توسل

دعانویس برای افسردگی

احتیاط کنید : به دلیل قدرتمند بودن این کار حتما نوع استفاده خود را در واتساپ با کارشناسان فروش در میان بگذارید !!

دعا

توسل

مشاوره و سفارش دعا و طلسم در واتساپ

دعانویس برای افسردگی , رسانه توسل ( جهت مشاوره افسردگی و ثبت سفارش به واتساپ مراجعه کنید ) , دعانویس برای افسردگی : دزدی است که از دزدی خود لذت می برد و از دزدی خود لذت می برد، آزاده ای است که از دزدی خود لذت می برد و از آن لذت می برد با کمال میل دروغگو است. و با کمال میل از دروغ خود لذت می برد، با کمال میل تهمت زن است و با کمال میل از تهمت خود لذت می برد.{۳۱۴}خشن از لذت و رضایت است و از سختی آن با لذت و خشنودی لذت می برد.

توسل : از لذّت و خشنودی پرخاشگر است و از خشنودی آن با لذت و خشنودی لذت می برد، با لذت و رضایت است.[S. 577] به اندازه کافی خودخواه و از خودخواهی خود با لذت و رضایت لذت می برد، فاسق است و از شرارت خود با لذت و رضایت لذت می برد، با لذت دروغ می گوید و از باطل خود با لذت و رضایت لذت می برد. در انحلال بدن، پس از مرگ، به سمت پایین می رود.

دعانویس برای افسردگی

در مسیری اشتباه، در تباهی و بدبختی. به این می گویند راهبان، شیوه ای از زندگی که خوب حال و بدی آینده را به همراه دارد. «اما راهبان، شیوه زندگی که مصیبت کنونی و خیر آینده را به همراه دارد، چیست؟ یکی است راهبان در درد و عذاب از قتل خودداری می کند و رد قتل او را به درد و عذاب می رساند و از دزدی در درد و عذاب خودداری می کند و رد دزدی او را به درد و عذاب می رساند و خود را در رنج نگه می دارد.

دعانویس برای افسردگی : و عذاب از مهجوریت، و ترک ترکش موجب درد و ناراحتی او می شود، خود را در درد و ناراحتی از دروغ باز می دارد، و ترک دروغ او را به درد و ناراحتی می رساند، خود را در درد و ناراحتی از تهمت باز می دارد، و ترک تهمت می کند. برای او درد و عذاب تمام می شود،[S. 578]در درد و عذاب، خود را از شرارت باز می دارد، و نپذیرفتن شرارت برای او درد و عذاب است.{۳۱۵}در درد و عذاب صادق است و صداقت او برای او درد و عذاب است.

افسردگی

افسردگی : در درد و عذاب کاذب است و برای باطل خود درد و عذاب می کند. . در انحلال بدن، پس از مرگ، به سمت پایین می رود، در مسیری اشتباه، در تباهی و بدبختی. به این می گویند راهبان، شیوه ای از زندگی که مصیبت در حال و آینده را به همراه دارد. «اما راهبان، رفتاری که در حال حاضر خوب و بدی در آینده به همراه دارد چیست؟ یکی راهبان است دعانویس برای کارگشایی که قاتل است که از قتلش لذت می برد و از قتلش لذت می برد.

دعانویس برای افسردگی : وقتی بدن حل می شود، پس از مرگ، در مسیر درست، در عالم مبارک قرار می گیرد. به این می گویند راهبان، شیوه ای از زندگی که مصیبت کنونی و خیر آینده را به همراه دارد. «و راهبان، روش زندگی که خیر حال و آینده را به همراه دارد چیست؟ مردی راهبان است که از قتل با لذت خودداری می کند و نپذیرفتن قتل او را لذت و رضایت می دهد.

از دزدی با لذت و رضایت دوری می کند و رد دزدی او را لذت و رضایت می دهد و از بیابان ها به لذت و کفایت می پردازد. و نپذیرفتن بیابان‌ها به او لذت و رضایت می‌بخشد، از دروغ پرهیز می‌کند و از دروغ می‌خواهد، و امتناع از دروغ او را لذت و کفایت می‌کند، از تهمت‌زن می‌پرهیزد و از تهمت می‌زند، لذت و رضایت می‌دهد. پرهیز از تندخویی همراه با لذت و رضایت، و نپذیرفتن تندخویی موجب لذت و رضایت او می شود.

دعانویس برای افسردگی : و به راستی کفایت می کند و راستگویی او را لذت و کفایت می کند. وقتی بدن حل می شود، پس از مرگ، در مسیر درست، در عالم مبارک قرار می گیرد. به این می گویند راهبان، روشی از زندگی که خیر حال را به همراه خیر آینده دعا برای آرامش روح و روان به ارمغان می آورد. اینها، راهبان، چهار راه زندگی هستند. «همچنین راهبان، اگر کدویی داشتید که در آن زهر بود، و مردی می‌آمد که می‌خواست زنده بماند، نه مرد، که آرزوی خوبی داشت و از بدی بدش می‌آمد.

