توسل

دعا برای بازگشت سریع معشوق از راه دور

احتیاط کنید : به دلیل قدرتمند بودن این کار حتما نوع استفاده خود را در واتساپ با کارشناسان فروش در میان بگذارید !!

دعا کردن

توسل

مشاوره و سفارش دعا و طلسم در واتساپ

دعا برای بازگشت سریع معشوق از راه دور , رسانه توسل ( جهت مشاوره دور و ثبت سفارش به واتساپ مراجعه کنید ) , دعا برای بازگشت سریع معشوق از راه دور : اما خدای تبارک مرا تشویق می کند که به نیگانتاها نیز بدهم. خوب، پروردگارا، ما خواهیم دید که چه چیزی فصلی است. [صفحه ۱۵۱] برای سومین بار، پروردگارا، به خدای تبارک و تعالی پناه می برم، و به دارما او، و به برادری او.» ۳۵ LII. همه هستی روحانی است. و افسری در میان همراهان سیمها بود که سخنان مبارک را شنیده بود و شکی در دل او باقی مانده بود.

توسل : این مرد نزد مبارک آمد و گفت: «گفته می شود پروردگارا! که سامانا گوتاما وجود روح را انکار می کند. آیا کسانی که چنین می گویند راست می گویند یا بر حق مبارک شهادت می دهند؟»۲ و مبارک فرمود: «راهی است که کسانی که چنین می گویند از من راست می گویند. از سوی دیگر، راهی وجود دارد که در آن کسانی که چنین می گویند، صادقانه از من صحبت نمی کنند.

دعا برای بازگشت سریع معشوق از راه دور

تاثاگاتا می آموزد که خود وجود ندارد.کسی که می گوید روح خود اوست و خود متفکر افکار ما و فاعل اعمال ما است، آموزه نادرستی را تعلیم می دهد که منجر به سردرگمی و تاریکی می شود. او که با ذهن روح می فهمد و می گوید که ذهن وجود دارد، حقیقتی را می آموزد که به وضوح و روشنایی می انجامد.» افسر گفت: «پس آیا تاثاگاتا معتقد است که دو چیز وجود دارد.

دعا برای بازگشت سریع معشوق از راه دور : حواس و آن چیزی که ذهنی است؟» ۶ آن حضرت فرمود: «به راستی که به تو می گویم، ذهن تو روحانی است، اما خلأ محسوس معنویت نیز نیست. بودی ابدی است و به عنوان خیر بر همه هستی مسلط است. قانونی که همه موجودات را در جستجوی حقیقت هدایت می کند. طبیعت بی رحم را به ذهن تبدیل می کند و هیچ موجودی نیست که نتواند به ظرف حقیقت تبدیل شود.

دور

دور : مبارکه گفت: مدتهاست، سیمها، در خانه تو به نیگانتاها هدیه داده می شود. پس باید در آینده نیز درست بدانی که وقتی در زیارت صدقه نزد تو می آیند، به آنها غذا بدهی.» ۳۴ و قلب سیمها از شادی لبریز شد. می گوید: تنها به من و به هیچ کس نباید هدیه داد. شاگردان من به تنهایی و شاگردان هیچ کس نباید هدایایی دریافت کنند.

دعا برای بازگشت سریع معشوق از راه دور : هویت و غیر هویت. کوتادانتا، رئیس برهمن‌ها در روستای دانامتی که با احترام به آن حضرت نزدیک شد، سلام کرد و گفت: «ای سامانا، به من گفته‌اند که تو بودا، قدوس، دانا، پروردگار جهان هستی. اما اگر تو بودا بودی، آیا با تمام جلال و قدرتت مانند یک پادشاه نمی آمدی؟» ۱ مبارک گفت: «چشمانت محفوظ است. اگر چشم ذهنت کم رنگ بود.

می توانستی جلال و جلال را ببینی. قدرت حقیقت.” ۲ کوتادانتا گفت: “حقیقت را به من نشان بده تا آن را ببینم. اما آموزه تو بی ثبات است. اگر سازگار بود، پابرجا می ماند؛ اما همانطور که نیست، از بین خواهد رفت.” مبارک پاسخ داد: «حقیقت هرگز از بین نخواهد رفت.»۴ کوتادانتا گفت: «به من گفته شده که تو شریعت را تعلیم می‌دهی، اما دین را از بین می‌بری.

