توسل

دعانویس برای گشایش کار

احتیاط کنید : به دلیل قدرتمند بودن این کار حتما نوع استفاده خود را در واتساپ با کارشناسان فروش در میان بگذارید !!

دعا

توسل

مشاوره و سفارش دعا و طلسم در واتساپ
Rate this post

دعانویس برای گشایش کار , رسانه توسل ( جهت مشاوره کار و ثبت سفارش به واتساپ مراجعه کنید ) , دعانویس برای گشایش کار : پس راهبان، راهب قدیس می شود. «اما راهبان چگونه راهب پاک می شود؟ او خود را از شر، چیزهای بد، آلاینده، کاشت بذر وجود دوباره، وحشتناک، نسل رنج پاک کرده است، که به نوبه خود زندگی، پیری و مرگ را تولید می کند.

توسل : پس راهب ها، راهب خبره می شود. «اما راهبان چگونه راهب سازنده می شود؟ او با چیزهای زشت، بد، آلوده کننده، کاشت دوباره، وحشتناک، زایش رنج، به نوبه خود زندگی، پیری و مرگ را به پایان می رساند. پس راهبان، راهب تمام کننده می شود. «اما راهبان چگونه یک راهب ارباب می شود؟ او بدی ها و بدی ها را بیرون کرد[S. 520]آزاردهنده، کاشت دوباره، وحشتناک، زایش رنج، به نوبه خود زندگی، پیری و مرگ را ایجاد می کند.

دعانویس برای گشایش کار

پس راهبان، راهب ارباب می شود. «اما راهبان چگونه راهب ارباب می شود؟ او بدی ها، بدی ها، آلوده کننده ها را بیرون رانده است، بذر هستی دوباره، وحشتناک ها را می کارد، مولدین رنج و به نوبه خود نسل زندگی، پیری و مرگ را می کشد. پس ای راهبان، راهب رب می شود.»[۳۲] مبارکه چنین گفت. آن راهبان که راضی بودند از کلام آن حضرت شاد شدند.

دعانویس برای گشایش کار : پس ای راهبان، راهب پاک می شود. «اما راهبان چگونه راهب خبره می شود؟ او بدی ها، چیزهای بد، آلوده کننده ها، کاشت بذر تولد دوباره، وحشتناک، مولدین رنج، پرورش دهندگان زندگی، پیری و مرگ را می شناسد.

کار

کار : اما راهبان چگونه راهب توبه‌کار می‌شود؟ او برای بدی ها، بدی ها، آلودگی ها، کاشت بذرهای وجود دوباره، وحشتناک، زاینده رنج و به نوبه خود نسل زندگی، پیری و مرگ را جبران کرده است. پس راهبان، راهب توبه کننده می شود. «اما راهبان چگونه یک راهب قدیس می شود؟ او خود را از شر، چیزهای بد، آلوده کننده، کاشت بذر وجود دوباره، وحشتناک، زایش رنج، و به نوبه خود تولید کننده زندگی، پیری و مرگ شفا داده است.

دعانویس برای گشایش کار : قسمت چهارم گفتار دهم ویل آساپورام – II – {۲۸۱}من شنیدم که زمانی آن حضرت در بنگال در نزدیکی شهر بنگالی به نام آساپورام اقامت داشت. در آنجا مبارک رو به راهبان کرد: «ای راهبان!» آن راهبان با دقت به مبارک پاسخ دادند. پس آن حضرت فرمود: »«زاهدان، آنها زاهد هستند»: مردم اینگونه درباره شما فکر می کنند، راهبان. اما شما وقتی از شما می پرسند «تو چی هستی؟» اعتراف می کنی که «ما زاهد هستیم».

شما نیز وظایفی دارید که تمرین کنید: «ما راه مستقیم زهد را خواهیم پیمود. و بنابراین این نامی که بر ما نهاده شده است باید صادق و اعتراف ما واقعی باشد. و برای صدقه لباس و غذا و مسکن و دارو، برای آن بخشندگان مزد زیاد و ترفیع بالا دارند. اما زیارت ما نباید بی ثمر بماند، بلکه باید هدف و هدفی را در پی داشته باشد.