و به او می‌گفتید: عزیزم، این کدو سم دارد. در آن: اگر دوست دارید، بنوشید.{۳۱۶}اما این نوشیدنی نه از نظر رنگ، نه بو و نه مزه شما را خوشایند نخواهد کرد و پس از نوشیدن می میرید یا از درد دعانویس برای ترس مرگباری رنج می برید.» اما بگذارید بی خیال آن را بنوشد، از او امتناع نکنید. و نوشیدنی نه از نظر رنگ و نه بو و نه مزه او را خشنود می کرد و پس از نوشیدن آن می میرد یا دچار دردهای مرگبار می شد.

دعانویس برای افسردگی : برای مقایسه با این، من می گویم راهبان، شیوه ای از زندگی است که دعانویس برای مهر و محبت مصائب فعلی را به همراه دارد. آمدن . «به همین ترتیب، ای راهبان، اگر یک کاسه نوشیدنی با محتویات زیبا، معطر و خوش طعم، اما مملو از سم در آنجا داشته باشید، و مردی می‌آید که می‌خواهد زندگی کند، نه مرد، که آرزوی رفاه دارد و از بدی بیزار است. و تو پس به او بگو: «ای عزیز، این آب خوری مایعی زیبا، معطر و خوش طعم دارد، اما مسموم است: اگر دوست داری، بنوش. به راستی که نوشیدنی را با رنگ، بو و مزه دوست خواهید داشت.

اما بعد از اینکه طعم آن را دعانویس برای ثروتمند شدن چشید، می‌میرید یا از درد مرگبار رنج می‌برید.» اما بگذارید او آن را عجولانه بنوشد و او را رد نکنید. و در واقع این نوشیدنی از نظر رنگ، عطر و طعم او را خشنود می کرد، اما پس از نوشیدن آن باید بمیرد یا از درد مرگبار رنج ببرد: – برای مقایسه با این، من می گویم راهبان، روشی از زندگی است که حال و آینده را به ارمغان می آورد.

دعانویس برای افسردگی : وای همینطور راهبان، اگر ادرار کثیف آمیخته با گیاهان دارویی مختلف داشتید و مردی که یرقان داشت می آمد و به او می گفتید: ای عزیز، این ادرار کثیف با گیاهان دارویی مختلف مخلوط شده است. نوشیدنی البته نه در رنگ و نه در بو و مزه آن نوشیدنی را دوست نخواهید داشت، اما از لذت آن لذت خواهید برد.» و اگر آن را سنجیده بنوشد، او را رد نکنید.

دعا و طلسم توسل
نظر دعا و طلسم توسل

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۰:۱۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۱۳***۰۹۱۲-۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
چند وقت پیش با دختر خالم داشتم صحبت میکردم گفت از قدیس نشان نالیس داره استفاده میکنه بهش گفتم آخه من رقیب عشقی دارم براش شرایطم توضیح دادم گفت بیا از قدیس نشان نالیس استفاده کن ببینیم چی میشه منم که ذوق شوق رضایتشو دیدم گفتم بزار یه امتحان کنم الان خواستم نظر بنویسم هم خستگیتون رفع بشه هم قدردانی کرده باشم هم نظرمو بگم آره برای منم جواب داد همسرم بعد از اینکه رفته بود برگشت اونم نه همینطوری با گل شیرینی اومد خونه و عذر خواهی کرد کلی ---- ممنونم ازتون

نام: شایان

در ساعت ۲۱:۴۴ این نظر را ثبت کرده است.

۶۴۲***۰۹۱۲-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام وقت بخیر من از سنگ قدیس نشان نالیس استفاده کردم خیلی آرامشم بیشتر شد برای گشایش رزق و روزیم میخواستم الان یجورایی انگار پول به سمتم جذب میشه خواستم تشکری کرده باشم

نام: نژادی

در ساعت ۲۰:۳۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۵۱***۰۹۱۷-۵

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۶ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
عزیزم سلام ممنون بخاطر سنگی که ارسال کردید برام بعد از شش روز آورد اداره پست تقریبا ده روزه دارم ازش استفاده میکنم خیلی باعث آرامشم شده و قبلا که احساسی میکردم که طلسم شدم دیگه بعد از اینکه دارم سنگ قدیس نشان نالیس استفاده میکنم خیلی اوضاع رو به بهبودی شده برایم خوابام بهتر شده است ممنون واقعا

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۲:۵۸ این نظر را ثبت کرده است.

