توسل

دعا برای آرامش روح و روان

احتیاط کنید : به دلیل قدرتمند بودن این کار حتما نوع استفاده خود را در واتساپ با کارشناسان فروش در میان بگذارید !!

دعا

توسل

مشاوره و سفارش دعا و طلسم در واتساپ

دعا برای آرامش روح و روان , رسانه توسل ( جهت مشاوره روان و ثبت سفارش به واتساپ مراجعه کنید ) , دعا برای آرامش روح و روان : از توهمات.۷ «خشم، مستی، لجاجت، تعصب، فریب، حسادت، خودستایی، تحقیر دیگران، نابخردی و نیات شیطانی، ناپاکی است. نه در واقع خوردن گوشت.۸ «ای بهیکخوس، راه میانه ای را که از دو افراط دوری می کند، توسط تاثاگاتا کشف شده است – راهی که چشم ها را می گشاید و فهم می بخشد که به آرامش ذهن و خرد برتر می انجامد.

توسل : به روشنایی کامل، به نیروانا!۹ «ای بهیکخوس، آن راه میانه چیست، از این دو افراط که توسط تاثاگاتا کشف شده است دوری می‌کنی – راهی که چشم‌ها را می‌گشاید، و فهمی را به ارمغان می‌آورد که به آرامش ذهن منتهی می‌شود، به بالاتر. خرد، به روشنایی کامل، به نیروانا؟ ۱۰ “ای بهیکخوس، بگذار راه میانه را به تو بیاموزم، که از هر دو افراط دوری می کند.

دعا برای آرامش روح و روان

عابد نحیف با رنج، آشفتگی و افکار بیمارگونه در ذهن خود ایجاد می کند. مرگ حتی مساعد نیست. به علم دنیوی؛ چه رسد به پیروزی بر حواس!۱۱ «کسی که چراغ خود را از آب پر کند تاریکی را از بین نمی برد و کسی که بکوشد با هیزم گندیده آتش روشن کند، شکست می خورد. و اگر کسی در خاموش کردن آتش شهوات توفیق نداشته باشد، اگر همچنان مشتاق لذت های دنیوی یا بهشتی باشد.

دعا برای آرامش روح و روان : چگونه می تواند با زندگی نکبت بار از خود رهایی یابد. امّا کسى که نفس در او معدوم شده است، از شهوت آزاد است; نه به لذات دنیوی و نه بهشتی میل خواهد کرد و ارضای نیازهای طبیعی او را نجس نمی کند. با این حال، میانه رو باشد، به اقتضای بدن بخورد و بیاشامد.۱۲ «احساس نشاط آور است؛ انسان خودپسند، بنده [ص ۵۱] هوس های خود است و لذت طلبی خوار و مبتذل است.

روان

روان : و از طرف دیگر، عمل همیشگی خودزنی، که دردناک، بی فایده و بی فایده است. ۵ «نه پرهیز از ماهی یا گوشت، نه برهنه رفتن، نه تراشیدن سر، نه پوشیدن موهای مات و نه پوشیدن لباس. جامه زمخت، نه پوشاندن خاک و نه قربانی برای آگنی، مردی را که از هذیان پاک نمی کند پاک می کند.۶ «خواندن وداها، هدایایی برای کاهنان، یا قربانی برای [صفحه ۵۰] خدایان، خودکشی در اثر گرما یا سرما، و بسیاری از این توبه‌هایی که به خاطر جاودانگی انجام می‌شود، اینها مردی را که آزاد نیست پاک نمی‌کند.

دعا برای آرامش روح و روان : اما ارضای نیازهای زندگی بد نیست. حفظ سلامتی بدن یک وظیفه است، زیرا در غیر این صورت نمی توانیم چراغ حکمت را کوتاه کنیم و ذهن خود را قوی و روشن نگه داریم. آب اطراف گل نیلوفر را احاطه کرده است، اما گلبرگهایش را خیس نمی کند.۱۴ «این راه میانه است، ای بهخوس، که از هر دو افراط دوری می‌کنی.» ۱۵ و مبارک با شاگردانش به مهربانی سخن گفت و برای خطاهایشان ترحم کرد.

