توسل

دعانویس خوب برای جدایی

احتیاط کنید : به دلیل قدرتمند بودن این کار حتما نوع استفاده خود را در واتساپ با کارشناسان فروش در میان بگذارید !!

دعا نویس

توسل

مشاوره و سفارش دعا و طلسم در واتساپ

دعانویس خوب برای جدایی , رسانه توسل ( جهت مشاوره جدایی و ثبت سفارش به واتساپ مراجعه کنید ) , دعانویس خوب برای جدایی : او به این شادی خود روشنگری می بالد، دیگران را تحقیر می کند: «من غرق در یک فکر هستم، اما این راهبان دیگر غرق نیستند، آنها در روح تقسیم شده اند.» او نه میل دارد و نه برای تحقق این چیزها تلاش می کند. او سست و سست است. برهمن هم که دلش می‌خواهد، به دنبال چوب دل می‌گردد، به دنبال چوب دل می‌رود، اما فقط از روی چوب دل درختی که ایستاده است.

توسل : بالا می‌رود، از درخت سبز بالا می‌رود، پوست درخت را قطع می‌کند، آن را می‌برد و فکر می‌کند: این هست[S. 378]چوب دل‹ از بین می رود – اما آنچه می توان از هسته به عنوان یک هسته به دست آورد، نمی تواند با هدف آن مطابقت داشته باشد – بنابراین به نظر من، برهمن، چنین می آید. «برهمن نیز وجود دارد که از خانه به بی خانمانی نقل مکان کرده است که از اعتماد به نفس گرفته شده است.

دعانویس خوب برای جدایی

این رسیدن به صدقه و عزت و جلال او را شاد نمی کند، او را از اراده پر نمی کند. به این رسیدن به صدقه و شرف و شهرت مباهات نمی کند، دیگران را تحقیر نمی کند. و آن چیزهای دورتر که از رسیدن به صدقه و شرف و شهرت بالاتر و شکوهمندتر است، تحقق این خواسته ها و کوشش او آسان نیست، سستی نیست. او برای فضایل دینی مبارزه می کند. او از این فضایل دینی مسرور است، اما پر از انگیزه های ارادی نیست.

دعانویس خوب برای جدایی : نه به این فضایل دینی می بالد، نه دیگران را تحقیر می کند. و آن چیزهای بعدی که بالاتر و با شکوه تر از فضایل نظم است، تحقق این چیزهایی که او آرزوی آن را دارد و برای آنها تلاش می کند، آسان نیست، سست نیست. او برای خوشبختی خودسازی مبارزه می کند. از طریق این سعادت جذب نفس، او مسرور و سرشار از انگیزه های اراده می شود.

جدایی

جدایی : نمی تواند با هدف آن مطابقت داشته باشد -: چنین چیزی برای من ظاهر می شود، برهمن. «برهمن نیز هست، کسی که از خانه به خانه‌نشینی نقل مکان کرد، با اعتماد به نفس نقل مکان کرد: من در تولد، در پیری و مرگ، در وای، اندوه و رنج، در غم و ناامیدی، غوطه‌ور در رنج، غرق در رنج هستم! آه، که این همه پری رنج ممکن بود[S. 377]برای پایان دادن به آن!» با چنین روحیه ای از دنیا دست کشید و به صدقه و عزت و جلال رسید.

دعانویس خوب برای جدایی : من در تولد، در پیری و مرگ، در وای، اندوه و رنج غوطه ور هستم.{۲۰۲}در اندوه و ناامیدی، گمشده در رنج، گمشده در رنج! وای که جز پایان دادن به این همه رنج ممکن بود!» با چنین روحیه ای از دنیا دست کشید و صدقه و دعانویس برای مرگ عزت و شهرت به دست آورد. این رسیدن به صدقه و عزت و جلال او را شاد نمی کند، او را از اراده پر نمی کند. به این رسیدن به صدقه و شرف و شهرت مباهات نمی کند.

دیگران را تحقیر نمی کند. و آن چیزهای دورتر که از رسیدن به صدقه و شرف و شهرت بالاتر و شکوهمندتر است، تحقق دعانویس خوب در همدان این خواسته ها و کوشش او آسان نیست، سستی نیست. او برای فضایل دینی مبارزه می کند. او از این فضایل دینی مسرور است، اما پر از انگیزه های ارادی نیست. نه به این فضایل دینی می بالد، نه دیگران را تحقیر می کند. و آن چیزهای دیگر که بالاتر و باشکوه تر از فضایل نظم است.

دعانویس خوب برای جدایی : تحقق این چیزهایی که او آرزو دارد و برای آنها تلاش می کند، آسان نیست، سست نیست. او برای دعانویس خوب در هرمزگان خوشبختی خودسازی مبارزه می کند. او از این شادی جذب خود خوشحال است، اما نه پر از انگیزه های ارادی. او به این سعادت غوطه ور شدن خود مباهات نمی کند، دیگران را تحقیر نمی کند. و آن چیزهای بعدی که بالاتر و شکوهمندتر از سعادت روشنگری نفس است.

