توسل

دعانویس برای رزق و روزی

احتیاط کنید : به دلیل قدرتمند بودن این کار حتما نوع استفاده خود را در واتساپ با کارشناسان فروش در میان بگذارید !!

دعا

توسل

مشاوره و سفارش دعا و طلسم در واتساپ

دعانویس برای رزق و روزی , رسانه توسل ( جهت مشاوره روزی و ثبت سفارش به واتساپ مراجعه کنید ) , دعانویس برای رزق و روزی : و بنابراین، برهما، نه تنها از نظر علم با تو برابر نیستم، چه رسد به اینکه از تو پست ترم، بلکه از تو بسیار برترم. طبیعت، برهما، خدایان، پروردگار زایش، برهما، نورانی، تابناک، توانا، غلبه- من، برهما، همه را به عنوان همه شناختم، همه را چقدر رضایت بخش نیست، من شناختم و انکار کردم. کائنات، کائنات را رها کردم، خود را از کائنات رها کردم، کائنات را انکار کردم.

توسل : کائنات را تحقیر کردم. و بنابراین من فقط تو نیستم، برهما هوا چقدر ناخوشایند است، آن را تشخیص دادم و هوا را رها کردم، هوا را رها کردم، هوا را رد کردم، هوا را انکار کردم، هوا را تحقیر کردم. و بنابراین، برهما، نه تنها از نظر علم با تو برابر نیستم، چه رسد به اینکه از تو پست ترم، بلکه از تو بسیار برترم. طبیعت، برهما، خدایان، پروردگار زایش، برهما، نورانی، تابناک، توانا، غلبه- من، برهما، همه را به عنوان همه شناختم.

دعانویس برای رزق و روزی

همه را چقدر رضایت بخش نیست، من شناختم و انکار کردم. کائنات، کائنات را رها کردم، خود را از کائنات رها کردم، کائنات را انکار کردم، کائنات را تحقیر کردم. و بنابراین من فقط تو نیستم، برهما هوا چقدر ناخوشایند است، آن را تشخیص دادم و هوا را رها کردم، هوا را رها کردم، هوا را رد کردم، هوا را انکار کردم، هوا را تحقیر کردم. و بنابراین، برهما، نه تنها از نظر علم با تو برابر نیستم.

دعانویس برای رزق و روزی : چه رسد به اینکه از تو پست ترم، بلکه از تو بسیار برترم. طبیعت، برهما، خدایان، پروردگار زایش، برهما، نورانی، تابناک، توانا، غلبه- من، برهما، همه را به عنوان همه شناختم، همه را چقدر رضایت بخش نیست، من شناختم و انکار کردم. کائنات، کائنات را رها کردم، خود را از کائنات رها کردم، کائنات را انکار کردم، کائنات را تحقیر کردم. و بنابراین من فقط تو نیستم.

روزی

روزی : من شناختم و انکار کردم. کائنات، کائنات را رها کردم، خود را از کائنات رها کردم، کائنات را انکار کردم، کائنات را تحقیر کردم. و بنابراین من فقط تو نیستم، برهما اما خیلی از شما برترم من برهما هوا را هوا شناختم، هوا چقدر ناخوشایند است، آن را شناختم و هوا را رها کردم، هوا را رها کردم، هوا را رد کردم، هوا را انکار کردم، هوا را تحقیر کردم.

دعانویس برای رزق و روزی : برهما و بنابراین، برهما، نه تنها از نظر علم با تو برابر نیستم، چه رسد به اینکه از تو پست ترم، بلکه از تو بسیار برترم. طبیعت، برهما، خدایان، پروردگار زایش، برهما، نورانی، تابناک، توانا، غلبه- من، برهما، همه را به عنوان همه شناختم، همه را چقدر رضایت بخش نیست، من شناختم و انکار کردم. کائنات، کائنات را رها کردم، خود را از کائنات رها کردم، کائنات را انکار کردم.

