توسل

دعانویس برای پولدار شدن

احتیاط کنید : به دلیل قدرتمند بودن این کار حتما نوع استفاده خود را در واتساپ با کارشناسان فروش در میان بگذارید !!

دعا

توسل

مشاوره و سفارش دعا و طلسم در واتساپ

دعانویس برای پولدار شدن , رسانه توسل ( جهت مشاوره شدن و ثبت سفارش به واتساپ مراجعه کنید ) , دعانویس برای پولدار شدن : تبدیل به لیانا، جوان، منعطف، پرزدار، جوانه می زد، و اینها معتادانه درخت باشکوه را چنگ می زدند. حال، راهبان، خدایی که در این درخت زندگی می کند اینگونه خواهد بود: «چرا دوستان و بستگان عزیزم، خدایان بیشه، خدایان جنگل، خدایان درختان، خدایان گیاهان، علف ها و بالای درختان از آمدن می ترسند. وحشت از دانه دانه و در کل گفتم: نترس عزیزم! نترس عزیزم! یقیناً آن دانه را قرقاول می بلعد.

توسل : یا آهو می جود، یا در آتش جنگل نابود می کند، یا چوب بران می چینند، یا موریانه ها آن را می برند. کرکی، پیچک هایی که جوانه می زدند، و به طرز اعتیادآوری درخت باشکوه را به هم چسبانده بودند. حال، راهبان، خدایی که در این درخت زندگی می کند اینگونه خواهد بود: «چرا دوستان و بستگان عزیزم، خدایان بیشه، خدایان جنگل، خدایان درختان، خدایان گیاهان، علف ها و بالای درختان از آمدن می ترسند.

دعانویس برای پولدار شدن

وحشت از دانه دانه و در کل گفتم: نترس عزیزم! نترس عزیزم! یقیناً آن دانه را قرقاول می بلعد، یا آهو می جود، یا در آتش جنگل نابود می کند، یا چوب بران می چینند، یا موریانه ها آن را می برند. کرکی، پیچک هایی که جوانه می زدند، و به طرز اعتیادآوری درخت باشکوه را به هم چسبانده بودند. حال، راهبان، خدایی که در این درخت زندگی می کند.

دعانویس برای پولدار شدن : اینگونه خواهد بود: «چرا دوستان و بستگان عزیزم، خدایان بیشه، خدایان جنگل، خدایان درختان، خدایان گیاهان، علف ها و بالای درختان از آمدن می ترسند. وحشت از دانه دانه و در کل گفتم: نترس عزیزم! نترس عزیزم! یقیناً آن دانه را قرقاول می بلعد، یا آهو می جود، یا در آتش جنگل نابود می کند، یا چوب بران می چینند، یا موریانه ها آن را می برند.

شدن

شدن : یا در آتش جنگل نابود می شود، یا چوب بران آن را می چینند، یا موریانه آن را می برد، یا اصلا جوانه نمی زند.» اما آن دانه، راهبان، قرقاول خورده نمی شود، آهو آن را جویده نمی کند، در آتش جنگل نابود نمی شود، چوب بران آن را از بین نمی برند، موریانه ها آنها را نمی برند، بلکه جوانه می زنند. در طول فصل باران، خود را به باد می داد، به طور کامل رشد می کرد.

دعانویس برای پولدار شدن : چرا دوستان و اقوام عزیزم، خدایان بیشه‌ها، خدایان جنگل، خدایان درختان، خدایان گیاهان، علف‌ها و بالای درختان از ترس آینده دانه‌ها می‌ترسیدند و کلاً به من گفتند: نترس. عزیزم نترس عزیزم! یقیناً آن دانه را قرقاول دعانویس برای دفع همزاد می بلعد، یا آهو می جود، یا در آتش جنگل نابود می کند، یا چوب بران می چینند، یا موریانه ها آن را می برند.