و با اشاره به بیهودگی تلاشهایشان، و یخ بدخواهی که دلهایشان را سرد کرده بود، در زیر گرمای ملایم ترغیب استاد ذوب شد. ۱۶ اکنون سعادت، چرخ عالی ترین قانون را تنظیم کرد و شروع کرد به به پنج بخو موعظه کن، دروازه دعا برای نابودی موریانه جاودانگی را به روی آنها بگشا، و سعادت نیروانا را به آنها نشان دهد. ۱۷ بودا گفت: ۱۸ “پره های چرخ قواعد رفتار خالص هستند: عدالت یکنواختی طول آنها است.

دعا برای آرامش روح و روان : خردمندی. لاستیک است؛ حیا و اندیشه محوری است که محور ثابت دعا برای نابودی آدم ظالم حقیقت در آن ثابت است.۱۹ «کسی که وجود رنج، علت آن، علاج آن و توقف آن را بشناسد، به چهار حقیقت شریف پی برده است. او در مسیر درست قدم خواهد گذاشت. ۲۰ “منظره های درست مشعل روشنایی راه او خواهد بود. آرزوهای درست راهنمای او خواهند بود. گفتار درست محل سکونت او در جاده خواهد بود.

راه رفتن او مستقیم خواهد بود، زیرا درست است. رفتارش، طراوت او راه درست کسب معاش اوست، تلاش درست، گام های اوست، اندیشه های درست نفس او، و تفکر درست، آرامشی را که در ردپایش می آید، به او می دهد. حقیقت دعا برای رفع درد پا و کمر شریف در مورد رنج: ۲۲ [صفحه ۵۲] “تولد همراه با درد است، پوسیدگی دردناک است، بیماری دردناک است، مرگ دردناک است.

دعا برای آرامش روح و روان : اتحاد با ناخوشایند دردناک است، دردناک جدایی از خوشایند است، و هر ولعی که ارضا دعا برای فروش خانه با قیمت بالا نمی شود. ، این نیز دردناک است.به طور خلاصه، شرایط جسمانی که از دلبستگی سرچشمه می گیرد، دردناک است. ۲۳ «پس این، ای بهیکخوس، حقیقت شریف در مورد رنج است». آن ولعی است که موجب تجدید هستی می شود، همراه با لذت نفسانی، رضایت طلبی اکنون اینجا، اکنون آنجا، ولع ارضای هوس ها، ولع زندگی آینده و ولع شادی در این زندگی. «پس این، ای بهیکخوس، حقیقت شریف در مورد منشأ رنج است.

اکنون، ای بهیکخوس، این حقیقت شریف در مورد نابودی رنج است: ۲۸ «به راستی که این نابودی است که هیچ اشتیاقی در آن باقی نمی ماند. از همین تشنگی؛ این است کنار گذاشتن، رها بودن از آن، سکونت دیگر بر این تشنگی. ۲۹ «پس ای بهیکخوس، این حقیقت دعا برای نابودی خواهر شوهر شریف در مورد نابودی رنج است. حقیقت در مورد راهی که به نابودی غم می انجامد. به راستی! این مسیر هشتگانه شریف است.

دعا برای آرامش روح و روان : یعنی: ۳۱ «دیدگاه درست؛ آرمان های درست؛ گفتار درست؛ رفتار درست؛ معیشت درست؛ تلاش درست؛ اندیشه های درست؛ و تفکر درست». .۳۳ [صفحه ۵۳] [صفحه ۵۴] [صفحه ۵۵] “با تمرین محبت آمیز به رهایی قلب دست یافتم، و بنابراین مطمئن هستم که هرگز در تولدهای مجدد باز نخواهم گشت. حتی اکنون نیز به نیروانا رسیده ام.

