توسل

دعانویس کنکور

احتیاط کنید : به دلیل قدرتمند بودن این کار حتما نوع استفاده خود را در واتساپ با کارشناسان فروش در میان بگذارید !!

دعا نویس

توسل

مشاوره و سفارش دعا و طلسم در واتساپ

دعانویس کنکور , رسانه توسل ( جهت مشاوره کنکور و ثبت سفارش به واتساپ مراجعه کنید ) , دعانویس کنکور : و این برهما آنجا، شیطان، و این خدایان برهما، و این گروههای برهما: همه آنها در دست تو هستند، همه آنها در اراده تو هستند. البته تو، ای شیطان، اکنون به این فکر می کنی: “این هم باید در دست من باشد، آن هم به صلاحدید من!” اما من، شیطان، در دست تو نیستم و به اختیار تو نیستم. “بنابراین، راهبان، برهما باکو با این سخنان به من گفت: “من اکنون که شایسته هستم.

توسل : آنچه برهما به تو گفته، به تو گفته شود تا با کلام برهما مخالفت نکنی! می بینی راهب کوچولو، تو همه جا نیستی دایره خدایان جهان برهما؟ “با این کلمات، راهبان، مارو شیطان مرا به دایره خدایان برهما هدایت کرد. اما من راهبان به مارو شیطان چنین گفتم: “خب من تو را می شناسم ای شیطان، امید را رها کن: “او مرا نمی شناسد”، تو مارو شیطان هستی.

دعانویس کنکور

آنچه ابدیت است را برای ابد نگه می دارم.{۳۲۸}دائمی بدان که دائمی است، دائمی بداند آنچه را که دائمی است، ناگسستنی بداند آنچه را که غیرقابل حل است، ناپدید شدنی بداند آنچه را که زوال پذیر است. و آنجا که تولد و پیری نیست، مردن و رحلت و ظهور نیست، آنجا می گویم: در اینجا، همانا تولد و پیری، مردن و رحلت و ظهور نیست. و چون آزادی بالاتر دیگری وجود ندارد.

دعانویس کنکور : به همین دلیل است که می گویم: آزادی بالاتر دیگری وجود ندارد. پیش از تو ای راهب، زاهدان و کشیشانی در جهان بودند که تمام عمرت را صرفاً وقف مرگ کردند.[S. 598]تسلیم شده بود: ممکن است بخواهند بدانند که آیا آزادی دیگری وجود دارد یا خیر. بنابراین، ای راهب، این را بفهمید: هر چقدر هم که تلاش کنید و خودتان را عذاب دهید، مطمئناً آزادی دعانویس در کرج دیگری، بالاتر را کشف نخواهید کرد.

کنکور

کنکور : به دست آوردن زمین: به همین ترتیب، آنچه برهما به تو گفته، به تو گفته شود تا با کلام برهما مخالفت نکنی! ای راهب اگر بخواهی با سخنان برهما مخالفت کنی، مثل این است که مردی بر صخره ای قدم بگذارد و عصا را بزند، یا ای راهب، مردی شماره دعانویس قوی با دست و پای خود در گودالی از جهنم بیفتد. به دست آوردن زمین: به همین ترتیب،[S. 597]ای راهب، آیا اینجا خوب می شوی؟ مواظب باش ای شایسته!

دعانویس کنکور : تو ای راهب زمین را پایگاه خود بگیری، پس مرا پایگاه خود گرفته ای، مرا مرکز ثقل خود قرار داده ای، باید از من اطاعت کنی، باید به من راه بدهی. اگر تو ای راهب، آب را پایگاه خود بگیری، مرا پایگاه خود گرفته ای، مرا مرکز ثقل خود گرفته ای، باید از من دعانویس در فال قهوه اطاعت کنی، باید راه را به من بدهی. اگر تو ای راهب آتش را پایگاه خود بگیری، مرا پایگاه خود گرفته ای، مرا نقطه کانونی خود قرار داده ای، باید از من اطاعت کنی، باید راه را به من بدهی.

اگر تو ای راهب هوا را به پایگاه ببری، مرا به پایگاه بردی، مرا به مرکز ثقل بردی، باید از من اطاعت کند، باید تسلیم من شود. اگر تو ای راهب طبیعت را پایگاه خود بگیری، مرا پایگاه خود گرفته ای، مرا نقطه کانونی خود قرار داده ای، باید از من اطاعت کنی، باید راه را به من دعانویس در تهرانسر بدهی. اگر تو ای راهب خدایان را پایگاه خود بگیری، پس مرا پایگاه خود گرفته ای، مرا نقطه کانونی خود قرار داده ای.

دعانویس کنکور : باید از من اطاعت کنی، باید راه را به من بدهی. اگر تو ای راهب، پروردگار زاد و ولد را پایگاه خود قرار دهی، پس مرا پایگاه خود گرفته ای، مرا نقطه کانونی خود قرار داده ای، باید از من اطاعت کنی، باید راه را به من بدهی. ای راهب، اگر برهما را پایگاه دعانویس حضوری در کرج خود قرار دادی، مرا پایگاه خود گرفتی، مرا محور خود قرار دادی، باید از من اطاعت کنی، باید به من راه بدهی.