دعانویس برای گشایش کار : اما راهبان، چگونه راهب صراط مستقیم زهد را نمی پیماید؟ راهبی که حریص بودن طمع را انکار نکرده، کینه توز بوده، کینه را انکار نکرده است، خشمگین است، خشم را انکار نکرده است، متخاصم دشمنی را انکار نکرده، ریاکار ریا را انکار نکرده است، حسود را انکار نکرده است، حسود را انکار نکرده است، حسادت را انکار نکرده است.

برخاست این”: آیا شما این را درک می کنید، راهبان؟ “بله، پروردگارا!” “”ساخته شده توسط چنین تغذیه”: آیا شما این را درک دعا جهت گشایش کار بسته شده می کنید، راهبان؟ “بله، پروردگارا!” «با انحلال چنین غذایی، آنچه به وجود آمده مشمول قانون انحلال می شود»: راهبان این را می فهمید؟ “قطعاً پروردگارا!” “شاید این به وجود نیامده است”: بنابراین راهبان که تردید دارند شروع به شک می کنند.

دعانویس برای گشایش کار : قطعاً پروردگارا!” “شاید با چنین تغذیه ای شکل نگرفته باشد”: بنابراین، راهبان، کسی که تردید می کند شروع به شک می کند. “قطعاً پروردگارا!” “شاید آنچه از طریق انحلال چنین تغذیه ای به وجود آمده است از قانون دعانویس برای زبان بند انحلال پیروی نمی کند.[S. 482]لغزش: پس ای راهبان، هر کس تردید کند شروع به شک می کند». “قطعاً پروردگارا!” “برخاست این”: وقتی کسی این را بفهمد.

راهبان، در حقیقت، با خرد کامل، آیا همه شک ها از بین می روند؟ “قطعاً پروردگارا!” «از چنین تغذیه ای شکل گرفته است: وقتی کسی این را بفهمد، راهبان، در حقیقت، با خرد کامل، آیا همه شک ها از بین می روند؟» “قطعاً پروردگارا!” “با انحلال چنین تغذیه ای، آنچه به وجود آمده است دعانویس برای پولدار شدن مشمول قانون انحلال می شود”: اگر این، راهبان، واقعاً با خرد کامل درک شود.

دعانویس برای گشایش کار : آیا همه شک ها از بین می روند؟ “قطعاً پروردگارا!” “این به وجود آمده است”: آیا شما، راهبان، کوچکترین شکی دارید؟ “نه، پروردگارا!” “”ساخته شده توسط چنین تغذیه”: آیا شما در این مورد کوچکترین شک دارید، راهبان؟ “نه، پروردگارا!” “از طریق حل شدن چنین غذایی، آنچه به وجود آمده است تحت قانون انحلال قرار گرفته است”: آیا شما، راهبان، کوچکترین شکی دارید؟ “نه، پروردگارا!” “این به وجود دعانویس برای مهر و محبت آمده است.

آیا شما، راهبان، واقعاً آن را با خرد کامل تشخیص داده اید؟ “بله، پروردگارا!” [S. 483] “” با چنین تغذیه ای شکل گرفته است “: آیا شما راهبان، واقعاً این را با خرد کامل تشخیص داده اید؟ “بله، پروردگارا!” «به واسطه حل شدن چنین غذایی، آنچه به وجود آمده است دعانویس برای جلب محبت قوی تحت قانون حلول قرار گرفته است»: آیا شما راهبان، طبق حقیقت، این را به وضوح با خرد کامل مشاهده کرده اید.

دعانویس برای گشایش کار : بله، پروردگارا!” «اگر شما اکنون، راهبان، به این دانش، که بدین‌سان پاک و روشن می‌شود، متمسک می‌شوید، به آن می‌چسبید، از آن لذت می‌برید، آن را دوست می‌دارید و آن را مانند خود ارزش می‌گذارید: آیا راهبان، تعلیم اعلام شده را مانند یک کلک مناسب می‌دانید. برای فرار، نه برای نگه داشتن؟» “قطعا نه، پروردگارا!” «اما اگر شما ای راهبان، به این علم که بدین ترتیب پاک و روشن می شود.