چرا دوستان و اقوام عزیزم، خدایان بیشه‌ها، خدایان جنگل، خدایان درختان، خدایان گیاهان، علف‌ها و بالای درختان از ترس آینده دانه‌ها می‌ترسیدند و کلاً به من گفتند: نترس. عزیزم نترس عزیزم! یقیناً آن دانه را قرقاول می بلعد، یا آهو می جود، یا در آتش جنگل نابود می کند، یا چوب نوشتن دعا برای عزیز شدن پیش همه بران می چینند، یا موریانه ها آن را می برند.

دعانویس برای پولدار شدن : به هیچ وجه جوانه نمی زند: شیرین است که با این لیانای جوان، انعطاف پذیر و نوشتن دعا برای عزیز شدن درچشم همه پرزدار در هم تنیده شود!» و خود را به دور درخت باشکوه مار کرد، دور درخت باشکوه مار کرد، از بالا منشعب شد، در بالا منشعب شد، آن پرده‌ای از پیچک‌ها را انداخت و با این پرده‌ها، تنه‌های قدرتمند و نیرومند درخت باشکوه را خفه کرد. حال، راهبان، خدایی که در این درخت زندگی می‌کند.

می‌گفت: «این همان چیز وحشتناکی است که دوستان و بستگان عزیزم، خدایان بیشه، خدایان جنگل، خدایان درخت، خدایان نوشتن دعا برای پیدا شدن کار گیاهان، علف‌ها و درختان، پیش‌بینی کرده‌اند. و به همین دلیل است که همه آنها می خواستند با هم مرا دلداری دهند:{۳۰۷}زیرا آن دانه دلیلی است که من احساس دردناک، سوزان، سوزاننده می کنم!‹ —: همین طور راهبان، برخی زاهدان و برهمنان می گویند و تعلیم می دهند.

دعانویس برای پولدار شدن : ما در شهوت بدی نمی یابیم.‹ شهوت را رها می کنند. با راهبه‌های مو فرفری معاشرت دعا برای زیاد شدن مشتری کنید و بگویید: «چرا آن زاهدان و برهمن‌های عزیز از ترس وحشت آینده، انکار شهوات را تبلیغ می‌کردند و نحوه غلبه بر شهوت را آموزش می‌دادند؟ شیرین است آغوش این راهبه جوان، انعطاف پذیر، پشمالو!» اینگونه صحبت می کنند و اجازه می دهند شهوتشان هر طور که می خواهند انجام دهد.

اگر بگذارند شهوتشان هر طور که می‌خواهند انجام دهد، وقتی بدن پس از مرگ حل می‌شود، در مسیری اشتباه، در تباهی و فاجعه فرو می‌روند و احساس دردناک، سوزش و سوزش می‌کنند. سپس می گویند:[S. 567]تعلیم شهوت: زیرا شهوت دلیل است، شهوت علت است، که ما اکنون احساس دردناک، سوزان و سوزاننده می کنیم!» به این روش، راهبان، روشی از زندگی می گویند.

دعانویس برای پولدار شدن : که خوب حال و بدبختی آینده را به همراه دارد. «اما راهبان، این چه روشی است که مصیبت‌های کنونی را به همراه دارد؟ یکی است، راهبان، بی لباس، بی بند، دست چشنده[۳۵]نه آمدی، نه نزولی، نه پیشکشی، نه لطفی، نه دعوتی، به هنگام دریافت صدقه، به دیگ نگاه نمی کند، نه به کاسه، نه از آستانه، نه از روی مشبک، نه در دیگ، نه از کسانی که دوتایی غذا می خورند.

نه از زنان باردار، نه از مادران شیرده، نه از کسانی که از انسان می آیند، نه از کسانی که آلوده هستند، نه از جایی که سگ ایستاده است، نه از جایی که مگس ها به این طرف و آن طرف ازدحام می کنند، نخورید. ماهی یا گوشت، نه شراب، نه آب مقطر، نه غلات تخمیر شده بنوشید. به خانه ای می رود و به یک مشت غذای صدقه بسنده می کند; به دو خانه می رود و به دو مشت غذای صدقه بسنده می کند.