کائنات را تحقیر کردم. و بنابراین من فقط تو نیستم، برهما و بنابراین، برهما، نه تنها نوشتن دعای رزق و روزی برای مغازه از نظر علم با تو برابر نیستم، چه رسد به اینکه از تو پست ترم، بلکه از تو بسیار برترم. طبیعت، برهما، خدایان، پروردگار زایش، برهما، نورانی، تابناک، توانا، غلبه- من، برهما، همه را به عنوان همه شناختم، همه را چقدر رضایت بخش نیست، من شناختم و انکار کردم. کائنات، کائنات را رها کردم.

دعانویس برای رزق و روزی : خود را از کائنات رها کردم، کائنات را انکار کردم، کائنات را تحقیر کردم. و بنابراین من فقط تو نیستم، برهما چقدر کلیت جهان راضی کننده نیست، من این را تشخیص داده ام و از جهان هستی چشم پوشی کردم، از جهان هستی دعا برای رزق و روزی فوری چشم پوشی کردم، خود را از کائنات کنار گذاشتم، جهان را انکار کردم، جهان را تحقیر کردم. و بنابراین من فقط تو نیستم، برهما چقدر کلیت جهان راضی کننده نیست.

من این را تشخیص داده ام و از جهان هستی چشم پوشی کردم، از جهان هستی چشم پوشی کردم، خود را از کائنات نوشتن دعا جهت رزق و روزی کنار گذاشتم، جهان را انکار کردم، جهان را تحقیر کردم. و بنابراین من فقط تو نیستم، برهما[S. 602] از نظر علم مساوی نیستم، چه رسد به اینکه من از شما پایین ترم، بلکه از شما بسیار برترم. اگر تو ای شایسته، از تمامیت جهان راضی نبودی، ممکن است.

دعانویس برای رزق و روزی : توخالی و پوچ باشی. چه درخشندگی آگاهی بود و کاملا خاموش می شود:[۳۸] از خاکی ناراضی می ماند، از آب ناراضی، از آتش ناراضی، از هوا ناراضی، از هوا ناراضی، از طبیعت، از خدایان، ارباب زایش، برهما، با نورانی، درخشان، قدرتمند، از خداوند متعال،{۳۳۰}از جمیع اللّه ناراضی می ماند. “خوب پس ای شایسته، من اکنون از تو ناپدید خواهم شد.” «خب پس، برهما، اگر دعا برای زیاد شدن رزق و روزی مغازه می‌توانی، از من دور شو.» و حالا، راهبان، برهما باکو گفت: «می‌خواهم از گوتاموی زاهد دور شوم.

می‌خواهم از گوتاموی زاهد دور شوم!»، اما او نتوانست از من دور شود . سپس، راهبان، به برهما باکو گفتم: “خب پس برهما، من از تو ناپدید خواهم شد.” “خوب پس ای شایسته، اگر می توانی از من دور شو.” “و اکنون، راهبان، من اجازه دادم یک پدیده دعای قوی برای رزق و روزی مغازه جادویی از نوع زیر رخ دهد: “چه برهما و خدایان برهما و گروه های برهما صدای من را می شنوند اما من را نمی بینند!” بنابراین، من نامرئی شدم.

دعانویس برای رزق و روزی : این جمله را گفت: [S. 603] “زندگی” به عنوان رنج احترام می گذارد من: و خود زندگی برتر، من هیچ جا زندگی را دوست ندارم هیچ رضایتی نمی تواند مرا کفایت کند. «در آنجا، راهبان، برهما و خدایان برهما و جمعیت برهما از ماهیت خارق‌العاده و شگفت‌انگیز این رویداد متحیر و مأیوس شدند: «فوق‌العاده، واقعاً، شگفت‌انگیز، به راستی، قدرت عظیم گوتامو زاهد، قدرت عظیم است!

به راستی هرگز از زاهد یا کشیشی به این توانا و توانا، به اندازه آن زاهد گوتامو، پسر ساکیان که میراث ساکیان را رد کرد، ندیده بودیم یا نشنیده بودیم. از نسل زندگی دوست، ای معجزه، او زندگی را از زندگی دوستداران و زندگی دوستداران ریشه کن کرده است! «اما مارو شیطان، راهبان، یکی از خدایان از اطرافیان برهما وارد شد.