متمسک نشوید،{۲۶۱}اگر نمی‌خواهید از آن لذت ببرید، نمی‌خواهید آن را دوست داشته باشید، نمی‌خواهید برای آن ارزش قائل شوید: آیا راهبان، آموزش موعظه را مانند یک کلک می‌بینید، مناسب برای فرار، نه برای نگه‌داشتن بر؟” “قطعاً پروردگارا!” «چهار گونه رزق، راهبان، برای موجودات وجود دارد.

دعانویس برای گشایش کار : برخاسته برای رزق، برخاسته برایتوسعه؛ کدام چهار غذای تشکیل دهنده بدن، درشت یا ریز، دوم، لمس، سوم، آگاهی ذهنی، چهارم، هوشیاری. و ای راهبان، این چهار نوع تغذیه ریشه در کجا دارند،[S. 484]از چه برخاسته اند، از چه پدید می آیند، از چه می رویند؟ این چهار نوع تغذیه ریشه در تشنگی دارد، از تشنگی سرچشمه می گیرد، از تشنگی پدید می آید.

دعا و طلسم توسل
نظر دعا و طلسم توسل

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۰:۱۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۱۳***۰۹۱۲-۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
چند وقت پیش با دختر خالم داشتم صحبت میکردم گفت از قدیس نشان نالیس داره استفاده میکنه بهش گفتم آخه من رقیب عشقی دارم براش شرایطم توضیح دادم گفت بیا از قدیس نشان نالیس استفاده کن ببینیم چی میشه منم که ذوق شوق رضایتشو دیدم گفتم بزار یه امتحان کنم الان خواستم نظر بنویسم هم خستگیتون رفع بشه هم قدردانی کرده باشم هم نظرمو بگم آره برای منم جواب داد همسرم بعد از اینکه رفته بود برگشت اونم نه همینطوری با گل شیرینی اومد خونه و عذر خواهی کرد کلی ---- ممنونم ازتون

نام: شایان

در ساعت ۲۱:۴۴ این نظر را ثبت کرده است.

۶۴۲***۰۹۱۲-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام وقت بخیر من از سنگ قدیس نشان نالیس استفاده کردم خیلی آرامشم بیشتر شد برای گشایش رزق و روزیم میخواستم الان یجورایی انگار پول به سمتم جذب میشه خواستم تشکری کرده باشم

نام: نژادی

در ساعت ۲۰:۳۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۵۱***۰۹۱۷-۵

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۶ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
عزیزم سلام ممنون بخاطر سنگی که ارسال کردید برام بعد از شش روز آورد اداره پست تقریبا ده روزه دارم ازش استفاده میکنم خیلی باعث آرامشم شده و قبلا که احساسی میکردم که طلسم شدم دیگه بعد از اینکه دارم سنگ قدیس نشان نالیس استفاده میکنم خیلی اوضاع رو به بهبودی شده برایم خوابام بهتر شده است ممنون واقعا

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۲:۵۸ این نظر را ثبت کرده است.

۴۱۵***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
واااااااااااااااااااااااااااااای ممنون من برادرم همزاد داشت از همین نالیس که پیشنهاد دادید استفاده کردم اوایل یکم دیونه بازیاش کمتر شد اما چند وقته دیگه کاملا خوب شده خواستم دوباره بخرم ازتون همین قدیس نشان نالیس ممنونتون میشم که واتساپ پیامم ج بدید اینسری برای خودم میخوام بگیرم چون نظرات که دیدم برادرم که دیدم گفتم چرا خودم ازش استفاده نکنم = پیام دادم واتساپ

نام: مونا

در ساعت ۸:۲۶ این نظر را ثبت کرده است.