خدایان به عنوان پایگاه، پس تو مرا به عنوان پایگاه گرفتی، مرا به عنوان کانون گرفتی، باید از من اطاعت کنند، باید راه را به من بدهند. اگر تو ای راهب، پروردگار زاد و ولد را پایگاه خود قرار دهی، پس مرا پایگاه خود گرفته ای، مرا نقطه کانونی خود قرار داده ای، باید از من اطاعت کنی، باید راه را به من بدهی. ای راهب، اگر برهما را پایگاه خود قرار دادی.

دعانویس کنکور : مرا پایگاه خود گرفتی، مرا محور خود قرار دادی، باید از من اطاعت کنی، باید به من راه بدهی. خدایان به عنوان پایگاه، پس تو مرا به عنوان پایگاه گرفتی، مرا به عنوان کانون گرفتی، باید از من اطاعت کنند، باید راه را به من بدهند. اگر تو ای راهب، پروردگار زاد و ولد را پایگاه خود قرار دهی، پس مرا پایگاه خود گرفته ای، مرا نقطه کانونی خود قرار داده ای.

باید از من اطاعت کنی، باید راه را به من بدهی. ای راهب، اگر برهما را پایگاه خود قرار دادی، مرا پایگاه خود گرفتی، مرا محور خود قرار دادی، باید از من اطاعت کنی، باید به من راه بدهی.[S. 599]‹ «من هم خوب می‌دانم، برهما: اگر زمین را پایگاه خود بگیرم، تو را به عنوان پایگاه خود گرفته‌ام، مرکز ثقلم، باید از تو اطاعت کند، باید راه را به تو بدهد.

دعانویس کنکور : اگر آب را پایه بگیرم، پس تو را به عنوان پایه گرفته ام، تو را به مرکز ثقل خود برده ام، باید از تو اطاعت کنم، باید راه را به تو بدهم. اگر آتش را پایگاه بگیرم، پس تو را به عنوان پایگاه گرفته ام، تو را به مرکز ثقل خود برده ام، باید از تو اطاعت کنم، باید راه را به تو بدهم. اگر من هوا را به پایگاه ببرم، پس تو را به پایگاه برده‌ام، به مرکز ثقل برده‌ام، باید از تو اطاعت کنم.

باید تسلیم تو باشم. اگر طبیعت را پایگاه خود بگیرم، پس تو را پایگاه خود قرار داده ام، تمرکزم را گرفته ام، باید از تو اطاعت کنم، باید راه را به تو بدهم. اگر خدایان را به عنوان پایگاه در نظر بگیرم، پس تو را به عنوان پایگاه در نظر گرفتم، تو را به عنوان نقطه تمرکز خود قرار دادم، باید از شما اطاعت کند، باید تسلیم شما شود.

دعا و طلسم توسل
نظر دعا و طلسم توسل

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۰:۱۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۱۳***۰۹۱۲-۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
چند وقت پیش با دختر خالم داشتم صحبت میکردم گفت از قدیس نشان نالیس داره استفاده میکنه بهش گفتم آخه من رقیب عشقی دارم براش شرایطم توضیح دادم گفت بیا از قدیس نشان نالیس استفاده کن ببینیم چی میشه منم که ذوق شوق رضایتشو دیدم گفتم بزار یه امتحان کنم الان خواستم نظر بنویسم هم خستگیتون رفع بشه هم قدردانی کرده باشم هم نظرمو بگم آره برای منم جواب داد همسرم بعد از اینکه رفته بود برگشت اونم نه همینطوری با گل شیرینی اومد خونه و عذر خواهی کرد کلی ---- ممنونم ازتون

نام: شایان

در ساعت ۲۱:۴۴ این نظر را ثبت کرده است.

۶۴۲***۰۹۱۲-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام وقت بخیر من از سنگ قدیس نشان نالیس استفاده کردم خیلی آرامشم بیشتر شد برای گشایش رزق و روزیم میخواستم الان یجورایی انگار پول به سمتم جذب میشه خواستم تشکری کرده باشم

نام: نژادی

در ساعت ۲۰:۳۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۵۱***۰۹۱۷-۵

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۶ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
عزیزم سلام ممنون بخاطر سنگی که ارسال کردید برام بعد از شش روز آورد اداره پست تقریبا ده روزه دارم ازش استفاده میکنم خیلی باعث آرامشم شده و قبلا که احساسی میکردم که طلسم شدم دیگه بعد از اینکه دارم سنگ قدیس نشان نالیس استفاده میکنم خیلی اوضاع رو به بهبودی شده برایم خوابام بهتر شده است ممنون واقعا

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۲:۵۸ این نظر را ثبت کرده است.