هنگامی که خدای تبارک، چرخ ارابه سلطنتی حقیقت را به جلو می‌چرخاند، رستاخی در همه کائنات به وجد آمد. ۳۵ دیوها خانه‌های بهشتی خود را ترک کردند تا به شیرینی حقیقت گوش فرا دهند؛ مقدسینی که از زندگی جدا شده بودند در اطراف جمع شدند. معلم بزرگ برای دریافت مژده؛ حتی حیوانات زمین نیز سعادتی را که بر سخنان تاثاگاتا استوار بود احساس کردند.

دعا برای آرامش روح و روان : و همه مخلوقات انبوه موجودات ذی‌شعور، خدایان، انسان‌ها و جانوران با شنیدن پیام رهایی ، آن را به زبان خودشان دریافت و فهمیدند. ۳۶ و هنگامی که این آموزه مطرح شد، کوندانیا ارجمند، قدیمی ترین فرد در میان پنج بخو، حقیقت را با چشم ذهنی خود تشخیص داد و گفت: “به راستی، ای بودا، پروردگار ما. تو حقیقت را یافتی!

سپس بهیکخوس دیگر نیز به او پیوست و فریاد زد: «به راستی، تو بودا هستی، تو حقیقت را یافتی.» ۳۷ و دیوها و مقدسین و همه ارواح نیک نسل های درگذشته که به موعظه تاثاگاتا گوش داده بود.

دعا و طلسم توسل
نظر دعا و طلسم توسل

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۰:۱۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۱۳***۰۹۱۲-۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
چند وقت پیش با دختر خالم داشتم صحبت میکردم گفت از قدیس نشان نالیس داره استفاده میکنه بهش گفتم آخه من رقیب عشقی دارم براش شرایطم توضیح دادم گفت بیا از قدیس نشان نالیس استفاده کن ببینیم چی میشه منم که ذوق شوق رضایتشو دیدم گفتم بزار یه امتحان کنم الان خواستم نظر بنویسم هم خستگیتون رفع بشه هم قدردانی کرده باشم هم نظرمو بگم آره برای منم جواب داد همسرم بعد از اینکه رفته بود برگشت اونم نه همینطوری با گل شیرینی اومد خونه و عذر خواهی کرد کلی ---- ممنونم ازتون

نام: شایان

در ساعت ۲۱:۴۴ این نظر را ثبت کرده است.

۶۴۲***۰۹۱۲-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام وقت بخیر من از سنگ قدیس نشان نالیس استفاده کردم خیلی آرامشم بیشتر شد برای گشایش رزق و روزیم میخواستم الان یجورایی انگار پول به سمتم جذب میشه خواستم تشکری کرده باشم

نام: نژادی

در ساعت ۲۰:۳۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۵۱***۰۹۱۷-۵

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۶ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
عزیزم سلام ممنون بخاطر سنگی که ارسال کردید برام بعد از شش روز آورد اداره پست تقریبا ده روزه دارم ازش استفاده میکنم خیلی باعث آرامشم شده و قبلا که احساسی میکردم که طلسم شدم دیگه بعد از اینکه دارم سنگ قدیس نشان نالیس استفاده میکنم خیلی اوضاع رو به بهبودی شده برایم خوابام بهتر شده است ممنون واقعا

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۲:۵۸ این نظر را ثبت کرده است.

۴۱۵***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
واااااااااااااااااااااااااااااای ممنون من برادرم همزاد داشت از همین نالیس که پیشنهاد دادید استفاده کردم اوایل یکم دیونه بازیاش کمتر شد اما چند وقته دیگه کاملا خوب شده خواستم دوباره بخرم ازتون همین قدیس نشان نالیس ممنونتون میشم که واتساپ پیامم ج بدید اینسری برای خودم میخوام بگیرم چون نظرات که دیدم برادرم که دیدم گفتم چرا خودم ازش استفاده نکنم = پیام دادم واتساپ

نام: مونا

در ساعت ۸:۲۶ این نظر را ثبت کرده است.

