توسل

طلسم پول

احتیاط کنید : به دلیل قدرتمند بودن این کار حتما نوع استفاده خود را در واتساپ با کارشناسان فروش در میان بگذارید !!

طلسم

توسل

مشاوره و سفارش دعا و طلسم در واتساپ

طلسم پول , رسانه توسل ( جهت مشاوره پول و ثبت سفارش به واتساپ مراجعه کنید ) , طلسم پول : کشیش گفت: ای مرد دانا با سلاح تیز خاک کن. حکیم با اسلحه تیز کند و گوه پیدا کرد: گوه ای پروردگارا! کشیش گفت: گوه را کنار بگذار، ای مرد خردمند با سلاح تیز، حفر کن. حکیم با سلاح تیز کند و حباب پیدا کرد: حباب ای پروردگار! کشیش گفت: مثانه را بردار، ای حکیم با سلاح تیز حفر کن. حکیم با اسلحه تیز کنده شد و بیدید یافت.

توسل : بیدنت ای پروردگار! کشیش گفت: بیدنت را دور کن، اى خردمند، با سلاح تیز. حکیم با اسلحه تیز کنده و بافته ای پیدا کرد:{۱۴۳}یک بافته، پروردگارا! کشیش گفت: تور را بردار، ای حکیم با اسلحه تیز حفر کن. حکیم با اسلحه تیز کند و لاک پشتی پیدا کرد: لاک پشت ای پروردگار! کشیش گفت: لاک پشت را از بین ببر، ای خردمند با اسلحه تیز حفر کن. حکیم با اسلحه تیز کنده شد و تبر پیدا کرد.

طلسم پول

تبر پروردگارا! کشیش گفت: تبر را دور کن، ای مرد خردمند، با سلاح تیز. حکیم با اسلحه تیز کند و پارچه ای از گوشت پیدا کرد: پاره ای از گوشت، پروردگارا! کاهن گفت: پاره های گوشت را از بین ببر، ای مرد خردمند با سلاح تیز حفر کن.[S. 278]حکیم با سلاح تیز کنده شد و مار کبری یافت: مار کبری ای پروردگار!

طلسم پول : کشیش گفت: بس کن، بگذار کبری بماند، به کبری دست نزن، کبری را بپرست! – ای راهب، این معماها را می‌خواهم در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی گزارش کنم و طبق اعلام آن حضرت حفظ کنم. ای راهب، هیچ کس را در دنیا با خدایانش، ارواح شیطانی و مقدسش، با انبوهی از توبه‌کنندگان و کشیشان، خدایان و انسان‌ها، نمی‌بینم.

پول

پول : من شنیدم که زمانی آن مبارک در ساواتی، در سیگروالد، در باغ آناتاپیندیکو اقامت داشت. در آن زمان کوماراکاساپوی ارجمند در جنگل تاریک اقامت داشت. مثل الان شب[S. 277]زمانی که کوماراکاساپوی ارجمند در آنجا اقامت داشت، یک غسل ابطال طلسم خدای خاص کل جنگل بزرگ تاریک را با شکوه و جلال خود روشن کرد و به پهلو ایستاد. اکنون، در حالی که به پهلو ایستاده بود، آن خدا با کوماراکاساپوی ارجمند چنین گفت: «راهب، ای راهب! این مورچه در شب دود می کند و در روز شعله می کشد.

طلسم پول : که بتواند با توضیح این سؤالات، دل را به دست آورد، مگر کامل، یا یکی از شاگردان کامل، و کسی که آن را از آنجا شنید.» این خدا را گفت و سپس از آنجا ناپدید شد. پس از سپری شدن شب، کوماراکاساپوی ارجمند نزد مبارک رفت و با احترام به آن مبارک سلام کرد و کناری نشست. سپس کوماراکاساپوی ارجمند به آن مبارک چنین گفت: “این شب، خداوندا، در آغاز گرگ و میش، خدایی خاص با شکوه خود باطل شدن طلسم چقدر طول میکشه کل جنگل بزرگ تاریک را روشن کرد.