دعا برای بازگشت سریع معشوق از راه دور : شاگردان تو آیین‌ها را تحقیر می‌کنند و آتش سوزی را رها می‌کنند، اما تنها می‌توان به خدایان احترام گذاشت. ماهیت دین شامل عبادت و قربانی است.» بودا گفت: «بزرگتر از سوزاندن گاو نر، قربانی کردن نفس است. کسی که آرزوهای شیطانی خود را به خدایان عرضه کند، بیهودگی کشتار حیوانات در قربانگاه را خواهد دید. خون قدرت پاک کنندگی ندارد.

اما از بین بردن شهوت، دل را پاک می کند. بهتر از پرستش خدایان، اطاعت از قوانین عدالت است.» (۶) کوتادانتا، که مذهبی بود و نگران سرنوشت خود پس از مرگ بود، قربانیان بیشماری را قربانی کرده بود. اکنون او حماقت کفاره خون را دید. اما هنوز راضی نشده است. کوتادانتا با آموزه‌های تاثاگاتا ادامه داد: «ای استاد، تو معتقدی که موجودات [ص ۱۵۳] دوباره متولد می‌شوند.

دعا برای بازگشت سریع معشوق از راه دور : که آنها در تکامل زندگی مهاجرت می کنند; و طبق قانون کارما باید آنچه را که بکاریم درو کنیم. با این حال تو نیستی روح را می آموزی! شاگردان تو نابودی کامل خود را به عنوان بالاترین سعادت نیروانا می ستایند. اگر من صرفاً ترکیبی از سنخارا باشم، با مرگ وجودم از بین می‌رود. اگر من صرفاً مرکب از احساسات و پندارها و امیال باشم.

آیا می توانم در انحلال بدن پژمرده شوم؟» ۷ مبارکه فرمود: «ای برهمن، تو دیندار و جدی هستی. شما به طور جدی نگران روح خود هستید. با این حال، کار تو بیهوده است، زیرا تو تنها چیزی را که لازم است، کم داری. ۸ “تولد دوباره شخصیت وجود دارد، اما تغییری از خود وجود ندارد. اشکال فکری تو دوباره ظاهر می شوند، اما هیچ منیتی منتقل نمی شود.

دعا برای بازگشت سریع معشوق از راه دور : توسط معلمی که این کلمات را تکرار می کند، دوباره متولد می شود. ۹ “مردان فقط از طریق جهل و توهم در این رویا غرق می شوند که روح آنها موجوداتی جداگانه و خود موجود است. ۱۰” قلب تو، ای برهمن، همچنان به خودت؛ تو نگران بهشت ​​هستی، اما در بهشت ​​به دنبال لذت خودت می‌روی و از این رو نمی‌توانی سعادت حقیقت و جاودانگی حقیقت را ببینی.۱۱ «به دعا برای بازگشت معشوق به رابطه راستی به تو می‌گویم.

مبارک نیامده تا مرگ را بیاموزد، بلکه آمده است تا زندگی را بیاموزد، و تو ماهیت زندگی و مردن را تشخیص نمی‌دهی.۱۲ «این بدن منحل خواهد شد و هیچ قربانی آن را نجات نخواهد داد. بنابراین، به دنبال حیاتی باشید که از ذهن است. آنجا که دعا برای برگشت عشق از راه دور خود است، حقیقت نمی تواند باشد. اما وقتی حقیقت بیاید، خود ناپدید خواهد شد. پس بگذار ذهنت در حقیقت آرام گیرد.

دعا برای بازگشت سریع معشوق از راه دور : حقیقت را تبلیغ کن، تمام اراده خود را در آن قرار ده و بگذار گسترش یابد. در دعا برای قطع رابطه دو نفر از راه دور حقیقت، تا ابد زندگی خواهی کرد. ۱۳ «خود مرگ است و حقیقت زندگی است. چسبیدن به خود یک مردن همیشگی است، در حالی که حرکت در حقیقت، مشارکت در نیروانا است که حیات جاودانی است.

