توسل

دعانویس برای فروش زمین

احتیاط کنید : به دلیل قدرتمند بودن این کار حتما نوع استفاده خود را در واتساپ با کارشناسان فروش در میان بگذارید !!

دعا

توسل

مشاوره و سفارش دعا و طلسم در واتساپ
Rate this post

دعانویس برای فروش زمین , رسانه توسل ( جهت مشاوره زمین و ثبت سفارش به واتساپ مراجعه کنید ) , دعانویس برای فروش زمین : بنابراین او تقدیس رؤیای سوم را به دست می آورد. راهب به بعد: پس از طرد شادی ها و غم ها، پس از نابودی شادی و ظلمت سابق، راهب به تقدیس بی درد، بی شادی، به همان اندازه بصیر، خلوص کامل، رؤیت چهارم دست می یابد. «اگر اکنون صورت را با صورت خود ببیند، به دنبال صورت های خوشایند نمی رود و از ناخوشایند بیزاری نمی جوید.

توسل : با آگاهی از ماهیت جسمانیّت، در ذهن نامحدود خود درنگ می کند و مطابق حق، آن روح را می اندیشد. رستگاری، رستگاری خرد، جایی که صفات بد و بد او کاملاً از بین می رود. پس خود را از رضایت و نارضایتی دور کرده است و هر احساسی که احساس می کند، شادی یا غم و اندوه یا نه شادی و نه غمگین، آن احساس را گرامی نمی دارد و به آن می چسبد.

دعانویس برای فروش زمین

در حالی که[S. 502]اگر احساس را گرامی نداشته باشد و آن را پرورش ندهد و به آن نچسبد، آن احساس رضایت از بین می رود. با انقطاع آن کفایت، تمسک حل می شود، با انقطاع الصلاح، صیرورت حل می شود، با قطع شدن، ولادت حل می شود، با قطع ولادت، پیری و مرگ حل می شود، درد و زاری، رنج، مصیبت، ناامیدی نابود می‌شوند: این‌گونه تمام این تکه‌ی رنج انحلال می‌آید.

دعانویس برای فروش زمین : اگر او اکنون صدایی را با گوش هایش بشنود، “اگر او اکنون بویی را با آن بو استشمام کند، «آیا او اکنون یک مزه را می‌چشد؟سافت، “اگر او اکنون با لمس خود احساس می کند، «اگر اکنون چیزی را با حافظه تشخیص دهد، به دنبال چیزهای خوشایند نمی رود و از ناخوشایند بیزاری نمی جوید، با آگاهی از ماهیت جسمانی، با ذهنی نامحدود درنگ می کند و بر طبق حقیقت می اندیشد که نجات روح. رستگاری خرد، جایی که صفات بد و بد او کاملاً از بین می رود.

زمین

زمین : در ادامه راهبان: پس از تدبر و ذکر، راهب به سکون باطنی دریا، یگانگی روح، آرامش پر برکت عاری از تأمل و ذکر، مولود اتحاد، تقدیس رؤیت دوم دست می یابد. «به‌علاوه، راهبان: راهب در آرامشی آرام، بی‌آرام، بصیر، آشکارا آگاه است؛ شادی را در بدن احساس می‌کند، که اولیای الهی درباره آن می‌گویند: «بصیرت آرام با شادی زندگی می‌کند».

دعانویس برای فروش زمین : پس خود را از رضایت و نارضایتی دور کرده است و هر احساسی که احساس می کند، شادی یا غم و اندوه یا نه شادی و نه غمگین، آن احساس را گرامی نمی دارد و به آن می چسبد. در حالی که او احساس را گرامی نمی دارد و آن را پرورش نمی دهد و به آن نمی چسبد، این احساس رضایت از بین می رود. با انقطاع آن کفایت، چنگ زدن حل می شود.