۹۰۳***۰۹۳۶-۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۳ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
راضیم من من قدیس نشان ساده گرفتم دوست پسرم که قهوه ایم کرده بود خیلی خیلی بی احترامی پدر سگ بهم کرد موقع رفتن سه روز پیش بهم زنگ زد گفت گفتم زنگ بزنم ببینم زنده ای که منم بهش گفتم بیشعوری این چه طرز حرف زدنه ؟ گفت با گندی که من به رابطمون زدم خوب عزیز دلم غرورم اجازه نمیده که همین اول کار نازتو بخرم که گفتم پس کی میخوای بخری گفت بیا ببینمت اومد دنبالم رفتیم کافه نشستم دیدم نیومد گفتم لابد عوضی داره بازیم میده تا اومدم بلند بشم صاحب کافه یه دسته گل آورد برام گفت از طرف اقای محمدی هست گفتن تقدیمتون کنم بعدش خودش اومد و از دلم دراورد الان این سنگ قدیس نشان ساده که من گرفتم اینطوری در اومد سنگ قدیس نشان نالیس که گفتید قوی تره اونم میخوام و میشه هر دو را باهم استفاده کنم ؟

نام: سلطانی

در ساعت ۲۳:۴۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۷۷***۰۹۱۰-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۷ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
با ادب احترام همسر بنده برگشتن به خانه تشکر

نام: مصطفی

در ساعت ۱۷:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۷۶۶***۰۹۱۹-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
داداش همین قدیس نشان نالیستونو من برای خودم سفارش دادم حاجی چقدر زیدم اخلاقش خوب شده بخدا واقعا مرام گذاشتید واقعا راضی خفنم

نام: فرزین

در ساعت ۱۱:۰۲ این نظر را ثبت کرده است.

۶۹۱***۰۹۳۷-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
اقا کامران اینجا نظرات جواب نمیدن من رفتم میگم چرا نظرات شما جواب نمیدید میگن اونجا برای عزیزانی هست که استفاده کردن محبت میکنن نظر میزارن هرکی سوالی داشته باشه به واتساپ پیام میده خواستم بگم الکی سوال نکن اینجا کسی جوابتو نمیده پاشو برو واتساپ والااااااا بیکاریا

نام: احدی

در ساعت ۲۱:۱۸ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۰***۰۹۳۳-۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام کامیار هستم پارسال ازتون خرید کردم اما هرچی گشتم دوباره ازتون خرید کنم پیداتون نکردم اخه اسم سنگ یادم رفته بود اتفاقی داشتم تو نت میچرخیدم اسم قدیس نشان نالیس خورد به چشمم به اطرافیانم قول داده بودم براشون بگیرم خواستم از همین سنگ قدیس نشان نالیس که خریده بودم پارسال برایم پنج عدد دیگه بفرستید

نام: بهنام

در ساعت ۱۸:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۳۷۷***۰۹۱۲-۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
جهت ابطال جادو ازتون خرید کرده بودم _ راضی هستم من هم

نام: بدون نامم

در ساعت ۰۴:۲۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۰۰***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
لطفا واتساپ کوفتی سریع تر جواب بدید هی یه پیام الان میدید یدونه یه ساعت دیگه که نشد پاسخگویی مسخره شمام مگه من

نام: الهام

در ساعت ۱۴:۵۰ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۸***۰۹۱۹-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
بهتون گفتم بعد از استفاده نظرم تو سایت میزارم چه راضی باشم چه نه گفتم نظر میزارم برای بازگشت معشوق ازتون گرفته بودم اولش که خیلی آرامشم زیاد شد به طرز خاصی بعد بوتیک لباس فروشیم فروشش بیشتر شد و در آخر یه دفعه نامزدم اومد به بهونه ی اینکه مدارکم دستت جا مونده رابطتمون دوباره شکل گرفت ### ممنون برای منم جواب داده

نام: حیدری

در ساعت ۱۹:۲۷ این نظر را ثبت کرده است.

۴۴۷***۰۹۱۴-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
روانیم کردید از بس دیر جواب میدید تو واتساپ الانم که جواب دادید میگید سنگ قدیس نشان نالیس تموم کردید ؟ الان اوسکولم کردید ؟ باشه من تا فردا منتظر میمونم ببینم چی میشه حالا خوبه گفتم اوضاع زندگیم داغونه اینم شانس مسخره منه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − هفت =