توسل

طلسم خشت

احتیاط کنید : به دلیل قدرتمند بودن این کار حتما نوع استفاده خود را در واتساپ با کارشناسان فروش در میان بگذارید !!

طلسم نویس

توسل

مشاوره و سفارش دعا و طلسم در واتساپ

طلسم خشت , رسانه توسل ( جهت مشاوره خشت و ثبت سفارش به واتساپ مراجعه کنید ) , طلسم خشت : مگر کامل، یا یکی از شاگردان کامل، و کسانی که از آنجا شنیدند.» پس گفت: خداوندا، آن خدا، و سپس از آنجا ناپدید شد. بس کن مار کبری بمونه به کبری دست نزن کبرا رو عبادت کن! – ای راهب، این معماها را می‌خواهم در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی گزارش کنم و طبق اعلام آن حضرت حفظ کنم. ای راهب، هیچ کس را در دنیا با خدایانش، ارواح شیطانی و مقدسش، با انبوهی از توبه‌کنندگان و کشیشان، خدایان و انسان‌ها، نمی‌بینم.

توسل : که بتواند از طریق توضیح این سؤالات، دل را به دست آورد، مگر کامل، یا یکی از شاگردان کامل، و کسانی که از آنجا شنیدند.» پس گفت: خداوندا، آن خدا، و سپس از آنجا ناپدید شد.[S. 280]پس ای پروردگار، لپه مورچه چیست، شب دود چیست و روز شعله ور است، روحانی کیست، دانا کیست، سلاح تیز چیست، کندن چیست، گوه چیست، چیست؟

طلسم خشت

مثانه، دود چیست، قیطان چیست، لاک پشت چیست، تبر چیست، ضایعات گوشت چیست، مار کبری چیست؟» {۱۴۴}«تپه مورچه: یعنی ای راهب، اصطلاحی است برای این بدن که از چهار ماده اصلی زاییده شده از پدر و مادر به وجود آمده است.از طریق غذا و نوشیدنی توسعه یافته است، به زوال، سقوط، ساییدگی، انحلال، ویرانی تسلیم شده است.

طلسم خشت : آنچه او ای راهب برای کار روز در شب می اندیشد و می اندیشد، آن است که در شب سیگار کشیدن. ای راهب، آنچه را که او پس از تدبر و تفکر شبانه در روز در کردار و گفتار و اندیشه انجام می دهد، شعله ور شدن در روز است. وزیر: یعنی ای راهب، اصطلاحی برای کامل شده، قدوس، کاملاً بیدار. راهنما: یعنی ای راهب، نامی برای راهب مبارز. سلاح تیز: که ای راهب، از حکمت مقدس است.

خشت

خشت : بس کن مار کبری بمونه به کبری دست نزن کبرا رو عبادت کن! – ای راهب، این معماها را می‌خواهم در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی گزارش کنم و طبق اعلام آن حضرت حفظ کنم. ای راهب، هیچ کس را در دنیا با خدایانش، ارواح شیطانی و مقدسش، با انبوهی از توبه‌کنندگان و کشیشان، خدایان و انسان‌ها، نمی‌بینم که بتواند از طریق توضیح این سؤالات، دل را به دست آورد.

طلسم خشت : حفاری: که ای راهب، وصف استقامت استوار است. گوه: که ای راهب، از جهل است. دور با گوه: دور از جهل. ای حکیم با اسلحه تیز حفر کن. نکته همین است. مثانه: که ای راهب، اصطلاح غضب و یأس است. دور از حباب: دور از خشم و ناامیدی. ای حکیم با اسلحه تیز حفر کن. نکته همین است. بید: که ای راهب، تعین شبهه است. با شک ای حکیم با اسلحه تیز حفر کن. نکته همین است.

