توسل

طلسم روانی

احتیاط کنید : به دلیل قدرتمند بودن این کار حتما نوع استفاده خود را در واتساپ با کارشناسان فروش در میان بگذارید !!

دعا نویس

توسل

مشاوره و سفارش دعا و طلسم در واتساپ
Rate this post

طلسم روانی , رسانه توسل ( جهت مشاوره روانی و ثبت سفارش به واتساپ مراجعه کنید ) , طلسم روانی : برادر کاچانو: «ماهاکاچانوی ارجمند توسط خود استاد ستایش می‌شود، اما برادران فهمیده آن را محترم می‌شمارند:[S. 213] {111}در واقع ماهاکاچانو محترم می‌تواند محتوای این آموزش مختصر را به‌طور کامل بیان کند. چه می شود اگر ما به محاکاچانو محترم برویم و از او بخواهیم که مطالب را برای ما توضیح دهد؟ «به همین ترتیب، برادران، اگر مردی که دل‌خواه می‌خواهد، دنبال چوب دل می‌رود.

توسل : بیرون می‌رود و به دنبال چوب دل می‌رود، از ریشه و تنه درخت دل‌انگیزی که در آنجا ایستاده است بالا می‌رود و می‌خواهد در شاخه‌های برگ‌دار هیزم بیابد: پس با شما بزرگوار است. کسانی که قبل از استاد بودن، خداوند را نادیده می گرفتند و از من انتظار داشتند که این سوال را حل کنم. اما اعلی برادران، دانای دانا و بینا است، آن که چشم شد، معرفت شد، حقیقت شد، قدوس شد.

طلسم روانی

اعلام کننده و اعلام کننده، گشاینده محتوا، بخشنده جاودانگی. پروردگار حق، کامل.و مطمئناً زمان آن فرا رسیده بود که شما خودتان با آن حضرت مشورت کنید و این موضوع را طبق اعلام آن حضرت حفظ کنید. «البته، برادر کاکانو، دانای دانا و بینا است، آن که چشم شد، معرفت شد، حقیقت شد، قداست شد، گوینده و منادی، گشاینده محتوا، بخشنده است.

طلسم روانی : از جاودانگی، پروردگار حقیقت، کامل. و یقیناً هنوز وقت آن بود که بتوانیم با خود آن حضرت مشورت کنیم و با توجه به توضیح آن حضرت این موضوع را حفظ کنیم. اما بزرگوار[S. 214] ماهاکاچانو خود مورد ستایش استاد و مورد احترام برادران فهیم است: در واقع محاکاچانو ارجمند می‌تواند به طور خلاصه محتوای آن تعالیم را که خداوند تبارک داده است توضیح دهد.

روانی

روانی : اکنون آن راهبان به پهلوی نشسته به ماهاکاچانوی ارجمند گفتند: چیزهای بد به کلی از بین رفتند.» سپس، برادر کاکانو، اندکی پس از رفتن آن حضرت، این فکر به ذهنمان خطور کرد: «برادران، این تعلیم، آن حضرت به صورت مختصر و دعای باطل شدن طلسم کار بدون توضیح کامل محتوا، به ما داده است. برخاست و خودش را به خانه رساند. حال، چه کسی می‌تواند محتوای این آموزش مختصر را به تفصیل اثبات کند؟» سپس این فکر به ذهن ما خطور کرد.

طلسم روانی : باشد که ماهاکاچانو محترم این کار را بکند و آن را اشتباه نگیرد! پس برادران گوش کنید و به حرف های من توجه کنید! آن راهبان با دقت به ماهاکاچانو ارجمند پاسخ دادند: «یقیناً ای برادر! ماهاکاچانو ارجمند غسل ابطال طلسم چنین گفت: «ای برادران، تعالیمی که حضرت تبارک و تعالی به اختصار به ما فرموده است: «هنگامی که ادراکات تکینگی، راهب، مشروط به هر چیزی، یکی پس از دیگری به انسان نزدیک می‌شوند.