دعانویس برای پولدار شدن : به هفت خانه می رود و به هفت مشت غذای صدقه بسنده می کند. او زندگی خود را از طریق خیریه تنها یک اهدا کننده، تنها از دو اهدا کننده، تنها از هفت اهدا کننده، حفظ می کند. او فقط هر روز اول، فقط یک روز در میان، فقط هر روز هفتم غذا می خورد. به طور متناوب به این ترتیب، او این تمرین روزه را که تا نیم ماه طول می کشد، به شدت رعایت می کند. یا با گیاهان و قارچ ها زندگی می کند.

از برنج وحشی و[S. 568]غلات، از دانه‌ها و هسته‌ها، از شیر گیاهی و رزین درختان، از علف‌ها، از سرگین گاو، از ریشه‌ها و میوه‌های جنگل بیرون می‌آیند.

دعا و طلسم توسل
نظر دعا و طلسم توسل

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۰:۱۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۱۳***۰۹۱۲-۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
چند وقت پیش با دختر خالم داشتم صحبت میکردم گفت از قدیس نشان نالیس داره استفاده میکنه بهش گفتم آخه من رقیب عشقی دارم براش شرایطم توضیح دادم گفت بیا از قدیس نشان نالیس استفاده کن ببینیم چی میشه منم که ذوق شوق رضایتشو دیدم گفتم بزار یه امتحان کنم الان خواستم نظر بنویسم هم خستگیتون رفع بشه هم قدردانی کرده باشم هم نظرمو بگم آره برای منم جواب داد همسرم بعد از اینکه رفته بود برگشت اونم نه همینطوری با گل شیرینی اومد خونه و عذر خواهی کرد کلی ---- ممنونم ازتون

نام: شایان

در ساعت ۲۱:۴۴ این نظر را ثبت کرده است.

۶۴۲***۰۹۱۲-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام وقت بخیر من از سنگ قدیس نشان نالیس استفاده کردم خیلی آرامشم بیشتر شد برای گشایش رزق و روزیم میخواستم الان یجورایی انگار پول به سمتم جذب میشه خواستم تشکری کرده باشم

نام: نژادی

در ساعت ۲۰:۳۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۵۱***۰۹۱۷-۵

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۶ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
عزیزم سلام ممنون بخاطر سنگی که ارسال کردید برام بعد از شش روز آورد اداره پست تقریبا ده روزه دارم ازش استفاده میکنم خیلی باعث آرامشم شده و قبلا که احساسی میکردم که طلسم شدم دیگه بعد از اینکه دارم سنگ قدیس نشان نالیس استفاده میکنم خیلی اوضاع رو به بهبودی شده برایم خوابام بهتر شده است ممنون واقعا

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۲:۵۸ این نظر را ثبت کرده است.

۴۱۵***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
واااااااااااااااااااااااااااااای ممنون من برادرم همزاد داشت از همین نالیس که پیشنهاد دادید استفاده کردم اوایل یکم دیونه بازیاش کمتر شد اما چند وقته دیگه کاملا خوب شده خواستم دوباره بخرم ازتون همین قدیس نشان نالیس ممنونتون میشم که واتساپ پیامم ج بدید اینسری برای خودم میخوام بگیرم چون نظرات که دیدم برادرم که دیدم گفتم چرا خودم ازش استفاده نکنم = پیام دادم واتساپ

نام: مونا

در ساعت ۸:۲۶ این نظر را ثبت کرده است.

