توسل

دعانویس ضمانتی

احتیاط کنید : به دلیل قدرتمند بودن این کار حتما نوع استفاده خود را در واتساپ با کارشناسان فروش در میان بگذارید !!

دعا نویس

توسل

مشاوره و سفارش دعا و طلسم در واتساپ

دعانویس ضمانتی , رسانه توسل ( جهت مشاوره ضمانتی و ثبت سفارش به واتساپ مراجعه کنید ) , دعانویس ضمانتی : من راهبان زهد را به پرستار روزه دار نسبت نمی دهم زیرا او روزه می گیرد. من راهبان، زهد را به کسی که قدرت طلسم دارد نسبت نمی دهم، زیرا در قدرت او طلسم است. من راهبان زهد را به قیطان نسبت نمی دهم زیرا او قیطان می کند. «اگر با استفاده از این عادت، راهبان، عادت دار حریص ناپدید می شد، نفرت کینه توزانه ناپدید می شد، خشم عصبانی ناپدید می شد.

توسل : دشمنی خصمانه از بین می رفت، چاپلوسی ریاکارانه ناپدید می شد، حسادت حسود ناپدید می شد، حسادت غیور. ممکن است از بین برود، خودخواهی خودخواهانه ممکن است از بین برود، حیله گری حیله گر ممکن است از بین برود، شرم از خود راضی ممکن است از بین برود، کینه توزانه ممکن است از بین برود، دوگانگی کاذب ممکن است از بین برود.

دعانویس ضمانتی

اگر خویشاوندان و دوستان خونی لباس را برای نوزادی بیاورند، فقط عبا: بیا ای بچه خوش شانس، عادت پوش باش! به عنوان یک عبا پوش، شما که حریص هستید، با پوشیدن آن نتیجه خواهید گرفت[S. 523]عادت طمع را از دست می دهد، نفرت انگیز نفرت را ترک می کند، غضب خشم را رها می کند، حسود دشمنی را ترک می کند، منافق از ریا می رود، حسود حسد را ترک می کند.

دعانویس ضمانتی : حسود حسادت را ترک می کند، خودخواه خودخواهی را ترک می کند، حیله گر حیله گری را محو کن، حماقت احمق ها را محو کن، پستی را از شریر محو کن، باطل را از باطل محو کن!‹ اما اکنون ای راهبان، من افراد زیادی را اینجا می بینم که این عادت را دارند، حریص، متنفر، عصبانی، متخاصم، ریاکار. حسود، حسود، خودخواه، حیله گر، ریاکار، بدخواه، باطل، من زهد را به هیچ عادت کننده ای نسبت نمی دهم زیرا او عادت می کند.

ضمانتی

ضمانتی : من راهبان زهد را به آبپاش نسبت نمی دهم زیرا او خود را آب می پاشد. من راهبان زهد را به یک گوشه نشین جنگل نسبت نمی دهم زیرا او در جنگل زندگی می کند.{۲۸۲}من راهبان، زهد را به گوشه نشین صحرایی نسبت نمی دهم، زیرا او در صحرا نشین است. من راهبان، زهد را به ثابت ایستاده نسبت نمی دهم زیرا او دعانویس خوب در اصفهان نمی نشیند.

دعانویس ضمانتی : اگر راهبان با برهنه بودن، با خاک پوشیدن، با پاشیدن آب، با گوشه نشین جنگل بودن، با گوشه نشینی صحرایی، با ایستادن، با روزه گرفتن، با قدرت طلسم، با پوشیدن قیطان های حریصان. برهنه، آغشته به خاک دعانویس برای دفع همزاد حریص، آب پاش حریص، گوشه نشین جنگل حریص، گوشه نشین مزرعه حریص، ثابت قدم حریص، روزه دار حریص، فصیح حریص، شطرنج دار حریص، طمع تنفر می تواند ناپدید شود.

