی اومد خونه و عذر خواهی کرد کلی ---- ممنونم ازتون

نام: شایان

در ساعت ۲۱:۴۴ این نظر را ثبت کرده است.

۶۴۲***۰۹۱۲-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام وقت بخیر من از سنگ قدیس نشان نالیس استفاده کردم خیلی آرامشم بیشتر شد برای گشایش رزق و روزیم میخواستم الان یجورایی انگار پول به سمتم جذب میشه خواستم تشکری کرده باشم

نام: نژادی

در ساعت ۲۰:۳۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۵۱***۰۹۱۷-۵

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۶ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
عزیزم سلام ممنون بخاطر سنگی که ارسال کردید برام بعد از شش روز آورد اداره پست تقریبا ده روزه دارم ازش استفاده میکنم خیلی باعث آرامشم شده و قبلا که احساسی میکردم که طلسم شدم دیگه بعد از اینکه دارم سنگ قدیس نشان نالیس استفاده میکنم خیلی اوضاع رو به بهبودی شده برایم خوابام بهتر شده است ممنون واقعا

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۲:۵۸ این نظر را ثبت کرده است.

۴۱۵***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
واااااااااااااااااااااااااااااای ممنون من برادرم همزاد داشت از همین نالیس که پیشنهاد دادید استفاده کردم اوایل یکم دیونه بازیاش کمتر شد اما چند وقته دیگه کاملا خوب شده خواستم دوباره بخرم ازتون همین قدیس نشان نالیس ممنونتون میشم که واتساپ پیامم ج بدید اینسری برای خودم میخوام بگیرم چون نظرات که دیدم برادرم که دیدم گفتم چرا خودم ازش استفاده نکنم = پیام دادم واتساپ

نام: مونا

در ساعت ۸:۲۶ این نظر را ثبت کرده است.

۹۰۳***۰۹۳۶-۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۳ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
راضیم من من قدیس نشان ساده گرفتم دوست پسرم که قهوه ایم کرده بود خیلی خیلی بی احترامی پدر سگ بهم کرد موقع رفتن سه روز پیش بهم زنگ زد گفت گفتم زنگ بزنم ببینم زنده ای که منم بهش گفتم بیشعوری این چه طرز حرف زدنه ؟ گفت با گندی که من به رابطمون زدم خوب عزیز دلم غرورم اجازه نمیده که همین اول کار نازتو بخرم که گفتم پس کی میخوای بخری گفت بیا ببینمت اومد دنبالم رفتیم کافه نشستم دیدم نیومد گفتم لابد عوضی داره بازیم میده تا اومدم بلند بشم صاحب کافه یه دسته گل آورد برام گفت از طرف اقای محمدی هست گفتن تقدیمتون کنم بعدش خودش اومد و از دلم دراورد الان این سنگ قدیس نشان ساده که من گرفتم اینطوری در اومد سنگ قدیس نشان نالیس که گفتید قوی تره اونم میخوام و میشه هر دو را باهم استفاده کنم ؟

نام: سلطانی

در ساعت ۲۳:۴۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۷۷***۰۹۱۰-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۷ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
با ادب احترام همسر بنده برگشتن به خانه تشکر

نام: مصطفی

در ساعت ۱۷:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۷۶۶***۰۹۱۹-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
داداش همین قدیس نشان نالیستونو من برای خودم سفارش دادم حاجی چقدر زیدم اخلاقش خوب شده بخدا واقعا مرام گذاشتید واقعا راضی خفنم

نام: فرزین

در ساعت ۱۱:۰۲ این نظر را ثبت کرده است.

۶۹۱***۰۹۳۷-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
اقا کامران اینجا نظرات جواب نمیدن من رفتم میگم چرا نظرات شما جواب نمیدید میگن اونجا برای عزیزانی هست که استفاده کردن محبت میکنن نظر میزارن هرکی سوالی داشته باشه به واتساپ پیام میده خواستم بگم الکی سوال نکن اینجا کسی جوابتو نمیده پاشو برو واتساپ والااااااا بیکاریا

نام: احدی

در ساعت ۲۱:۱۸ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۰***۰۹۳۳-۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام کامیار هستم پارسال ازتون خرید کردم اما هرچی گشتم دوباره ازتون خرید کنم پیداتون نکردم اخه اسم سنگ یادم رفته بود اتفاقی داشتم تو نت میچرخیدم اسم قدیس نشان نالیس خورد به چشمم به اطرافیانم قول داده بودم براشون بگیرم خواستم از همین سنگ قدیس نشان نالیس که خریده بودم پارسال برایم پنج عدد دیگه بفرستید

نام: بهنام

در ساعت ۱۸:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۳۷۷***۰۹۱۲-۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
جهت ابطال جادو ازتون خرید کرده بودم _ راضی هستم من هم

نام: بدون نامم

در ساعت ۰۴:۲۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۰۰***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
لطفا واتساپ کوفتی سریع تر جواب بدید هی یه پیام الان میدید یدونه یه ساعت دیگه که نشد پاسخگویی مسخره شمام مگه من

نام: الهام

در ساعت ۱۴:۵۰ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۸***۰۹۱۹-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
بهتون گفتم بعد از استفاده نظرم تو سایت میزارم چه راضی باشم چه نه گفتم نظر میزارم برای بازگشت معشوق ازتون گرفته بودم اولش که خیلی آرامشم زیاد شد به طرز خاصی بعد بوتیک لباس فروشیم فروشش بیشتر شد و در آخر یه دفعه نامزدم اومد به بهونه ی اینکه مدارکم دستت جا مونده رابطتمون دوباره شکل گرفت ### ممنون برای منم جواب داده

نام: حیدری

در ساعت ۱۹:۲۷ این نظر را ثبت کرده است.

۴۴۷***۰۹۱۴-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
روانیم کردید از بس دیر جواب میدید تو واتساپ الانم که جواب دادید میگید سنگ قدیس نشان نالیس تموم کردید ؟ الان اوسکولم کردید ؟ باشه من تا فردا منتظر میمونم ببینم چی میشه حالا خوبه گفتم اوضاع زندگیم داغونه اینم شانس مسخره منه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 + دوازده =