تحقق[S. 379]از این چیزها که آرزوی آن را دارد و برایشان می جنگد، راحت نیست، سست نیست. او برای وضوح دانش مبارزه می کند. این وضوح دانش او را به وجد می آورد و او سرشار از انگیزه های اراده می شود. او به این وضوح دانش می بالد، دیگران را تحقیر می کند: «من آشکارا دعانویس خوب در تهران می دانم، اما این راهبان دیگر نادان و نامشخص هستند.» اما چیزهای بعدی که از وضوح دانش بالاتر و شکوهمندتر است.

دعانویس خوب برای جدایی : متوجه این چیزها نمی شود. آرزو می کند و برای آن تلاش نمی کند، راحت و سست است. مانند آن مرد، برهمن، که آرزوی چوب دل دارد، به دنبال چوب دل می‌گردد، به دنبال چوب دل می‌رود، اما از بالای چوب دل درختی که ایستاده است بالا دعانویس خوب در گیلان می‌رود، چوب سبز را اره می‌کند، آن را با خود می‌برد و می‌رود و فکر می‌کند که این چوب دل است. – اما آنچه از آن به عنوان هسته ها می تواند به دست آید، با هدف آن مطابقت ندارد.

چنین چیزی به نظر من برهمن می رسد. «برهمن نیز هست، کسی که از خانه به خانه‌نشینی نقل مکان کرد، با اعتماد به نفس نقل مکان کرد: من در تولد، در پیری و مرگ، در وای، اندوه و رنج، در غم و ناامیدی، غوطه‌ور در رنج، غرق در رنج هستم! وای که جز پایان دادن به این همه رنج ممکن بود!» با چنین روحیه ای از دنیا دست کشید و صدقه و عزت و شهرت به دست آورد.

دعانویس خوب برای جدایی : این رسیدن به صدقه و عزت و جلال او را شاد نمی کند، او را از اراده پر نمی کند. به این رسیدن به صدقه و شرف و شهرت مباهات نمی کند، دیگران را تحقیر نمی کند. و آن چیزهای دیگر که بالاتر و با شکوهتر از رسیدن به صدقه و شرف و شهرت است، تحقق این امور.[S. 380]او آرزو دارد و برایش می جنگد، راحت نیست، سست نیست. او برای فضایل دینی مبارزه می کند. او از این فضایل دینی مسرور است.

اما پر از انگیزه های ارادی نیست. نه به این فضایل دینی می بالد، نه دیگران را تحقیر می کند. و آن چیزهای بعدی که بالاتر و با شکوه تر از فضایل نظم است، تحقق این چیزهایی که او آرزوی آن را دارد و برای آنها تلاش می کند، آسان نیست، سست نیست. او برای خوشبختی خودسازی مبارزه می کند. او از این شادی جذب خود خوشحال است، اما نه پر از انگیزه های ارادی. او به این سعادت غوطه ور شدن خود مباهات نمی کند.

دعا و طلسم توسل
نظر دعا و طلسم توسل

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۰:۱۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۱۳***۰۹۱۲-۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
چند وقت پیش با دختر خالم داشتم صحبت میکردم گفت از قدیس نشان نالیس داره استفاده میکنه بهش گفتم آخه من رقیب عشقی دارم براش شرایطم توضیح دادم گفت بیا از قدیس نشان نالیس استفاده کن ببینیم چی میشه منم که ذوق شوق رضایتشو دیدم گفتم بزار یه امتحان کنم الان خواستم نظر بنویسم هم خستگیتون رفع بشه هم قدردانی کرده باشم هم نظرمو بگم آره برای منم جواب داد همسرم بعد از اینکه رفته بود برگشت اونم نه همینطوری با گل شیرینی اومد خونه و عذر خواهی کرد کلی ---- ممنونم ازتون

نام: شایان

در ساعت ۲۱:۴۴ این نظر را ثبت کرده است.

۶۴۲***۰۹۱۲-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام وقت بخیر من از سنگ قدیس نشان نالیس استفاده کردم خیلی آرامشم بیشتر شد برای گشایش رزق و روزیم میخواستم الان یجورایی انگار پول به سمتم جذب میشه خواستم تشکری کرده باشم

نام: نژادی

در ساعت ۲۰:۳۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۵۱***۰۹۱۷-۵

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۶ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
عزیزم سلام ممنون بخاطر سنگی که ارسال کردید برام بعد از شش روز آورد اداره پست تقریبا ده روزه دارم ازش استفاده میکنم خیلی باعث آرامشم شده و قبلا که احساسی میکردم که طلسم شدم دیگه بعد از اینکه دارم سنگ قدیس نشان نالیس استفاده میکنم خیلی اوضاع رو به بهبودی شده برایم خوابام بهتر شده است ممنون واقعا

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۲:۵۸ این نظر را ثبت کرده است.