با قطع وابستگی، شدن حلول می کند.[S. 503]پیری و مرگ از بین می‌رود، درد و زاری، رنج، مصیبت، ناامیدی از بین می‌رود: بدین ترتیب تمام این رنج از بین می‌رود. راهبان من این را به طور خلاصه تحت نام رستگاری از طریق قطع تشنگی نگه شکستن طلسم فروش زمین دارید. اما راهب ساتی، پسر یک ماهیگیر،{۲۷۱}در تور عظیم تشنگی، در کمربند تشنگی گرفتار شده است.» مبارکه چنین گفت. آن راهبان که راضی بودند از کلام آن حضرت شاد شدند.

دعانویس برای فروش زمین : قسمت چهارم گفتار نهم من شنیدم که زمانی آن حضرت در بنگال در نزدیکی شهر بنگالی به نام آساپورام اقامت داشت. در آنجا مبارک رو به راهبان کرد: «ای راهبان!» آن راهبان با دقت به مبارک پاسخ دادند. پس آن حضرت دعانویس برای جذب پسر فرمود: «توبه کنندگان، آنها توبه کننده اند»: مردم اینگونه درباره شما فکر می کنند، راهبان. اما شما وقتی از شما می پرسند «چی هستی؟» اعتراف می کنید که «ما توبه می کنیم».[S. 504]شما هم وظایفی دارید.

که باید انجام دهید: «آنچه بر توبه کنندگان واجب است، بر اولیاء الهی، ما بر خود گرفته ایم و خواهیم کرد. و بنابراین این نامی که بر دعانویس برای زبان بند ما نهاده شده است باید صادق و اعتراف ما واقعی باشد. و برای صدقه لباس و غذا و مسکن و دارو، بخشندگان از ما ثواب بلند و ترفیع عالی دریافت خواهند کرد. اما زیارت ما نباید بی ثمر بماند، بلکه باید هدف و هدفی را در پی داشته باشد. «امّا راهبان، بر توبه‌کنندگان چه واجب است.

دعانویس برای فروش زمین : بر اولیاء چه واجب است؟ “ما می خواهیم شرمسار و فروتن باشیم”: پس شما، راهبان من، باید خوب تمرین کنید. اکنون ای راهبان، شاید این فکر به ذهن شما خطور کند: «ما خجالت می کشیم، فروتنیم: بس است، تمام شد، به هدف دعانویس برای فروش خانه زهد رسیدیم، دیگر کاری نداریم»، و دوست دارید به آن راضی باشد . ای راهبان به شما می گویم که توجه شما را جلب می کنم: باشد که شما که در آرزوی هدف زهد هستید.

هدف را شکست ندهید، زیرا هنوز کارهای بیشتری باید انجام شود. «اما راهبان بیشتر از این چه باید کرد؟{۲۷۲}› رفتار ما پاک و آشکار و صادق باشد نه پنهان و پنهان. و به دلیل این رفتار پاک ما خود را مغرور نخواهیم کرد و دیگران را دعانویس برای وسواس فکری تحقیر نخواهیم کرد: پس شما راهبان من باید خوب تمرین کنید. اکنون ای راهبان شاید این فکر به ذهن شما خطور کند: ما شرمنده ایم، فروتنیم، رفتارمان پاک است: بس است.

دعانویس برای فروش زمین : تمام شد، به هدف زهد رسیدیم، دیگر کاری نداریم. می خواهم[S. 505]به آن راضی باشد ای راهبان به شما می گویم که توجه شما را جلب می کنم: باشد که شما که در آرزوی هدف زهد هستید، هدف را شکست ندهید، زیرا هنوز کارهای بیشتری باید انجام شود. «اما راهبان بیشتر از این چه باید کرد؟ › گفتار ما پاک و آشکار و صادق باشد نه پنهان و پنهان. و به خاطر این گفتار دقیق، ما خود را مغرور نخواهیم کرد.