۹۰۳***۰۹۳۶-۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۳ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
راضیم من من قدیس نشان ساده گرفتم دوست پسرم که قهوه ایم کرده بود خیلی خیلی بی احترامی پدر سگ بهم کرد موقع رفتن سه روز پیش بهم زنگ زد گفت گفتم زنگ بزنم ببینم زنده ای که منم بهش گفتم بیشعوری این چه طرز حرف زدنه ؟ گفت با گندی که من به رابطمون زدم خوب عزیز دلم غرورم اجازه نمیده که همین اول کار نازتو بخرم که گفتم پس کی میخوای بخری گفت بیا ببینمت اومد دنبالم رفتیم کافه نشستم دیدم نیومد گفتم لابد عوضی داره بازیم میده تا اومدم بلند بشم صاحب کافه یه دسته گل آورد برام گفت از طرف اقای محمدی هست گفتن تقدیمتون کنم بعدش خودش اومد و از دلم دراورد الان این سنگ قدیس نشان ساده که من گرفتم اینطوری در اومد سنگ قدیس نشان نالیس که گفتید قوی تره اونم میخوام و میشه هر دو را باهم استفاده کنم ؟

نام: سلطانی

در ساعت ۲۳:۴۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۷۷***۰۹۱۰-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۷ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
با ادب احترام همسر بنده برگشتن به خانه تشکر

نام: مصطفی

در ساعت ۱۷:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۷۶۶***۰۹۱۹-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
داداش همین قدیس نشان نالیستونو من برای خودم سفارش دادم حاجی چقدر زیدم اخلاقش خوب شده بخدا واقعا مرام گذاشتید واقعا راضی خفنم

نام: فرزین

در ساعت ۱۱:۰۲ این نظر را ثبت کرده است.

۶۹۱***۰۹۳۷-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
اقا کامران اینجا نظرات جواب نمیدن من رفتم میگم چرا نظرات شما جواب نمیدید میگن اونجا برای عزیزانی هست که استفاده کردن محبت میکنن نظر میزارن هرکی سوالی داشته باشه به واتساپ پیام میده خواستم بگم الکی سوال نکن اینجا کسی جوابتو نمیده پاشو برو واتساپ والااااااا بیکاریا

نام: احدی

در ساعت ۲۱:۱۸ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۰***۰۹۳۳-۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام کامیار هستم پارسال ازتون خرید کردم اما هرچی گشتم دوباره ازتون خرید کنم پیداتون نکردم اخه اسم سنگ یادم رفته بود اتفاقی داشتم تو نت میچرخیدم اسم قدیس نشان نالیس خورد به چشمم به اطرافیانم قول داده بودم براشون بگیرم خواستم از همین سنگ قدیس نشان نالیس که خریده بودم پارسال برایم پنج عدد دیگه بفرستید

نام: بهنام

در ساعت ۱۸:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۳۷۷***۰۹۱۲-۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
جهت ابطال جادو ازتون خرید کرده بودم _ راضی هستم من هم

نام: بدون نامم

در ساعت ۰۴:۲۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۰۰***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
لطفا واتساپ کوفتی سریع تر جواب بدید هی یه پیام الان میدید یدونه یه ساعت دیگه که نشد پاسخگویی مسخره شمام مگه من

نام: الهام

در ساعت ۱۴:۵۰ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۸***۰۹۱۹-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
بهتون گفتم بعد از استفاده نظرم تو سایت میزارم چه راضی باشم چه نه گفتم نظر میزارم برای بازگشت معشوق ازتون گرفته بودم اولش که خیلی آرامشم زیاد شد به طرز خاصی بعد بوتیک لباس فروشیم فروشش بیشتر شد و در آخر یه دفعه نامزدم اومد به بهونه ی اینکه مدارکم دستت جا مونده رابطتمون دوباره شکل گرفت ### ممنون برای منم جواب داده

نام: حیدری

در ساعت ۱۹:۲۷ این نظر را ثبت کرده است.

۴۴۷***۰۹۱۴-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
روانیم کردید از بس دیر جواب میدید تو واتساپ الانم که جواب دادید میگید سنگ قدیس نشان نالیس تموم کردید ؟ الان اوسکولم کردید ؟ باشه من تا فردا منتظر میمونم ببینم چی میشه حالا خوبه گفتم اوضاع زندگیم داغونه اینم شانس مسخره منه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده − سه =