به سمت من آمد و به یک طرف ایستاد. اکنون، پروردگارا، به یک طرف ایستاده بود، آن باطل شدن طلسم چقدر طول میکشد معبود به من گفت: راهب، ای راهب! این مورچه در شب دود می کند و در روز شعله می کشد. کشیش گفت: ای مرد دانا با سلاح تیز خاک کن. حکیم با اسلحه تیز کند و گوه پیدا کرد: گوه ای پروردگارا! کشیش گفت: گوه را کنار بگذار، ای مرد خردمند با سلاح تیز، حفر کن. حکیم با سلاح تیز کند و حباب پیدا کرد.

طلسم پول : حباب ای پروردگار![S. 279]کشیش گفت: مثانه را بردار، ای حکیم با سلاح تیز حفر کن. حکیم با اسلحه ابطال طلسم عشق تیز کنده شد و بیدید یافت: بیدنت ای پروردگار! کشیش گفت: بیدنت را دور کن، اى خردمند، با سلاح تیز. حکیم با اسلحه تیز کند و قیطانی پیدا کرد: قیطان ای پروردگار! کشیش گفت: تور را بردار، ای حکیم با اسلحه تیز حفر کن.

حکیم با اسلحه تیز کند و لاک پشتی پیدا کرد: لاک پشت ای پروردگار! کشیش گفت: لاک پشت را از بین ببر، ای خردمند با اسلحه تیز حفر کن. حکیم با اسلحه تیز کنده شد و تبر پیدا کرد: تبر پروردگارا! کشیش گفت: تبر را دور کن، ای مرد باطل کردن طلسم با ادرار دختر خردمند، با سلاح تیز. حکیم با یک سلاح تیز کنده شد و یک تکه گوشت پیدا کرد: یک تکه گوشت، پروردگارا! کاهن گفت: پاره های گوشت را از بین ببر، ای مرد خردمند با سلاح تیز حفر کن. حکیم با سلاح تیز کنده شد.

طلسم پول : و مار کبری یافت: مار کبری ای پروردگار! کشیش گفت: بس کن، بگذار کبری بماند، به کبری دست نزن، کبری را بپرست! – ای راهب، این معماها را می‌خواهم در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی گزارش کنم و طبق اعلام آن حضرت حفظ کنم. ای راهب، هیچ کس را در دنیا با خدایانش، ارواح شیطانی و مقدسش، با انبوهی از توبه‌کنندگان و کشیشان، خدایان و انسان‌ها، نمی‌بینم که بتواند با توضیح این سؤالات، دل را به دست آورد.

مگر کامل، یا یکی از شاگردان کامل، و کسانی که از آنجا شنیدند.» پس گفت: خداوندا، آن خدا، و سپس از آنجا ناپدید شد. ای خردمند با سلاح تیز حفر کن. حکیم با سلاح تیز کنده شد و مار کبری یافت: مار کبری ای پروردگار! کشیش گفت: بس کن، بگذار کبری بماند، به کبری دست نزن، کبری را بپرست! – ای راهب، این معماها را می‌خواهم در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی گزارش کنم و طبق اعلام آن حضرت حفظ کنم.

طلسم پول : ای راهب، هیچ کس را در دنیا با خدایانش، ارواح شیطانی و مقدسش، با انبوهی از توبه‌کنندگان و کشیشان، خدایان و انسان‌ها، نمی‌بینم که بتواند از طریق توضیح این سؤالات، دل را به دست آورد، مگر کامل، یا یکی از شاگردان کامل، و کسانی که از آنجا شنیدند.» پس گفت: خداوندا، آن خدا، و سپس از آنجا ناپدید شد.