شبکه: یعنی ای راهب، نامی از پنج مانع: مانع از طریق میل، مانع از طریق نفرت، مانع ابطال طلسم چیست از طریق خستگی خسته، مانع از طریقنارضایتی غرور آفرین، بازداری با نوسان. دور با قیطان: دور با پنج مهار. ای حکیم با اسلحه تیز حفر کن. نکته همین است. لاک پشت: این است ای راهب، نامی از پنج قطعه دلبستگی،همانطور که یک تکه دلبستگی به شکل وجود دارد.

طلسم خشت : یک تکه دلبستگی به احساس، یک تکه دلبستگی به ادراک، یک تکه دلبستگی به تبعیض، یک قطعه دلبستگی به آگاهی. دور با لاک پشت: دور با پنج قطعه دلبستگی. ای حکیم با اسلحه تیز حفر کن. نکته همین است. تبر: که ای راهب، فرقه‌ای غسل ابطال طلسم از پنج خواسته است: شکل‌های بصری، مطلوب، دوست‌داشتنی، لذت‌بخش، پسندیده، ولع، دوست‌داشتنی. صداهایی که با شنیدن به هوش می‌آیند.

مورد علاقه، دوست‌داشتنی، لذت‌بخش، خوشایند، آرزومند، دلربا. رایحه‌هایی که از طریق بو به آگاهی می‌رسند، رایحه‌های مورد علاقه، دوست‌داشتنی، لذت بخش، دلپذیر، مطابق با میل، دوست داشتنی آب میوه های آگاه به طعم، مطلوب، دوست داشتنی، لذت بخش، دلپذیر، هوس انگیز، دلربا. لمس هایی که از طریق لمس به آگاهی می رسند.

طلسم خشت : آرزوها، دوست داشتنی ها، لذت بخش، دلپذیر، مطابق با میل،[S. 282] دوست داشتنی.{۱۴۵}ته تبر: دور ابطال طلسم عشق با پنج آرزو. ای حکیم با اسلحه تیز حفر کن. نکته همین است. ضایعات گوشت: که ای راهب، صفت لذت است. دور از تکه های گوشت: دور از شهوت رضایت. ای حکیم با اسلحه تیز حفر کن. نکته همین است. کبرا: یعنی ای راهب، نامی برای راهب دیوانه خسته. بس کن مار کبری بمونه به کبری دست نزن، ادای کبری کن. این نکته است.

مبارکه چنین گفت. کوماراکاساپوی ارجمند که راضی بود از سخنان مبارک شاد شد. ۲۴. بخش سوم گفتار چهارم پست اکسپرس من شنیدم که زمانی آن مبارک در راجاگهام، در پارک بامبو، در کنار تپه سنجاب ها اقامت داشت.بسیاری از راهبان از وطن باطل شدن طلسم و دعا خود که فصل بارندگی را در آنجا گذرانده بودند، نزد مبارک رفتند و با احترام به آن مبارک سلام کردند و کناری نشستند.

طلسم خشت : حال آن حضرت رو به این راهبانی کرد که یک طرف نشسته بودند و فرمودند: «ای راهبان، کدام یک از راهبان، وفادار به نظم، در خانه ثابت شده است: خودتان.[S. 283]بی نیازی کوچک در مورد بی نیازی با راهبان بحث می کند، حتی با رضایت خاطر با راهبان بحث می کند، حتی از بحث در مورد گوشه نشینی با راهبان کناره می گیرد، حتی از دنیا فرار می کند و با راهبان بحث فرار می کند.

حتی با پشتکار و استوار بحث درباره استقامت استوار با راهبان، حتی شایسته یک دستور دینی. بحث رستگاری امر با راهبان، حتی بحث در مورد رستگاری تعمیق با راهبان، حتی بحث خردمندانه با راهبان در مورد نجات حکمت، حتی برای ابطال طلسم چه باید کرد بحث نجات رستگاری با راهبان، حتی رستگاری به وضوح رستگاری علم روشن را دانستن. بحث رستگاری با راهبان: معلم، روشنگر، منادی، مشوق، مشوق، تشویق کننده مؤمنان؟» {۱۴۶}«یک بزرگوار به نام پوننو، ای ارباب، پسر مانتانی، خود را به این ترتیب در خانه در میان راهبان، وفادار به نظم نشان داده است.