و دیگران را تحقیر نخواهیم کرد: پس شما، راهبان من، باید خوب تمرین کنید. اکنون ای راهبان، شاید این فکر به ذهنتان خطور کند: «ما خجالتی هستیم، فروتنیم، رفتارمان پاکیزه است، گفتارمان پاکیزه است: بس است، تمام شد، به هدف زهد رسیدیم، دیگر کاری نداریم». و شما می خواهید با آن راضی باشید. ای راهبان به شما می گویم که توجه شما را جلب می کنم.

دعانویس برای فروش زمین : باشد که شما که در آرزوی هدف زهد هستید، هدف را شکست ندهید، زیرا هنوز کارهای بیشتری باید انجام شود. «اما راهبان بیشتر از این چه باید کرد؟ «ذهن ما پاک باشد، آشکار و صادق باشد، نه پنهان و پنهان. و به خاطر این ذهن پاک، خود را مغرور نمی‌کنیم و دیگران را تحقیر نمی‌کنیم: پس شما راهبان من باید خوب تمرین کنید.

دعا و طلسم توسل
نظر دعا و طلسم توسل

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۰:۱۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۱۳***۰۹۱۲-۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
چند وقت پیش با دختر خالم داشتم صحبت میکردم گفت از قدیس نشان نالیس داره استفاده میکنه بهش گفتم آخه من رقیب عشقی دارم براش شرایطم توضیح دادم گفت بیا از قدیس نشان نالیس استفاده کن ببینیم چی میشه منم که ذوق شوق رضایتشو دیدم گفتم بزار یه امتحان کنم الان خواستم نظر بنویسم هم خستگیتون رفع بشه هم قدردانی کرده باشم هم نظرمو بگم آره برای منم جواب داد همسرم بعد از اینکه رفته بود برگشت اونم نه همینطوری با گل شیرینی اومد خونه و عذر خواهی کرد کلی ---- ممنونم ازتون

نام: شایان

در ساعت ۲۱:۴۴ این نظر را ثبت کرده است.

۶۴۲***۰۹۱۲-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام وقت بخیر من از سنگ قدیس نشان نالیس استفاده کردم خیلی آرامشم بیشتر شد برای گشایش رزق و روزیم میخواستم الان یجورایی انگار پول به سمتم جذب میشه خواستم تشکری کرده باشم

نام: نژادی

در ساعت ۲۰:۳۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۵۱***۰۹۱۷-۵

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۶ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
عزیزم سلام ممنون بخاطر سنگی که ارسال کردید برام بعد از شش روز آورد اداره پست تقریبا ده روزه دارم ازش استفاده میکنم خیلی باعث آرامشم شده و قبلا که احساسی میکردم که طلسم شدم دیگه بعد از اینکه دارم سنگ قدیس نشان نالیس استفاده میکنم خیلی اوضاع رو به بهبودی شده برایم خوابام بهتر شده است ممنون واقعا

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۲:۵۸ این نظر را ثبت کرده است.

۴۱۵***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
واااااااااااااااااااااااااااااای ممنون من برادرم همزاد داشت از همین نالیس که پیشنهاد دادید استفاده کردم اوایل یکم دیونه بازیاش کمتر شد اما چند وقته دیگه کاملا خوب شده خواستم دوباره بخرم ازتون همین قدیس نشان نالیس ممنونتون میشم که واتساپ پیامم ج بدید اینسری برای خودم میخوام بگیرم چون نظرات که دیدم برادرم که دیدم گفتم چرا خودم ازش استفاده نکنم = پیام دادم واتساپ

نام: مونا

در ساعت ۸:۲۶ این نظر را ثبت کرده است.