ای خردمند با سلاح تیز حفر کن. حکیم با سلاح تیز کنده شد و مار کبری یافت: مار کبری ای پروردگار! کشیش گفت: بس کن، بگذار کبری بماند، به کبری دست نزن، کبری را بپرست! – ای راهب، این معماها را می‌خواهم در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی گزارش کنم و طبق اعلام آن حضرت حفظ کنم. ای راهب، هیچ کس را در دنیا با خدایانش، ارواح شیطانی و مقدسش، با انبوهی از توبه‌کنندگان و کشیشان، خدایان و انسان‌ها، نمی‌بینم.

طلسم پول : که بتواند از طریق توضیح این سؤالات، دل را به دست آورد، مگر کامل، یا یکی از شاگردان کامل، و کسانی که از آنجا شنیدند.» پس گفت: خداوندا، آن خدا، و سپس از آنجا ناپدید شد.

دعا و طلسم توسل
نظر دعا و طلسم توسل

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۰:۱۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۱۳***۰۹۱۲-۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
چند وقت پیش با دختر خالم داشتم صحبت میکردم گفت از قدیس نشان نالیس داره استفاده میکنه بهش گفتم آخه من رقیب عشقی دارم براش شرایطم توضیح دادم گفت بیا از قدیس نشان نالیس استفاده کن ببینیم چی میشه منم که ذوق شوق رضایتشو دیدم گفتم بزار یه امتحان کنم الان خواستم نظر بنویسم هم خستگیتون رفع بشه هم قدردانی کرده باشم هم نظرمو بگم آره برای منم جواب داد همسرم بعد از اینکه رفته بود برگشت اونم نه همینطوری با گل شیرینی اومد خونه و عذر خواهی کرد کلی ---- ممنونم ازتون

نام: شایان

در ساعت ۲۱:۴۴ این نظر را ثبت کرده است.

۶۴۲***۰۹۱۲-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام وقت بخیر من از سنگ قدیس نشان نالیس استفاده کردم خیلی آرامشم بیشتر شد برای گشایش رزق و روزیم میخواستم الان یجورایی انگار پول به سمتم جذب میشه خواستم تشکری کرده باشم

نام: نژادی

در ساعت ۲۰:۳۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۵۱***۰۹۱۷-۵

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۶ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
عزیزم سلام ممنون بخاطر سنگی که ارسال کردید برام بعد از شش روز آورد اداره پست تقریبا ده روزه دارم ازش استفاده میکنم خیلی باعث آرامشم شده و قبلا که احساسی میکردم که طلسم شدم دیگه بعد از اینکه دارم سنگ قدیس نشان نالیس استفاده میکنم خیلی اوضاع رو به بهبودی شده برایم خوابام بهتر شده است ممنون واقعا

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۲:۵۸ این نظر را ثبت کرده است.

۴۱۵***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
واااااااااااااااااااااااااااااای ممنون من برادرم همزاد داشت از همین نالیس که پیشنهاد دادید استفاده کردم اوایل یکم دیونه بازیاش کمتر شد اما چند وقته دیگه کاملا خوب شده خواستم دوباره بخرم ازتون همین قدیس نشان نالیس ممنونتون میشم که واتساپ پیامم ج بدید اینسری برای خودم میخوام بگیرم چون نظرات که دیدم برادرم که دیدم گفتم چرا خودم ازش استفاده نکنم = پیام دادم واتساپ

نام: مونا

در ساعت ۸:۲۶ این نظر را ثبت کرده است.