کوتادانتا گفت: «ای استاد ارجمند نیروانا کجاست؟» ۱۵ مبارک پاسخ داد: «نیروانا هر جا که دستورات رعایت شود.۱۶» به برهمن بازگشت: «آیا تو را درست می فهمم، که نیروانا مکان و موجودی نیست. هیچ جا بدون واقعیت نیست؟» ۱۷ مبارک گفت: «تو به درستی مرا دعای بازگشت معشوق فوری از راه دور درک نمی کنی، اکنون گوش کن و به این سؤالات پاسخ بده: باد کجا ساکن است.

دعا برای بازگشت سریع معشوق از راه دور : پاسخ این بود: «هیچ جا.» بودا پاسخ داد: “پس قربان، چیزی به نام باد وجود ندارد.” و مبارک دوباره پرسید: “ای برهمن به من جواب بده، حکمت کجاست؟ آیا حکمت محلی است؟” ۲۱ کوتادانتا پاسخ داد: “حکمت دعا زبان بند قوی از راه دور مسکنی ندارد.” هیچ حکمت، روشنگری، عدالت و رستگاری نیست، زیرا نیروانا یک محل نیست؟ مانند باد بزرگ و نیرومندی که در گرمای روز بر جهان می گذرد.

دعا و طلسم توسل
نظر دعا و طلسم توسل

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۰:۱۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۱۳***۰۹۱۲-۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
چند وقت پیش با دختر خالم داشتم صحبت میکردم گفت از قدیس نشان نالیس داره استفاده میکنه بهش گفتم آخه من رقیب عشقی دارم براش شرایطم توضیح دادم گفت بیا از قدیس نشان نالیس استفاده کن ببینیم چی میشه منم که ذوق شوق رضایتشو دیدم گفتم بزار یه امتحان کنم الان خواستم نظر بنویسم هم خستگیتون رفع بشه هم قدردانی کرده باشم هم نظرمو بگم آره برای منم جواب داد همسرم بعد از اینکه رفته بود برگشت اونم نه همینطوری با گل شیرینی اومد خونه و عذر خواهی کرد کلی ---- ممنونم ازتون

نام: شایان

در ساعت ۲۱:۴۴ این نظر را ثبت کرده است.

۶۴۲***۰۹۱۲-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام وقت بخیر من از سنگ قدیس نشان نالیس استفاده کردم خیلی آرامشم بیشتر شد برای گشایش رزق و روزیم میخواستم الان یجورایی انگار پول به سمتم جذب میشه خواستم تشکری کرده باشم

نام: نژادی

در ساعت ۲۰:۳۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۵۱***۰۹۱۷-۵

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۶ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
عزیزم سلام ممنون بخاطر سنگی که ارسال کردید برام بعد از شش روز آورد اداره پست تقریبا ده روزه دارم ازش استفاده میکنم خیلی باعث آرامشم شده و قبلا که احساسی میکردم که طلسم شدم دیگه بعد از اینکه دارم سنگ قدیس نشان نالیس استفاده میکنم خیلی اوضاع رو به بهبودی شده برایم خوابام بهتر شده است ممنون واقعا

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۲:۵۸ این نظر را ثبت کرده است.

۴۱۵***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
واااااااااااااااااااااااااااااای ممنون من برادرم همزاد داشت از همین نالیس که پیشنهاد دادید استفاده کردم اوایل یکم دیونه بازیاش کمتر شد اما چند وقته دیگه کاملا خوب شده خواستم دوباره بخرم ازتون همین قدیس نشان نالیس ممنونتون میشم که واتساپ پیامم ج بدید اینسری برای خودم میخوام بگیرم چون نظرات که دیدم برادرم که دیدم گفتم چرا خودم ازش استفاده نکنم = پیام دادم واتساپ

نام: مونا

در ساعت ۸:۲۶ این نظر را ثبت کرده است.