هیچ لذتی، مطابقت و پشتوانه‌ای نمی‌یابند، پس چنین می‌شود. پایان دلبستگی های شهوی، آن پایان دلبستگی های ناپسند باطل کردن طلسم جدایی و طلاق است، آن پایان تعلقات اعتقادی است، آن پایان تعلقات شک است، آن پایان دلبستگی های غرورآفرین است، آن پایان ایجاد شهوت برای وجود، پایان انباشته شدن جهل، پایان خشم و خونریزی، جنگ و اختلاف، نزاع و نزاع، دروغ و نیرنگ است: آنگاه این بدی ها، بدی ها به کلی از بین خواهند رفت.

طلسم روانی : این آموزش مختصر، برادران،محتوای آن را اینگونه بیان می‌کنم، از طریق صورت، برادران و فرم‌ها، شعور بصری پدید می‌آید، تأثیر این سه به ما لامسه می‌دهد، از طریق لمس، احساس است، آنچه را که فرد احساس می‌کند درک می‌کند.[S. 215]آنچه را که شخص باطل کردن طلسم با سرکه درک می کند متمایز می کند، {۱۱۲}آنچه را که فرد متمایز می کند جدا می کند، آنچه را که جدا می کند رخ می دهد.

مشروط به این، به طور متوالی به عنوان ادراک جدایی در اشکال زمان های گذشته، حال و آینده که از طریق آگاهی بصری می گذرد.رویکرد به مردم از طریق شنوایی، برادران، و اهنگ ها، شنوایی شعور پدید می آید، تأثیر این سه به لمس می دهد، از طریق لمس احساس شرطی می شود، آنچه را که احساس می کند درک می کند، آنچه را درک می کند متمایز می کند، آنچه را متمایز می کند.

طلسم روانی : آنچه را جدا می کند. در نتیجه، ادراکات جداگانه در آهنگ های زمان گذشته، حال و آینده که از آگاهی ابطال طلسم فلزی شنیداری می گذرد، یکی پس از دیگری به عنوان جدایی به انسان می رسد. از طریق بو، برادران و عطرها، حس بویایی پدید می‌آید، تأثیر آن سه لامسه می‌دهد، از طریق لامسه احساس شرطی می‌شود، آنچه را که انسان احساس می‌کند درک می‌کند، آنچه را درک می‌کند متمایز می‌کند.

آنچه را متمایز می‌کند، ترشح می‌کند. یکی جدا می شود، در نتیجه، پی در پی به عنوان ویژگی ادراکات در رایحه های زمان گذشته، حال و آینده که از آگاهی بویایی می گذرد. از طریق مزه، برادران و آب میوه ها، شعور ذائقه پدید می آید، تأثیر این سه به لمس می دهد، از طریق لمس احساس شرطی می شود، آنچه را که احساس می کند درک می کند، آنچه را درک می کند متمایز می کند.

طلسم روانی : آنچه را تشخیص می دهد، ترشح می کند. یکی جدا می شود، مشروط بر این، به طور متوالی به عنوان ادراک جدایی در از طریق رخ می دهد[S. 216]شیره های آگاهانه از زمان گذشته، حال و آینده به انسان نزدیک می شود. از طریق لامسه، برادران و لمس کردن، حس لامسه پدید می‌آید، تأثیر این سه لامسه می‌دهد، از طریق لامسه احساس شرطی می‌شود، آنچه را که احساس می‌کند درک می‌کند.

آنچه را که درک می‌کند متمایز می‌کند، آنچه را متمایز می‌کند جدا می‌کند. در نتیجه، جدا می شود به طور متوالی به عنوان ادراک جدایی در لمس زمان گذشته، حال و آینده که از طریق آگاهی لمسی می گذرد. برادران از طریق یادآوری، و از طریق چیزها، ذهن آگاهی حاصل می شود، تأثیر این سه به دست می آید، از طریق لمس احساس است، آنچه را که شخص احساس می کند درک می کند.