دعانویس برای رزق و روزی : به من گفت: ای شایسته، اگر این قدر دانا و بیدار هستی، پس هیچ شاگردی و پیروانی برانگیز، پس ظاهر نکن. شاگردانی که حقیقت دارند. نه پیروان، پس مشتاق شاگردان و پیروان نباشند. پیش از تو ای راهب، زاهدان و کاهنانی در جهان بودند که خود را قدیسان جلوه می دادند و کاملاً بیدار بودند. و شاگردان، پیروانی پرورش دادند.

به شاگردان حقیقت، پیروان، شاگردان و مریدان دلخواه را نشان دادند. و پس از اینکه شاگردان و پیروانی ساختند و حقیقت را به شاگردان نشان دادند و در آرزوی پیروان و شاگردان و پیروان بودند، مردند و پس از انحلال بدن آمدند بیرون رانده شوند.[S. 604]شیوه های وجود و پیش از تو ای راهب، زاهدان و کاهنانی در جهان بودند.

دعا و طلسم توسل
نظر دعا و طلسم توسل

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۰:۱۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۱۳***۰۹۱۲-۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
چند وقت پیش با دختر خالم داشتم صحبت میکردم گفت از قدیس نشان نالیس داره استفاده میکنه بهش گفتم آخه من رقیب عشقی دارم براش شرایطم توضیح دادم گفت بیا از قدیس نشان نالیس استفاده کن ببینیم چی میشه منم که ذوق شوق رضایتشو دیدم گفتم بزار یه امتحان کنم الان خواستم نظر بنویسم هم خستگیتون رفع بشه هم قدردانی کرده باشم هم نظرمو بگم آره برای منم جواب داد همسرم بعد از اینکه رفته بود برگشت اونم نه همینطوری با گل شیرینی اومد خونه و عذر خواهی کرد کلی ---- ممنونم ازتون

نام: شایان

در ساعت ۲۱:۴۴ این نظر را ثبت کرده است.

۶۴۲***۰۹۱۲-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام وقت بخیر من از سنگ قدیس نشان نالیس استفاده کردم خیلی آرامشم بیشتر شد برای گشایش رزق و روزیم میخواستم الان یجورایی انگار پول به سمتم جذب میشه خواستم تشکری کرده باشم

نام: نژادی

در ساعت ۲۰:۳۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۵۱***۰۹۱۷-۵

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۶ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
عزیزم سلام ممنون بخاطر سنگی که ارسال کردید برام بعد از شش روز آورد اداره پست تقریبا ده روزه دارم ازش استفاده میکنم خیلی باعث آرامشم شده و قبلا که احساسی میکردم که طلسم شدم دیگه بعد از اینکه دارم سنگ قدیس نشان نالیس استفاده میکنم خیلی اوضاع رو به بهبودی شده برایم خوابام بهتر شده است ممنون واقعا

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۲:۵۸ این نظر را ثبت کرده است.

۴۱۵***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
واااااااااااااااااااااااااااااای ممنون من برادرم همزاد داشت از همین نالیس که پیشنهاد دادید استفاده کردم اوایل یکم دیونه بازیاش کمتر شد اما چند وقته دیگه کاملا خوب شده خواستم دوباره بخرم ازتون همین قدیس نشان نالیس ممنونتون میشم که واتساپ پیامم ج بدید اینسری برای خودم میخوام بگیرم چون نظرات که دیدم برادرم که دیدم گفتم چرا خودم ازش استفاده نکنم = پیام دادم واتساپ

نام: مونا

در ساعت ۸:۲۶ این نظر را ثبت کرده است.