۹۰۳***۰۹۳۶-۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۳ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
راضیم من من قدیس نشان ساده گرفتم دوست پسرم که قهوه ایم کرده بود خیلی خیلی بی احترامی پدر سگ بهم کرد موقع رفتن سه روز پیش بهم زنگ زد گفت گفتم زنگ بزنم ببینم زنده ای که منم بهش گفتم بیشعوری این چه طرز حرف زدنه ؟ گفت با گندی که من به رابطمون زدم خوب عزیز دلم غرورم اجازه نمیده که همین اول کار نازتو بخرم که گفتم پس کی میخوای بخری گفت بیا ببینمت اومد دنبالم رفتیم کافه نشستم دیدم نیومد گفتم لابد عوضی داره بازیم میده تا اومدم بلند بشم صاحب کافه یه دسته گل آورد برام گفت از طرف اقای محمدی هست گفتن تقدیمتون کنم بعدش خودش اومد و از دلم دراورد الان این سنگ قدیس نشان ساده که من گرفتم اینطوری در اومد سنگ قدیس نشان نالیس که گفتید قوی تره اونم میخوام و میشه هر دو را باهم استفاده کنم ؟

نام: سلطانی

در ساعت ۲۳:۴۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۷۷***۰۹۱۰-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۷ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
با ادب احترام همسر بنده برگشتن به خانه تشکر

نام: مصطفی

در ساعت ۱۷:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۷۶۶***۰۹۱۹-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
داداش همین قدیس نشان نالیستونو من برای خودم سفارش دادم حاجی چقدر زیدم اخلاقش خوب شده بخدا واقعا مرام گذاشتید واقعا راضی خفنم

نام: فرزین

در ساعت ۱۱:۰۲ این نظر را ثبت کرده است.

۶۹۱***۰۹۳۷-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
اقا کامران اینجا نظرات جواب نمیدن من رفتم میگم چرا نظرات شما جواب نمیدید میگن اونجا برای عزیزانی هست که استفاده کردن محبت میکنن نظر میزارن هرکی سوالی داشته باشه به واتساپ پیام میده خواستم بگم الکی سوال نکن اینجا کسی جوابتو نمیده پاشو برو واتساپ والااااااا بیکاریا

نام: احدی

در ساعت ۲۱:۱۸ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۰***۰۹۳۳-۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام کامیار هستم پارسال ازتون خرید کردم اما هرچی گشتم دوباره ازتون خرید کنم پیداتون نکردم اخه اسم سنگ یادم رفته بود اتفاقی داشتم تو نت میچرخیدم اسم قدیس نشان نالیس خورد به چشمم به اطرافیانم قول داده بودم براشون بگیرم خواستم از همین سنگ قدیس نشان نالیس که خریده بودم پارسال برایم پنج عدد دیگه بفرستید

نام: بهنام

در ساعت ۱۸:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۳۷۷***۰۹۱۲-۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
جهت ابطال جادو ازتون خرید کرده بودم _ راضی هستم من هم

نام: بدون نامم

در ساعت ۰۴:۲۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۰۰***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
لطفا واتساپ کوفتی سریع تر جواب بدید هی یه پیام الان میدید یدونه یه ساعت دیگه که نشد پاسخگویی مسخره شمام مگه من

نام: الهام

در ساعت ۱۴:۵۰ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۸***۰۹۱۹-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
بهتون گفتم بعد از استفاده نظرم تو سایت میزارم چه راضی باشم چه نه گفتم نظر میزارم برای بازگشت معشوق ازتون گرفته بودم اولش که خیلی آرامشم زیاد شد به طرز خاصی بعد بوتیک لباس فروشیم فروشش بیشتر شد و در آخر یه دفعه نامزدم اومد به بهونه ی اینکه مدارکم دستت جا مونده رابطتمون دوباره شکل گرفت ### ممنون برای منم جواب داده

نام: حیدری

در ساعت ۱۹:۲۷ این نظر را ثبت کرده است.

۴۴۷***۰۹۱۴-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
روانیم کردید از بس دیر جواب میدید تو واتساپ الانم که جواب دادید میگید سنگ قدیس نشان نالیس تموم کردید ؟ الان اوسکولم کردید ؟ باشه من تا فردا منتظر میمونم ببینم چی میشه حالا خوبه گفتم اوضاع زندگیم داغونه اینم شانس مسخره منه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده + 3 =