طلسم روانی : آنچه را که درک می کند تشخیص می دهد، آنچه را تشخیص می دهد دور می اندازد. «اکنون برادران، اگر صورت و صورت و شعور بصری وجود دارد، می‌توان ظاهر لامسه را استنباط کرد، اگر لمس ظاهر شد، ظاهر احساس را استنباط کرد، اگر احساس ظاهر شد، استنباط کرد. ظاهر ادراک استنباط، زمانی که ادراک ظاهر شد، می توان ظاهر تمایز را استنباط کرد، هنگامی که تمایز ظاهر شد.

ممکن است استنباط کرد که ادراکات متوالی از خصوصیات ظاهر می شود. [S. 217] «اینک، ای برادران، آیا شنوایی، صدا و شنوایی آگاهی وجود دارد؟ «آیا اکنون، برادران، بوی، عطر و هوشیاری بویایی وجود دارد، اکنون ای برادران، ذائقه، آب میوه و هشیاری در آنجاست. اکنون برادران، لمس، لمس و آگاهی لمسی وجود دارد، «اکنون ای برادران، اگر ذکر و چیز و ذهن وجود دارد، می توان ظاهر لامسه را استنباط کرد، اگر لمس ظاهر شد، ظاهر احساس را استنباط کرد.

دعا و طلسم توسل
نظر دعا و طلسم توسل

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۰:۱۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۱۳***۰۹۱۲-۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
چند وقت پیش با دختر خالم داشتم صحبت میکردم گفت از قدیس نشان نالیس داره استفاده میکنه بهش گفتم آخه من رقیب عشقی دارم براش شرایطم توضیح دادم گفت بیا از قدیس نشان نالیس استفاده کن ببینیم چی میشه منم که ذوق شوق رضایتشو دیدم گفتم بزار یه امتحان کنم الان خواستم نظر بنویسم هم خستگیتون رفع بشه هم قدردانی کرده باشم هم نظرمو بگم آره برای منم جواب داد همسرم بعد از اینکه رفته بود برگشت اونم نه همینطوری با گل شیرینی اومد خونه و عذر خواهی کرد کلی ---- ممنونم ازتون

نام: شایان

در ساعت ۲۱:۴۴ این نظر را ثبت کرده است.

۶۴۲***۰۹۱۲-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام وقت بخیر من از سنگ قدیس نشان نالیس استفاده کردم خیلی آرامشم بیشتر شد برای گشایش رزق و روزیم میخواستم الان یجورایی انگار پول به سمتم جذب میشه خواستم تشکری کرده باشم

نام: نژادی

در ساعت ۲۰:۳۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۵۱***۰۹۱۷-۵

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۶ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
عزیزم سلام ممنون بخاطر سنگی که ارسال کردید برام بعد از شش روز آورد اداره پست تقریبا ده روزه دارم ازش استفاده میکنم خیلی باعث آرامشم شده و قبلا که احساسی میکردم که طلسم شدم دیگه بعد از اینکه دارم سنگ قدیس نشان نالیس استفاده میکنم خیلی اوضاع رو به بهبودی شده برایم خوابام بهتر شده است ممنون واقعا

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۲:۵۸ این نظر را ثبت کرده است.

۴۱۵***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
واااااااااااااااااااااااااااااای ممنون من برادرم همزاد داشت از همین نالیس که پیشنهاد دادید استفاده کردم اوایل یکم دیونه بازیاش کمتر شد اما چند وقته دیگه کاملا خوب شده خواستم دوباره بخرم ازتون همین قدیس نشان نالیس ممنونتون میشم که واتساپ پیامم ج بدید اینسری برای خودم میخوام بگیرم چون نظرات که دیدم برادرم که دیدم گفتم چرا خودم ازش استفاده نکنم = پیام دادم واتساپ

نام: مونا

در ساعت ۸:۲۶ این نظر را ثبت کرده است.