۴۱۵***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
واااااااااااااااااااااااااااااای ممنون من برادرم همزاد داشت از همین نالیس که پیشنهاد دادید استفاده کردم اوایل یکم دیونه بازیاش کمتر شد اما چند وقته دیگه کاملا خوب شده خواستم دوباره بخرم ازتون همین قدیس نشان نالیس ممنونتون میشم که واتساپ پیامم ج بدید اینسری برای خودم میخوام بگیرم چون نظرات که دیدم برادرم که دیدم گفتم چرا خودم ازش استفاده نکنم = پیام دادم واتساپ

نام: مونا

در ساعت ۸:۲۶ این نظر را ثبت کرده است.

۹۰۳***۰۹۳۶-۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۳ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
راضیم من من قدیس نشان ساده گرفتم دوست پسرم که قهوه ایم کرده بود خیلی خیلی بی احترامی پدر سگ بهم کرد موقع رفتن سه روز پیش بهم زنگ زد گفت گفتم زنگ بزنم ببینم زنده ای که منم بهش گفتم بیشعوری این چه طرز حرف زدنه ؟ گفت با گندی که من به رابطمون زدم خوب عزیز دلم غرورم اجازه نمیده که همین اول کار نازتو بخرم که گفتم پس کی میخوای بخری گفت بیا ببینمت اومد دنبالم رفتیم کافه نشستم دیدم نیومد گفتم لابد عوضی داره بازیم میده تا اومدم بلند بشم صاحب کافه یه دسته گل آورد برام گفت از طرف اقای محمدی هست گفتن تقدیمتون کنم بعدش خودش اومد و از دلم دراورد الان این سنگ قدیس نشان ساده که من گرفتم اینطوری در اومد سنگ قدیس نشان نالیس که گفتید قوی تره اونم میخوام و میشه هر دو را باهم استفاده کنم ؟

نام: سلطانی

در ساعت ۲۳:۴۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۷۷***۰۹۱۰-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۷ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
با ادب احترام همسر بنده برگشتن به خانه تشکر

نام: مصطفی

در ساعت ۱۷:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۷۶۶***۰۹۱۹-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
داداش همین قدیس نشان نالیستونو من برای خودم سفارش دادم حاجی چقدر زیدم اخلاقش خوب شده بخدا واقعا مرام گذاشتید واقعا راضی خفنم

نام: فرزین

در ساعت ۱۱:۰۲ این نظر را ثبت کرده است.

۶۹۱***۰۹۳۷-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
اقا کامران اینجا نظرات جواب نمیدن من رفتم میگم چرا نظرات شما جواب نمیدید میگن اونجا برای عزیزانی هست که استفاده کردن محبت میکنن نظر میزارن هرکی سوالی داشته باشه به واتساپ پیام میده خواستم بگم الکی سوال نکن اینجا کسی جوابتو نمیده پاشو برو واتساپ والااااااا بیکاریا

نام: احدی

در ساعت ۲۱:۱۸ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۰***۰۹۳۳-۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام کامیار هستم پارسال ازتون خرید کردم اما هرچی گشتم دوباره ازتون خرید کنم پیداتون نکردم اخه اسم سنگ یادم رفته بود اتفاقی داشتم تو نت میچرخیدم اسم قدیس نشان نالیس خورد به چشمم به اطرافیانم قول داده بودم براشون بگیرم خواستم از همین سنگ قدیس نشان نالیس که خریده بودم پارسال برایم پنج عدد دیگه بفرستید

نام: بهنام

در ساعت ۱۸:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۳۷۷***۰۹۱۲-۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
جهت ابطال جادو ازتون خرید کرده بودم _ راضی هستم من هم

نام: بدون نامم

در ساعت ۰۴:۲۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۰۰***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
لطفا واتساپ کوفتی سریع تر جواب بدید هی یه پیام الان میدید یدونه یه ساعت دیگه که نشد پاسخگویی مسخره شمام مگه من

نام: الهام

در ساعت ۱۴:۵۰ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۸***۰۹۱۹-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
بهتون گفتم بعد از استفاده نظرم تو سایت میزارم چه راضی باشم چه نه گفتم نظر میزارم برای بازگشت معشوق ازتون گرفته بودم اولش که خیلی آرامشم زیاد شد به طرز خاصی بعد بوتیک لباس فروشیم فروشش بیشتر شد و در آخر یه دفعه نامزدم اومد به بهونه ی اینکه مدارکم دستت جا مونده رابطتمون دوباره شکل گرفت ### ممنون برای منم جواب داده

نام: حیدری

در ساعت ۱۹:۲۷ این نظر را ثبت کرده است.

۴۴۷***۰۹۱۴-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
روانیم کردید از بس دیر جواب میدید تو واتساپ الانم که جواب دادید میگید سنگ قدیس نشان نالیس تموم کردید ؟ الان اوسکولم کردید ؟ باشه من تا فردا منتظر میمونم ببینم چی میشه حالا خوبه گفتم اوضاع زندگیم داغونه اینم شانس مسخره منه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × سه =