۹۰۳***۰۹۳۶-۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۳ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
راضیم من من قدیس نشان ساده گرفتم دوست پسرم که قهوه ایم کرده بود خیلی خیلی بی احترامی پدر سگ بهم کرد موقع رفتن سه روز پیش بهم زنگ زد گفت گفتم زنگ بزنم ببینم زنده ای که منم بهش گفتم بیشعوری این چه طرز حرف زدنه ؟ گفت با گندی که من به رابطمون زدم خوب عزیز دلم غرورم اجازه نمیده که همین اول کار نازتو بخرم که گفتم پس کی میخوای بخری گفت بیا ببینمت اومد دنبالم رفتیم کافه نشستم دیدم نیومد گفتم لابد عوضی داره بازیم میده تا اومدم بلند بشم صاحب کافه یه دسته گل آورد برام گفت از طرف اقای محمدی هست گفتن تقدیمتون کنم بعدش خودش اومد و از دلم دراورد الان این سنگ قدیس نشان ساده که من گرفتم اینطوری در اومد سنگ قدیس نشان نالیس که گفتید قوی تره اونم میخوام و میشه هر دو را باهم استفاده کنم ؟

نام: سلطانی

در ساعت ۲۳:۴۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۷۷***۰۹۱۰-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۷ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
با ادب احترام همسر بنده برگشتن به خانه تشکر

نام: مصطفی

در ساعت ۱۷:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۷۶۶***۰۹۱۹-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
داداش همین قدیس نشان نالیستونو من برای خودم سفارش دادم حاجی چقدر زیدم اخلاقش خوب شده بخدا واقعا مرام گذاشتید واقعا راضی خفنم

نام: فرزین

در ساعت ۱۱:۰۲ این نظر را ثبت کرده است.

۶۹۱***۰۹۳۷-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
اقا کامران اینجا نظرات جواب نمیدن من رفتم میگم چرا نظرات شما جواب نمیدید میگن اونجا برای عزیزانی هست که استفاده کردن محبت میکنن نظر میزارن هرکی سوالی داشته باشه به واتساپ پیام میده خواستم بگم الکی سوال نکن اینجا کسی جوابتو نمیده پاشو برو واتساپ والااااااا بیکاریا

نام: احدی

در ساعت ۲۱:۱۸ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۰***۰۹۳۳-۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام کامیار هستم پارسال ازتون خرید کردم اما هرچی گشتم دوباره ازتون خرید کنم پیداتون نکردم اخه اسم سنگ یادم رفته بود اتفاقی داشتم تو نت میچرخیدم اسم قدیس نشان نالیس خورد به چشمم به اطرافیانم قول داده بودم براشون بگیرم خواستم از همین سنگ قدیس نشان نالیس که خریده بودم پارسال برایم پنج عدد دیگه بفرستید

نام: بهنام

در ساعت ۱۸:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۳۷۷***۰۹۱۲-۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
جهت ابطال جادو ازتون خرید کرده بودم _ راضی هستم من هم

نام: بدون نامم

در ساعت ۰۴:۲۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۰۰***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
لطفا واتساپ کوفتی سریع تر جواب بدید هی یه پیام الان میدید یدونه یه ساعت دیگه که نشد پاسخگویی مسخره شمام مگه من

نام: الهام

در ساعت ۱۴:۵۰ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۸***۰۹۱۹-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
بهتون گفتم بعد از استفاده نظرم تو سایت میزارم چه راضی باشم چه نه گفتم نظر میزارم برای بازگشت معشوق ازتون گرفته بودم اولش که خیلی آرامشم زیاد شد به طرز خاصی بعد بوتیک لباس فروشیم فروشش بیشتر شد و در آخر یه دفعه نامزدم اومد به بهونه ی اینکه مدارکم دستت جا مونده رابطتمون دوباره شکل گرفت ### ممنون برای منم جواب داده

نام: حیدری

در ساعت ۱۹:۲۷ این نظر را ثبت کرده است.

۴۴۷***۰۹۱۴-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
روانیم کردید از بس دیر جواب میدید تو واتساپ الانم که جواب دادید میگید سنگ قدیس نشان نالیس تموم کردید ؟ الان اوسکولم کردید ؟ باشه من تا فردا منتظر میمونم ببینم چی میشه حالا خوبه گفتم اوضاع زندگیم داغونه اینم شانس مسخره منه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 − سه =