۴۱۵***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
واااااااااااااااااااااااااااااای ممنون من برادرم همزاد داشت از همین نالیس که پیشنهاد دادید استفاده کردم اوایل یکم دیونه بازیاش کمتر شد اما چند وقته دیگه کاملا خوب شده خواستم دوباره بخرم ازتون همین قدیس نشان نالیس ممنونتون میشم که واتساپ پیامم ج بدید اینسری برای خودم میخوام بگیرم چون نظرات که دیدم برادرم که دیدم گفتم چرا خودم ازش استفاده نکنم = پیام دادم واتساپ

نام: مونا

در ساعت ۸:۲۶ این نظر را ثبت کرده است.

۹۰۳***۰۹۳۶-۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۳ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
راضیم من من قدیس نشان ساده گرفتم دوست پسرم که قهوه ایم کرده بود خیلی خیلی بی احترامی پدر سگ بهم کرد موقع رفتن سه روز پیش بهم زنگ زد گفت گفتم زنگ بزنم ببینم زنده ای که منم بهش گفتم بیشعوری این چه طرز حرف زدنه ؟ گفت با گندی که من به رابطمون زدم خوب عزیز دلم غرورم اجازه نمیده که همین اول کار نازتو بخرم که گفتم پس کی میخوای بخری گفت بیا ببینمت اومد دنبالم رفتیم کافه نشستم دیدم نیومد گفتم لابد عوضی داره بازیم میده تا اومدم بلند بشم صاحب کافه یه دسته گل آورد برام گفت از طرف اقای محمدی هست گفتن تقدیمتون کنم بعدش خودش اومد و از دلم دراورد الان این سنگ قدیس نشان ساده که من گرفتم اینطوری در اومد سنگ قدیس نشان نالیس که گفتید قوی تره اونم میخوام و میشه هر دو را باهم استفاده کنم ؟

نام: سلطانی

در ساعت ۲۳:۴۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۷۷***۰۹۱۰-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۷ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
با ادب احترام همسر بنده برگشتن به خانه تشکر

نام: مصطفی

در ساعت ۱۷:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۷۶۶***۰۹۱۹-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
داداش همین قدیس نشان نالیستونو من برای خودم سفارش دادم حاجی چقدر زیدم اخلاقش خوب شده بخدا واقعا مرام گذاشتید واقعا راضی خفنم

نام: فرزین

در ساعت ۱۱:۰۲ این نظر را ثبت کرده است.

۶۹۱***۰۹۳۷-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
اقا کامران اینجا نظرات جواب نمیدن من رفتم میگم چرا نظرات شما جواب نمیدید میگن اونجا برای عزیزانی هست که استفاده کردن محبت میکنن نظر میزارن هرکی سوالی داشته باشه به واتساپ پیام میده خواستم بگم الکی سوال نکن اینجا کسی جوابتو نمیده پاشو برو واتساپ والااااااا بیکاریا

نام: احدی

در ساعت ۲۱:۱۸ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۰***۰۹۳۳-۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام کامیار هستم پارسال ازتون خرید کردم اما هرچی گشتم دوباره ازتون خرید کنم پیداتون نکردم اخه اسم سنگ یادم رفته بود اتفاقی داشتم تو نت میچرخیدم اسم قدیس نشان نالیس خورد به چشمم به اطرافیانم قول داده بودم براشون بگیرم خواستم از همین سنگ قدیس نشان نالیس که خریده بودم پارسال برایم پنج عدد دیگه بفرستید

نام: بهنام

در ساعت ۱۸:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۳۷۷***۰۹۱۲-۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
جهت ابطال جادو ازتون خرید کرده بودم _ راضی هستم من هم

نام: بدون نامم

در ساعت ۰۴:۲۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۰۰***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
لطفا واتساپ کوفتی سریع تر جواب بدید هی یه پیام الان میدید یدونه یه ساعت دیگه که نشد پاسخگویی مسخره شمام مگه من

نام: الهام

در ساعت ۱۴:۵۰ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۸***۰۹۱۹-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
بهتون گفتم بعد از استفاده نظرم تو سایت میزارم چه راضی باشم چه نه گفتم نظر میزارم برای بازگشت معشوق ازتون گرفته بودم اولش که خیلی آرامشم زیاد شد به طرز خاصی بعد بوتیک لباس فروشیم فروشش بیشتر شد و در آخر یه دفعه نامزدم اومد به بهونه ی اینکه مدارکم دستت جا مونده رابطتمون دوباره شکل گرفت ### ممنون برای منم جواب داده

نام: حیدری

در ساعت ۱۹:۲۷ این نظر را ثبت کرده است.

۴۴۷***۰۹۱۴-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
روانیم کردید از بس دیر جواب میدید تو واتساپ الانم که جواب دادید میگید سنگ قدیس نشان نالیس تموم کردید ؟ الان اوسکولم کردید ؟ باشه من تا فردا منتظر میمونم ببینم چی میشه حالا خوبه گفتم اوضاع زندگیم داغونه اینم شانس مسخره منه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یازده + پنج =