خشم خشم آلود، دشمنی خصمانه، چاپلوسی ریاکارانه، حسادت حسادت آمیز، حسادت غیرتمندانه، خودخواهی خودخواهانه، حیله دعانویسی در اردبیل گری حیله گر، چرندیات شرم آور، کینه توزی، دروغ کاذب ممکن است ناپدید شوند، خویشاوندان خونی و[S. 524]دوستانی که تجویز می کنند نوزادان برهنه باشند، خاک آغشته شوند، آب پاشیده شوند، گوشه نشین جنگل باشند.

دعانویس ضمانتی : گوشه نشین صحرایی باشند، دائما بایستند، روزه بگیرند، از احکام استفاده کنند، قیطان بپوشند، او را با این جمله می پوشانند: «بیا تو. بچه خوش شانس، برهنه باش، خاک پوش شو، آب پاشش کن، گوشه نشین جنگل شو، گوشه نشین مزرعه شو، ثابت قدم دعانویس فوری بشوی، پرستار روزه شو، طلسم ساز قدرتمند شو، قیطان بند شو!{۲۸۳}پس حریص طمع، نفرت نفرت‌انگیز، خشم خشم‌آلود، دشمنی خصمانه، ریاکاری، حسادت حسود، حسادت حسود، خودخواهی خودخواه، حیله گر، حماقت مغرور، شرارت شریر، دروغ پردازی را از دست خواهد داد.

ناپدید شو!» اما از آنجایی که من اینجا را می بینم که راهبان، همچنین بسیاری برهنه، آلوده به خاک، آب پاش ها، گوشه نشینان جنگل، گوشه نشینان صحرایی، ساکنان ثابت، روزه داران، طلسم کنندگان، گلسنگ ها که حریص، نفرت، عصبانی، دشمن هستند، منافق، حسود، حسود، خودخواه، حیله گر، خودپسند، بدخواه، دروغگو، من به چنین دلایلی زهد را به چنین افرادی نسبت نمی دهم.

دعانویس ضمانتی : اما ای راهبان، راهب چگونه صراط مستقیم زهد را طی می کند؟ راهبی که حریصانه طمع را دعانویس در اصفهان انکار کرد، کینه توزانه نفرت را انکار کرد، با عصبانیت خشم را انکار کرد، با دشمنی منکر دشمنی شد، چاپلوسی انکار ریاکاری، حسود انکار حسادت، غیرتمندانه انکار حسادت، خودخواه[S. 525]خودخواهی را انکار کرد، حیله گری را انکار کرد، حیله گری را حیله گرانه انکار کرد، باطل را از روی کینه ورزی انکار کرد.

باطل را انکار کرد: راه می رود، من می گویم راهبان، چون این لکه ها و لک ها و زخم های زهد را دارد، این نزول ها را انکار کرده است. صراط مستقیم زهد او متوجه می شود که از همه این چیزهای زشت و بد پاک شده است، و او آزاد شده است. این توجه او را غرق می کند. فاسدها راضی خواهند شد. بدن مبتلا هنوز رشد می کند. بدن پرورش یافته احساس آرامش می کند. دل شاد موافق است.

دعانویس ضمانتی : او با قلبی عاشق به یک جهت، سپس در یک جهت، سپس در سوم، سپس در چهارم، به همان اندازه بالا و پایین پرتو می افکند: با شناخت خود در همه جا، در سراسر جهان با قلبی پرمهر، دور و دراز می درخشد. نامحدود، پاک از خشم و کینه. “او با ساکن شدن با روح مهربان، در یک جهت، سپس در یک جهت، سپس در جهت سوم، سپس در جهت چهارم، به همین ترتیب به سمت بالا و پایین تابش می کند.

او با شناخت خود در همه جا، با روحی مهربان در سراسر جهان پرتو می افکند. ، نامحدود، پاک از خشم و کینه. “او در یک روح شاد تابش می کند، در یک جهت، سپس در یک جهت، سپس در سوم، سپس در چهارم، به همین ترتیب بالا و پایین: او با شناختن خود در همه جا، در سراسر جهان با روحی شاد می درخشد.[S. 526]با گسترده، عمیق، بی بند و بار، پاک از خشم و کینه. خودخواه خودخواهی را انکار نکرده است.