طلسم خشت : بیهوده با راهبان در مورد بی نیازی صحبت می کند، خودش با رضایت خاطر با راهبان بحث می کند، خود از گوشه نشینی کنار می رود. بحث کردن با راهبان، حتی فرار از دنیا، بحث در مورد فرار از دنیا با راهبان، حتی با پشتکار و استواری بحث استقامت با راهبان، حتی شایسته بودن دستور بحث در مورد فضیلت دستور با راهبان، حتی تعمیق رستگاری.

از تعمیق بحث با راهبان، حتی رستگاری عاقلانه، بحث درباره حکمت با راهبان، بحث درباره نجات نجات با خود راهبان، حتی رستگاری با علم به روشنی که[S. 284]بحث در مورد رستگاری دانش روشن نجات با راهبان: معلم، روشنگر، منادی، مشوق، مشوق، تشویق کننده مؤمنان.» اکنون در آن زمان ساریپوتو ارجمند نه چندان دور از حضرت مبارک نشسته بود.

دعا و طلسم توسل
نظر دعا و طلسم توسل

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۰:۱۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۱۳***۰۹۱۲-۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
چند وقت پیش با دختر خالم داشتم صحبت میکردم گفت از قدیس نشان نالیس داره استفاده میکنه بهش گفتم آخه من رقیب عشقی دارم براش شرایطم توضیح دادم گفت بیا از قدیس نشان نالیس استفاده کن ببینیم چی میشه منم که ذوق شوق رضایتشو دیدم گفتم بزار یه امتحان کنم الان خواستم نظر بنویسم هم خستگیتون رفع بشه هم قدردانی کرده باشم هم نظرمو بگم آره برای منم جواب داد همسرم بعد از اینکه رفته بود برگشت اونم نه همینطوری با گل شیرینی اومد خونه و عذر خواهی کرد کلی ---- ممنونم ازتون

نام: شایان

در ساعت ۲۱:۴۴ این نظر را ثبت کرده است.

۶۴۲***۰۹۱۲-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام وقت بخیر من از سنگ قدیس نشان نالیس استفاده کردم خیلی آرامشم بیشتر شد برای گشایش رزق و روزیم میخواستم الان یجورایی انگار پول به سمتم جذب میشه خواستم تشکری کرده باشم

نام: نژادی

در ساعت ۲۰:۳۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۵۱***۰۹۱۷-۵

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۶ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
عزیزم سلام ممنون بخاطر سنگی که ارسال کردید برام بعد از شش روز آورد اداره پست تقریبا ده روزه دارم ازش استفاده میکنم خیلی باعث آرامشم شده و قبلا که احساسی میکردم که طلسم شدم دیگه بعد از اینکه دارم سنگ قدیس نشان نالیس استفاده میکنم خیلی اوضاع رو به بهبودی شده برایم خوابام بهتر شده است ممنون واقعا

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۲:۵۸ این نظر را ثبت کرده است.

۴۱۵***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
واااااااااااااااااااااااااااااای ممنون من برادرم همزاد داشت از همین نالیس که پیشنهاد دادید استفاده کردم اوایل یکم دیونه بازیاش کمتر شد اما چند وقته دیگه کاملا خوب شده خواستم دوباره بخرم ازتون همین قدیس نشان نالیس ممنونتون میشم که واتساپ پیامم ج بدید اینسری برای خودم میخوام بگیرم چون نظرات که دیدم برادرم که دیدم گفتم چرا خودم ازش استفاده نکنم = پیام دادم واتساپ

نام: مونا

در ساعت ۸:۲۶ این نظر را ثبت کرده است.