۹۰۳***۰۹۳۶-۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۳ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
راضیم من من قدیس نشان ساده گرفتم دوست پسرم که قهوه ایم کرده بود خیلی خیلی بی احترامی پدر سگ بهم کرد موقع رفتن سه روز پیش بهم زنگ زد گفت گفتم زنگ بزنم ببینم زنده ای که منم بهش گفتم بیشعوری این چه طرز حرف زدنه ؟ گفت با گندی که من به رابطمون زدم خوب عزیز دلم غرورم اجازه نمیده که همین اول کار نازتو بخرم که گفتم پس کی میخوای بخری گفت بیا ببینمت اومد دنبالم رفتیم کافه نشستم دیدم نیومد گفتم لابد عوضی داره بازیم میده تا اومدم بلند بشم صاحب کافه یه دسته گل آورد برام گفت از طرف اقای محمدی هست گفتن تقدیمتون کنم بعدش خودش اومد و از دلم دراورد الان این سنگ قدیس نشان ساده که من گرفتم اینطوری در اومد سنگ قدیس نشان نالیس که گفتید قوی تره اونم میخوام و میشه هر دو را باهم استفاده کنم ؟

نام: سلطانی

در ساعت ۲۳:۴۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۷۷***۰۹۱۰-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۷ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
با ادب احترام همسر بنده برگشتن به خانه تشکر

نام: مصطفی

در ساعت ۱۷:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۷۶۶***۰۹۱۹-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
داداش همین قدیس نشان نالیستونو من برای خودم سفارش دادم حاجی چقدر زیدم اخلاقش خوب شده بخدا واقعا مرام گذاشتید واقعا راضی خفنم

نام: فرزین

در ساعت ۱۱:۰۲ این نظر را ثبت کرده است.

۶۹۱***۰۹۳۷-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
اقا کامران اینجا نظرات جواب نمیدن من رفتم میگم چرا نظرات شما جواب نمیدید میگن اونجا برای عزیزانی هست که استفاده کردن محبت میکنن نظر میزارن هرکی سوالی داشته باشه به واتساپ پیام میده خواستم بگم الکی سوال نکن اینجا کسی جوابتو نمیده پاشو برو واتساپ والااااااا بیکاریا

نام: احدی

در ساعت ۲۱:۱۸ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۰***۰۹۳۳-۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام کامیار هستم پارسال ازتون خرید کردم اما هرچی گشتم دوباره ازتون خرید کنم پیداتون نکردم اخه اسم سنگ یادم رفته بود اتفاقی داشتم تو نت میچرخیدم اسم قدیس نشان نالیس خورد به چشمم به اطرافیانم قول داده بودم براشون بگیرم خواستم از همین سنگ قدیس نشان نالیس که خریده بودم پارسال برایم پنج عدد دیگه بفرستید

نام: بهنام

در ساعت ۱۸:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۳۷۷***۰۹۱۲-۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
جهت ابطال جادو ازتون خرید کرده بودم _ راضی هستم من هم

نام: بدون نامم

در ساعت ۰۴:۲۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۰۰***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
لطفا واتساپ کوفتی سریع تر جواب بدید هی یه پیام الان میدید یدونه یه ساعت دیگه که نشد پاسخگویی مسخره شمام مگه من

نام: الهام

در ساعت ۱۴:۵۰ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۸***۰۹۱۹-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
بهتون گفتم بعد از استفاده نظرم تو سایت میزارم چه راضی باشم چه نه گفتم نظر میزارم برای بازگشت معشوق ازتون گرفته بودم اولش که خیلی آرامشم زیاد شد به طرز خاصی بعد بوتیک لباس فروشیم فروشش بیشتر شد و در آخر یه دفعه نامزدم اومد به بهونه ی اینکه مدارکم دستت جا مونده رابطتمون دوباره شکل گرفت ### ممنون برای منم جواب داده

نام: حیدری

در ساعت ۱۹:۲۷ این نظر را ثبت کرده است.

۴۴۷***۰۹۱۴-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
روانیم کردید از بس دیر جواب میدید تو واتساپ الانم که جواب دادید میگید سنگ قدیس نشان نالیس تموم کردید ؟ الان اوسکولم کردید ؟ باشه من تا فردا منتظر میمونم ببینم چی میشه حالا خوبه گفتم اوضاع زندگیم داغونه اینم شانس مسخره منه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × دو =