دعانویس ضمانتی : حیله گر حیله گری را انکار نکرده است، متظاهر تظاهر را انکار نکرده است، شریر منکر شرارت نشده است، باطل منکر باطل نشده است: راه می رود، راهب، می گویم، زیرا این لکه ها، جراحات و زخم ها را انکار نکرده است. زهد، این صفات نزولی و مفسده، نه صراط مستقیم زهد. مثل یک سلاح قتل «من راهبان، زهد را به صاحب عادت نسبت نمی دهم، زیرا او عادت دارد.

من راهبان زهد را به مرد برهنه نسبت نمی دهم زیرا او برهنه است. من صحبت نمی کنم[S. 522]راهبان، زهد به خاک آغشته شده، زیرا به خاک آغشته شده است.

دعا و طلسم توسل
نظر دعا و طلسم توسل

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۰:۱۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۱۳***۰۹۱۲-۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
چند وقت پیش با دختر خالم داشتم صحبت میکردم گفت از قدیس نشان نالیس داره استفاده میکنه بهش گفتم آخه من رقیب عشقی دارم براش شرایطم توضیح دادم گفت بیا از قدیس نشان نالیس استفاده کن ببینیم چی میشه منم که ذوق شوق رضایتشو دیدم گفتم بزار یه امتحان کنم الان خواستم نظر بنویسم هم خستگیتون رفع بشه هم قدردانی کرده باشم هم نظرمو بگم آره برای منم جواب داد همسرم بعد از اینکه رفته بود برگشت اونم نه همینطوری با گل شیرینی اومد خونه و عذر خواهی کرد کلی ---- ممنونم ازتون

نام: شایان

در ساعت ۲۱:۴۴ این نظر را ثبت کرده است.

۶۴۲***۰۹۱۲-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام وقت بخیر من از سنگ قدیس نشان نالیس استفاده کردم خیلی آرامشم بیشتر شد برای گشایش رزق و روزیم میخواستم الان یجورایی انگار پول به سمتم جذب میشه خواستم تشکری کرده باشم

نام: نژادی

در ساعت ۲۰:۳۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۵۱***۰۹۱۷-۵

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۶ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
عزیزم سلام ممنون بخاطر سنگی که ارسال کردید برام بعد از شش روز آورد اداره پست تقریبا ده روزه دارم ازش استفاده میکنم خیلی باعث آرامشم شده و قبلا که احساسی میکردم که طلسم شدم دیگه بعد از اینکه دارم سنگ قدیس نشان نالیس استفاده میکنم خیلی اوضاع رو به بهبودی شده برایم خوابام بهتر شده است ممنون واقعا

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۲:۵۸ این نظر را ثبت کرده است.

۴۱۵***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
واااااااااااااااااااااااااااااای ممنون من برادرم همزاد داشت از همین نالیس که پیشنهاد دادید استفاده کردم اوایل یکم دیونه بازیاش کمتر شد اما چند وقته دیگه کاملا خوب شده خواستم دوباره بخرم ازتون همین قدیس نشان نالیس ممنونتون میشم که واتساپ پیامم ج بدید اینسری برای خودم میخوام بگیرم چون نظرات که دیدم برادرم که دیدم گفتم چرا خودم ازش استفاده نکنم = پیام دادم واتساپ

نام: مونا

در ساعت ۸:۲۶ این نظر را ثبت کرده است.