۹۰۳***۰۹۳۶-۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۳ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
راضیم من من قدیس نشان ساده گرفتم دوست پسرم که قهوه ایم کرده بود خیلی خیلی بی احترامی پدر سگ بهم کرد موقع رفتن سه روز پیش بهم زنگ زد گفت گفتم زنگ بزنم ببینم زنده ای که منم بهش گفتم بیشعوری این چه طرز حرف زدنه ؟ گفت با گندی که من به رابطمون زدم خوب عزیز دلم غرورم اجازه نمیده که همین اول کار نازتو بخرم که گفتم پس کی میخوای بخری گفت بیا ببینمت اومد دنبالم رفتیم کافه نشستم دیدم نیومد گفتم لابد عوضی داره بازیم میده تا اومدم بلند بشم صاحب کافه یه دسته گل آورد برام گفت از طرف اقای محمدی هست گفتن تقدیمتون کنم بعدش خودش اومد و از دلم دراورد الان این سنگ قدیس نشان ساده که من گرفتم اینطوری در اومد سنگ قدیس نشان نالیس که گفتید قوی تره اونم میخوام و میشه هر دو را باهم استفاده کنم ؟

نام: سلطانی

در ساعت ۲۳:۴۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۷۷***۰۹۱۰-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۷ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
با ادب احترام همسر بنده برگشتن به خانه تشکر

نام: مصطفی

در ساعت ۱۷:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۷۶۶***۰۹۱۹-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
داداش همین قدیس نشان نالیستونو من برای خودم سفارش دادم حاجی چقدر زیدم اخلاقش خوب شده بخدا واقعا مرام گذاشتید واقعا راضی خفنم

نام: فرزین

در ساعت ۱۱:۰۲ این نظر را ثبت کرده است.

۶۹۱***۰۹۳۷-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
اقا کامران اینجا نظرات جواب نمیدن من رفتم میگم چرا نظرات شما جواب نمیدید میگن اونجا برای عزیزانی هست که استفاده کردن محبت میکنن نظر میزارن هرکی سوالی داشته باشه به واتساپ پیام میده خواستم بگم الکی سوال نکن اینجا کسی جوابتو نمیده پاشو برو واتساپ والااااااا بیکاریا

نام: احدی

در ساعت ۲۱:۱۸ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۰***۰۹۳۳-۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام کامیار هستم پارسال ازتون خرید کردم اما هرچی گشتم دوباره ازتون خرید کنم پیداتون نکردم اخه اسم سنگ یادم رفته بود اتفاقی داشتم تو نت میچرخیدم اسم قدیس نشان نالیس خورد به چشمم به اطرافیانم قول داده بودم براشون بگیرم خواستم از همین سنگ قدیس نشان نالیس که خریده بودم پارسال برایم پنج عدد دیگه بفرستید

نام: بهنام

در ساعت ۱۸:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۳۷۷***۰۹۱۲-۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
جهت ابطال جادو ازتون خرید کرده بودم _ راضی هستم من هم

نام: بدون نامم

در ساعت ۰۴:۲۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۰۰***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
لطفا واتساپ کوفتی سریع تر جواب بدید هی یه پیام الان میدید یدونه یه ساعت دیگه که نشد پاسخگویی مسخره شمام مگه من

نام: الهام

در ساعت ۱۴:۵۰ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۸***۰۹۱۹-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
بهتون گفتم بعد از استفاده نظرم تو سایت میزارم چه راضی باشم چه نه گفتم نظر میزارم برای بازگشت معشوق ازتون گرفته بودم اولش که خیلی آرامشم زیاد شد به طرز خاصی بعد بوتیک لباس فروشیم فروشش بیشتر شد و در آخر یه دفعه نامزدم اومد به بهونه ی اینکه مدارکم دستت جا مونده رابطتمون دوباره شکل گرفت ### ممنون برای منم جواب داده

نام: حیدری

در ساعت ۱۹:۲۷ این نظر را ثبت کرده است.

۴۴۷***۰۹۱۴-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
روانیم کردید از بس دیر جواب میدید تو واتساپ الانم که جواب دادید میگید سنگ قدیس نشان نالیس تموم کردید ؟ الان اوسکولم کردید ؟ باشه من تا فردا منتظر میمونم ببینم چی میشه حالا خوبه گفتم اوضاع زندگیم داغونه اینم شانس مسخره منه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 1 =