۹۰۳***۰۹۳۶-۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۳ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
راضیم من من قدیس نشان ساده گرفتم دوست پسرم که قهوه ایم کرده بود خیلی خیلی بی احترامی پدر سگ بهم کرد موقع رفتن سه روز پیش بهم زنگ زد گفت گفتم زنگ بزنم ببینم زنده ای که منم بهش گفتم بیشعوری این چه طرز حرف زدنه ؟ گفت با گندی که من به رابطمون زدم خوب عزیز دلم غرورم اجازه نمیده که همین اول کار نازتو بخرم که گفتم پس کی میخوای بخری گفت بیا ببینمت اومد دنبالم رفتیم کافه نشستم دیدم نیومد گفتم لابد عوضی داره بازیم میده تا اومدم بلند بشم صاحب کافه یه دسته گل آورد برام گفت از طرف اقای محمدی هست گفتن تقدیمتون کنم بعدش خودش اومد و از دلم دراورد الان این سنگ قدیس نشان ساده که من گرفتم اینطوری در اومد سنگ قدیس نشان نالیس که گفتید قوی تره اونم میخوام و میشه هر دو را باهم استفاده کنم ؟

نام: سلطانی

در ساعت ۲۳:۴۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۷۷***۰۹۱۰-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۷ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
با ادب احترام همسر بنده برگشتن به خانه تشکر

نام: مصطفی

در ساعت ۱۷:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۷۶۶***۰۹۱۹-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
داداش همین قدیس نشان نالیستونو من برای خودم سفارش دادم حاجی چقدر زیدم اخلاقش خوب شده بخدا واقعا مرام گذاشتید واقعا راضی خفنم

نام: فرزین

در ساعت ۱۱:۰۲ این نظر را ثبت کرده است.

۶۹۱***۰۹۳۷-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
اقا کامران اینجا نظرات جواب نمیدن من رفتم میگم چرا نظرات شما جواب نمیدید میگن اونجا برای عزیزانی هست که استفاده کردن محبت میکنن نظر میزارن هرکی سوالی داشته باشه به واتساپ پیام میده خواستم بگم الکی سوال نکن اینجا کسی جوابتو نمیده پاشو برو واتساپ والااااااا بیکاریا

نام: احدی

در ساعت ۲۱:۱۸ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۰***۰۹۳۳-۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام کامیار هستم پارسال ازتون خرید کردم اما هرچی گشتم دوباره ازتون خرید کنم پیداتون نکردم اخه اسم سنگ یادم رفته بود اتفاقی داشتم تو نت میچرخیدم اسم قدیس نشان نالیس خورد به چشمم به اطرافیانم قول داده بودم براشون بگیرم خواستم از همین سنگ قدیس نشان نالیس که خریده بودم پارسال برایم پنج عدد دیگه بفرستید

نام: بهنام

در ساعت ۱۸:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۳۷۷***۰۹۱۲-۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
جهت ابطال جادو ازتون خرید کرده بودم _ راضی هستم من هم

نام: بدون نامم

در ساعت ۰۴:۲۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۰۰***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
لطفا واتساپ کوفتی سریع تر جواب بدید هی یه پیام الان میدید یدونه یه ساعت دیگه که نشد پاسخگویی مسخره شمام مگه من

نام: الهام

در ساعت ۱۴:۵۰ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۸***۰۹۱۹-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
بهتون گفتم بعد از استفاده نظرم تو سایت میزارم چه راضی باشم چه نه گفتم نظر میزارم برای بازگشت معشوق ازتون گرفته بودم اولش که خیلی آرامشم زیاد شد به طرز خاصی بعد بوتیک لباس فروشیم فروشش بیشتر شد و در آخر یه دفعه نامزدم اومد به بهونه ی اینکه مدارکم دستت جا مونده رابطتمون دوباره شکل گرفت ### ممنون برای منم جواب داده

نام: حیدری

در ساعت ۱۹:۲۷ این نظر را ثبت کرده است.

۴۴۷***۰۹۱۴-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
روانیم کردید از بس دیر جواب میدید تو واتساپ الانم که جواب دادید میگید سنگ قدیس نشان نالیس تموم کردید ؟ الان اوسکولم کردید ؟ باشه من تا فردا منتظر میمونم ببینم چی میشه حالا خوبه گفتم اوضاع زندگیم داغونه اینم شانس مسخره منه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده + 1 =