۹۰۳***۰۹۳۶-۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۳ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
راضیم من من قدیس نشان ساده گرفتم دوست پسرم که قهوه ایم کرده بود خیلی خیلی بی احترامی پدر سگ بهم کرد موقع رفتن سه روز پیش بهم زنگ زد گفت گفتم زنگ بزنم ببینم زنده ای که منم بهش گفتم بیشعوری این چه طرز حرف زدنه ؟ گفت با گندی که من به رابطمون زدم خوب عزیز دلم غرورم اجازه نمیده که همین اول کار نازتو بخرم که گفتم پس کی میخوای بخری گفت بیا ببینمت اومد دنبالم رفتیم کافه نشستم دیدم نیومد گفتم لابد عوضی داره بازیم میده تا اومدم بلند بشم صاحب کافه یه دسته گل آورد برام گفت از طرف اقای محمدی هست گفتن تقدیمتون کنم بعدش خودش اومد و از دلم دراورد الان این سنگ قدیس نشان ساده که من گرفتم اینطوری در اومد سنگ قدیس نشان نالیس که گفتید قوی تره اونم میخوام و میشه هر دو را باهم استفاده کنم ؟

نام: سلطانی

در ساعت ۲۳:۴۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۷۷***۰۹۱۰-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۷ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
با ادب احترام همسر بنده برگشتن به خانه تشکر

نام: مصطفی

در ساعت ۱۷:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۷۶۶***۰۹۱۹-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
داداش همین قدیس نشان نالیستونو من برای خودم سفارش دادم حاجی چقدر زیدم اخلاقش خوب شده بخدا واقعا مرام گذاشتید واقعا راضی خفنم

نام: فرزین

در ساعت ۱۱:۰۲ این نظر را ثبت کرده است.

۶۹۱***۰۹۳۷-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
اقا کامران اینجا نظرات جواب نمیدن من رفتم میگم چرا نظرات شما جواب نمیدید میگن اونجا برای عزیزانی هست که استفاده کردن محبت میکنن نظر میزارن هرکی سوالی داشته باشه به واتساپ پیام میده خواستم بگم الکی سوال نکن اینجا کسی جوابتو نمیده پاشو برو واتساپ والااااااا بیکاریا

نام: احدی

در ساعت ۲۱:۱۸ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۰***۰۹۳۳-۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام کامیار هستم پارسال ازتون خرید کردم اما هرچی گشتم دوباره ازتون خرید کنم پیداتون نکردم اخه اسم سنگ یادم رفته بود اتفاقی داشتم تو نت میچرخیدم اسم قدیس نشان نالیس خورد به چشمم به اطرافیانم قول داده بودم براشون بگیرم خواستم از همین سنگ قدیس نشان نالیس که خریده بودم پارسال برایم پنج عدد دیگه بفرستید

نام: بهنام

در ساعت ۱۸:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۳۷۷***۰۹۱۲-۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
جهت ابطال جادو ازتون خرید کرده بودم _ راضی هستم من هم

نام: بدون نامم

در ساعت ۰۴:۲۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۰۰***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
لطفا واتساپ کوفتی سریع تر جواب بدید هی یه پیام الان میدید یدونه یه ساعت دیگه که نشد پاسخگویی مسخره شمام مگه من

نام: الهام

در ساعت ۱۴:۵۰ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۸***۰۹۱۹-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
بهتون گفتم بعد از استفاده نظرم تو سایت میزارم چه راضی باشم چه نه گفتم نظر میزارم برای بازگشت معشوق ازتون گرفته بودم اولش که خیلی آرامشم زیاد شد به طرز خاصی بعد بوتیک لباس فروشیم فروشش بیشتر شد و در آخر یه دفعه نامزدم اومد به بهونه ی اینکه مدارکم دستت جا مونده رابطتمون دوباره شکل گرفت ### ممنون برای منم جواب داده

نام: حیدری

در ساعت ۱۹:۲۷ این نظر را ثبت کرده است.

۴۴۷***۰۹۱۴-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
روانیم کردید از بس دیر جواب میدید تو واتساپ الانم که جواب دادید میگید سنگ قدیس نشان نالیس تموم کردید ؟ الان اوسکولم کردید ؟ باشه من تا فردا منتظر میمونم ببینم چی میشه حالا خوبه گفتم اوضاع زندگیم داغونه اینم شانس مسخره منه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − نوزده =