۹۰۳***۰۹۳۶-۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۳ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
راضیم من من قدیس نشان ساده گرفتم دوست پسرم که قهوه ایم کرده بود خیلی خیلی بی احترامی پدر سگ بهم کرد موقع رفتن سه روز پیش بهم زنگ زد گفت گفتم زنگ بزنم ببینم زنده ای که منم بهش گفتم بیشعوری این چه طرز حرف زدنه ؟ گفت با گندی که من به رابطمون زدم خوب عزیز دلم غرورم اجازه نمیده که همین اول کار نازتو بخرم که گفتم پس کی میخوای بخری گفت بیا ببینمت اومد دنبالم رفتیم کافه نشستم دیدم نیومد گفتم لابد عوضی داره بازیم میده تا اومدم بلند بشم صاحب کافه یه دسته گل آورد برام گفت از طرف اقای محمدی هست گفتن تقدیمتون کنم بعدش خودش اومد و از دلم دراورد الان این سنگ قدیس نشان ساده که من گرفتم اینطوری در اومد سنگ قدیس نشان نالیس که گفتید قوی تره اونم میخوام و میشه هر دو را باهم استفاده کنم ؟

نام: سلطانی

در ساعت ۲۳:۴۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۷۷***۰۹۱۰-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۷ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
با ادب احترام همسر بنده برگشتن به خانه تشکر

نام: مصطفی

در ساعت ۱۷:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۷۶۶***۰۹۱۹-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
داداش همین قدیس نشان نالیستونو من برای خودم سفارش دادم حاجی چقدر زیدم اخلاقش خوب شده بخدا واقعا مرام گذاشتید واقعا راضی خفنم

نام: فرزین

در ساعت ۱۱:۰۲ این نظر را ثبت کرده است.

۶۹۱***۰۹۳۷-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
اقا کامران اینجا نظرات جواب نمیدن من رفتم میگم چرا نظرات شما جواب نمیدید میگن اونجا برای عزیزانی هست که استفاده کردن محبت میکنن نظر میزارن هرکی سوالی داشته باشه به واتساپ پیام میده خواستم بگم الکی سوال نکن اینجا کسی جوابتو نمیده پاشو برو واتساپ والااااااا بیکاریا

نام: احدی

در ساعت ۲۱:۱۸ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۰***۰۹۳۳-۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام کامیار هستم پارسال ازتون خرید کردم اما هرچی گشتم دوباره ازتون خرید کنم پیداتون نکردم اخه اسم سنگ یادم رفته بود اتفاقی داشتم تو نت میچرخیدم اسم قدیس نشان نالیس خورد به چشمم به اطرافیانم قول داده بودم براشون بگیرم خواستم از همین سنگ قدیس نشان نالیس که خریده بودم پارسال برایم پنج عدد دیگه بفرستید

نام: بهنام

در ساعت ۱۸:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۳۷۷***۰۹۱۲-۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
جهت ابطال جادو ازتون خرید کرده بودم _ راضی هستم من هم

نام: بدون نامم

در ساعت ۰۴:۲۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۰۰***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
لطفا واتساپ کوفتی سریع تر جواب بدید هی یه پیام الان میدید یدونه یه ساعت دیگه که نشد پاسخگویی مسخره شمام مگه من

نام: الهام

در ساعت ۱۴:۵۰ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۸***۰۹۱۹-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
بهتون گفتم بعد از استفاده نظرم تو سایت میزارم چه راضی باشم چه نه گفتم نظر میزارم برای بازگشت معشوق ازتون گرفته بودم اولش که خیلی آرامشم زیاد شد به طرز خاصی بعد بوتیک لباس فروشیم فروشش بیشتر شد و در آخر یه دفعه نامزدم اومد به بهونه ی اینکه مدارکم دستت جا مونده رابطتمون دوباره شکل گرفت ### ممنون برای منم جواب داده

نام: حیدری

در ساعت ۱۹:۲۷ این نظر را ثبت کرده است.

۴۴۷***۰۹۱۴-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
روانیم کردید از بس دیر جواب میدید تو واتساپ الانم که جواب دادید میگید سنگ قدیس نشان نالیس تموم کردید ؟ الان اوسکولم کردید ؟ باشه من تا فردا منتظر میمونم ببینم چی میشه حالا خوبه گفتم اوضاع زندگیم داغونه اینم شانس مسخره منه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار + 4 =