۴۱۵***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
واااااااااااااااااااااااااااااای ممنون من برادرم همزاد داشت از همین نالیس که پیشنهاد دادید استفاده کردم اوایل یکم دیونه بازیاش کمتر شد اما چند وقته دیگه کاملا خوب شده خواستم دوباره بخرم ازتون همین قدیس نشان نالیس ممنونتون میشم که واتساپ پیامم ج بدید اینسری برای خودم میخوام بگیرم چون نظرات که دیدم برادرم که دیدم گفتم چرا خودم ازش استفاده نکنم = پیام دادم واتساپ

نام: مونا

در ساعت ۸:۲۶ این نظر را ثبت کرده است.

۹۰۳***۰۹۳۶-۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۳ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
راضیم من من قدیس نشان ساده گرفتم دوست پسرم که قهوه ایم کرده بود خیلی خیلی بی احترامی پدر سگ بهم کرد موقع رفتن سه روز پیش بهم زنگ زد گفت گفتم زنگ بزنم ببینم زنده ای که منم بهش گفتم بیشعوری این چه طرز حرف زدنه ؟ گفت با گندی که من به رابطمون زدم خوب عزیز دلم غرورم اجازه نمیده که همین اول کار نازتو بخرم که گفتم پس کی میخوای بخری گفت بیا ببینمت اومد دنبالم رفتیم کافه نشستم دیدم نیومد گفتم لابد عوضی داره بازیم میده تا اومدم بلند بشم صاحب کافه یه دسته گل آورد برام گفت از طرف اقای محمدی هست گفتن تقدیمتون کنم بعدش خودش اومد و از دلم دراورد الان این سنگ قدیس نشان ساده که من گرفتم اینطوری در اومد سنگ قدیس نشان نالیس که گفتید قوی تره اونم میخوام و میشه هر دو را باهم استفاده کنم ؟

نام: سلطانی

در ساعت ۲۳:۴۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۷۷***۰۹۱۰-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۷ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
با ادب احترام همسر بنده برگشتن به خانه تشکر

نام: مصطفی

در ساعت ۱۷:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۷۶۶***۰۹۱۹-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
داداش همین قدیس نشان نالیستونو من برای خودم سفارش دادم حاجی چقدر زیدم اخلاقش خوب شده بخدا واقعا مرام گذاشتید واقعا راضی خفنم

نام: فرزین

در ساعت ۱۱:۰۲ این نظر را ثبت کرده است.

۶۹۱***۰۹۳۷-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
اقا کامران اینجا نظرات جواب نمیدن من رفتم میگم چرا نظرات شما جواب نمیدید میگن اونجا برای عزیزانی هست که استفاده کردن محبت میکنن نظر میزارن هرکی سوالی داشته باشه به واتساپ پیام میده خواستم بگم الکی سوال نکن اینجا کسی جوابتو نمیده پاشو برو واتساپ والااااااا بیکاریا

نام: احدی

در ساعت ۲۱:۱۸ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۰***۰۹۳۳-۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام کامیار هستم پارسال ازتون خرید کردم اما هرچی گشتم دوباره ازتون خرید کنم پیداتون نکردم اخه اسم سنگ یادم رفته بود اتفاقی داشتم تو نت میچرخیدم اسم قدیس نشان نالیس خورد به چشمم به اطرافیانم قول داده بودم براشون بگیرم خواستم از همین سنگ قدیس نشان نالیس که خریده بودم پارسال برایم پنج عدد دیگه بفرستید

نام: بهنام

در ساعت ۱۸:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۳۷۷***۰۹۱۲-۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
جهت ابطال جادو ازتون خرید کرده بودم _ راضی هستم من هم

نام: بدون نامم

در ساعت ۰۴:۲۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۰۰***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
لطفا واتساپ کوفتی سریع تر جواب بدید هی یه پیام الان میدید یدونه یه ساعت دیگه که نشد پاسخگویی مسخره شمام مگه من

نام: الهام

در ساعت ۱۴:۵۰ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۸***۰۹۱۹-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
بهتون گفتم بعد از استفاده نظرم تو سایت میزارم چه راضی باشم چه نه گفتم نظر میزارم برای بازگشت معشوق ازتون گرفته بودم اولش که خیلی آرامشم زیاد شد به طرز خاصی بعد بوتیک لباس فروشیم فروشش بیشتر شد و در آخر یه دفعه نامزدم اومد به بهونه ی اینکه مدارکم دستت جا مونده رابطتمون دوباره شکل گرفت ### ممنون برای منم جواب داده

نام: حیدری

در ساعت ۱۹:۲۷ این نظر را ثبت کرده است.

۴۴۷***۰۹۱۴-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
روانیم کردید از بس دیر جواب میدید تو واتساپ الانم که جواب دادید میگید سنگ قدیس نشان نالیس تموم کردید ؟ الان اوسکولم کردید ؟ باشه من تا فردا منتظر میمونم ببینم چی میشه حالا خوبه گفتم اوضاع زندگیم داغونه اینم شانس مسخره منه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 2 =