۹۰۳***۰۹۳۶-۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۳ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
راضیم من من قدیس نشان ساده گرفتم دوست پسرم که قهوه ایم کرده بود خیلی خیلی بی احترامی پدر سگ بهم کرد موقع رفتن سه روز پیش بهم زنگ زد گفت گفتم زنگ بزنم ببینم زنده ای که منم بهش گفتم بیشعوری این چه طرز حرف زدنه ؟ گفت با گندی که من به رابطمون زدم خوب عزیز دلم غرورم اجازه نمیده که همین اول کار نازتو بخرم که گفتم پس کی میخوای بخری گفت بیا ببینمت اومد دنبالم رفتیم کافه نشستم دیدم نیومد گفتم لابد عوضی داره بازیم میده تا اومدم بلند بشم صاحب کافه یه دسته گل آورد برام گفت از طرف اقای محمدی هست گفتن تقدیمتون کنم بعدش خودش اومد و از دلم دراورد الان این سنگ قدیس نشان ساده که من گرفتم اینطوری در اومد سنگ قدیس نشان نالیس که گفتید قوی تره اونم میخوام و میشه هر دو را باهم استفاده کنم ؟

نام: سلطانی

در ساعت ۲۳:۴۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۷۷***۰۹۱۰-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۷ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
با ادب احترام همسر بنده برگشتن به خانه تشکر

نام: مصطفی

در ساعت ۱۷:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۷۶۶***۰۹۱۹-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
داداش همین قدیس نشان نالیستونو من برای خودم سفارش دادم حاجی چقدر زیدم اخلاقش خوب شده بخدا واقعا مرام گذاشتید واقعا راضی خفنم

نام: فرزین

در ساعت ۱۱:۰۲ این نظر را ثبت کرده است.

۶۹۱***۰۹۳۷-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
اقا کامران اینجا نظرات جواب نمیدن من رفتم میگم چرا نظرات شما جواب نمیدید میگن اونجا برای عزیزانی هست که استفاده کردن محبت میکنن نظر میزارن هرکی سوالی داشته باشه به واتساپ پیام میده خواستم بگم الکی سوال نکن اینجا کسی جوابتو نمیده پاشو برو واتساپ والااااااا بیکاریا

نام: احدی

در ساعت ۲۱:۱۸ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۰***۰۹۳۳-۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام کامیار هستم پارسال ازتون خرید کردم اما هرچی گشتم دوباره ازتون خرید کنم پیداتون نکردم اخه اسم سنگ یادم رفته بود اتفاقی داشتم تو نت میچرخیدم اسم قدیس نشان نالیس خورد به چشمم به اطرافیانم قول داده بودم براشون بگیرم خواستم از همین سنگ قدیس نشان نالیس که خریده بودم پارسال برایم پنج عدد دیگه بفرستید

نام: بهنام

در ساعت ۱۸:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۳۷۷***۰۹۱۲-۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
جهت ابطال جادو ازتون خرید کرده بودم _ راضی هستم من هم

نام: بدون نامم

در ساعت ۰۴:۲۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۰۰***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
لطفا واتساپ کوفتی سریع تر جواب بدید هی یه پیام الان میدید یدونه یه ساعت دیگه که نشد پاسخگویی مسخره شمام مگه من

نام: الهام

در ساعت ۱۴:۵۰ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۸***۰۹۱۹-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
بهتون گفتم بعد از استفاده نظرم تو سایت میزارم چه راضی باشم چه نه گفتم نظر میزارم برای بازگشت معشوق ازتون گرفته بودم اولش که خیلی آرامشم زیاد شد به طرز خاصی بعد بوتیک لباس فروشیم فروشش بیشتر شد و در آخر یه دفعه نامزدم اومد به بهونه ی اینکه مدارکم دستت جا مونده رابطتمون دوباره شکل گرفت ### ممنون برای منم جواب داده

نام: حیدری

در ساعت ۱۹:۲۷ این نظر را ثبت کرده است.

۴۴۷***۰۹۱۴-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
روانیم کردید از بس دیر جواب میدید تو واتساپ الانم که جواب دادید میگید سنگ قدیس نشان نالیس تموم کردید ؟ الان اوسکولم کردید ؟ باشه من تا فردا منتظر میمونم ببینم چی میشه حالا خوبه گفتم اوضاع زندگیم داغونه اینم شانس مسخره منه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − 6 =