توسل

دعانویس قافله باشی

احتیاط کنید : به دلیل قدرتمند بودن این کار حتما نوع استفاده خود را در واتساپ با کارشناسان فروش در میان بگذارید !!

دعا کردن

توسل

مشاوره و سفارش دعا و طلسم در واتساپ

دعانویس قافله باشی , رسانه توسل ( جهت مشاوره باشی و ثبت سفارش به واتساپ مراجعه کنید ) , دعانویس قافله باشی : وقتی سه راهب با هم متحد می شوند، جنین تشکیل می شود. از آنجایی که پدر و مادر با هم متحد هستند. امامادر وقت خود را ندارد، اما نهال آماده نیست و بنابراین جنینی تشکیل نمی شود. آنجا پدر و مادر با هم متحد هستند،{۲۶۶}و مادر وقت خود را دارد، اما نهال آماده نیست و بنابراین جنینی تشکیل نمی شود. اما هنگامی که راهبان، پدر و مادر با هم متحد شوند و مادر وقت خود را داشته باشد و نهال آماده شود.

توسل : آنگاه میوه ای از طریق سه اتحادیه شکل می گیرد. چنین میوه ای، راهبان، مادر نه تا ده ماه در شکم خود نگه می دارد، با اضطراب زیاد، بار سنگین. چنین میوه ای، راهبان، مادر پس از گذشت نه تا ده ماه، در اندوه فراوان، بار سنگینی را به دوش می کشد. و هنگامی که این نسل به دنیا می آید، با خون خود آن را تغذیه می کند.

دعانویس قافله باشی

خون به دستور قدیس برای شیر مادر گفته می شود راهبان. اکنون این کودک راهبان به تدریج رشد می کند، کم کم بالغ می شود و تمام بازی ها و تمرین های رفقای خود مانند مخفی کاری را پرورش می دهد. کوهنوردی و پرش، تیرکمان، راندن ارابه، تیراندازی با کمان. اکنون این پسر، راهب، به تدریج تکامل یافته، به تدریج بالغ شده است، و در لذت بردن از پنج آرزو زندگی می کند و می بافد.

دعانویس قافله باشی : اشکال بصری، مطلوب، محبوب، لذت بخش، مطلوب، مطلوب، دوست داشتنی. صداهایی که با شنیدن به هوش می‌آیند، مورد علاقه، دوست‌داشتنی، لذت‌بخش، خوشایند، آرزومند، دلربا. از رایحه‌هایی که از طریق بو به ذهن می‌آیند، رایحه‌های آرزومند، دوست‌داشتنی، لذت بخش، لذت بخش، دلپذیر، خواستنی، دوست داشتنی؛ صداهایی که با شنیدن به هوش می‌آیند.

باشی

باشی : تشخیص داده اید، درک کرده اید، می گویید؟” “چنین است پروردگارا!” خیلی خوب راهبان. راهبان من، شما با این تعلیم به وضوح قابل مشاهده هستید که برای کسانی که درک می کنند، بی زمان، محرک، دعوت کننده و بدیهی است. ›به روشنی قابل مشاهده است راهبان این تعلیم، بی زمان، محرک، دعوت کننده، بدیهی است برای هر بصیر‹: اگر این گفته شد، گفته شد.

دعانویس قافله باشی : مورد علاقه، دوست‌داشتنی، لذت‌بخش، خوشایند، آرزومند، دلربا. از رایحه‌هایی که از طریق بو به ذهن می‌آیند، رایحه‌های آرزومند، دوست‌داشتنی، لذت بخش، لذت بخش، دلپذیر، خواستنی، دوست داشتنی؛ صداهایی که با شنیدن به هوش می‌آیند، مورد علاقه، دوست‌داشتنی، لذت‌بخش، خوشایند، آرزومند، دلربا. از رایحه‌هایی که از طریق بو به ذهن می‌آیند.

رایحه‌های آرزومند، دوست‌داشتنی، لذت بخش،[S. 495]دلپذیر، آرزومند، دوست داشتنی؛ آب میوه های آگاه به طعم، مطلوب، دوست داشتنی، لذت بخش، دلپذیر، هوس انگیز، دلربا. لمس هایی که از طریق لمس به آگاهی می رسند، مورد آرزو، دوست داشتنی، لذت بخش، دلپذیر، مطابق با میل، جذاب. «اگر او اکنون فرمی را با صورتش ببیند، پس{۲۶۷}او به دنبال صورت های خوشایند است و از ناخوشایند بیزار است.

دعانویس قافله باشی : بدون بینش به جوهر جسمانی در ذهن محدودی درنگ می کند و مطابق حقیقت به آن ذهن رستگاری نمی اندیشد، رستگاری خرد، جایی که شر او، بد است. کیفیت ها کاملاً از بین می روند پس تسلیم رضایت و نارضایتی می شود و هر احساسی که احساس می کند، خوشحال یا غمگین یا نه شاد و نه غمگین، آن احساس را گرامی می دارد و گرامی می دارد و به آن می چسبد.

چون احساس را گرامی می‌دارد و به آن می‌چسبد، کفایت در او پدید می‌آید: این سیری از احساسات، که چسبیدن است. مشروط به این چسبیدن است شدن، مشروط بودن تولد، مشروط تولد پیری و مرگ، درد و زاری، رنج، مصیبت، ناامیدی، “اگر او اکنون صدایی را با گوش هایش بشنود، “اگر او اکنون بویی را با آن بو استشمام کند، “اگر او اکنون یک آب میوه را با مزه مزه دعانویس در بوشهر مزه مزه کند، “اگر او اکنون با لمس خود احساس می کند.

دعانویس قافله باشی : حال اگر چیزی را با ذکر بشناسد، به دنبال چیزهای پسندیده می رود و از آنها کراهت دارد[S. 496]او در ذهنی ناخوشایند و محدود بدون بینش به ماهیت جسمانی به سر می برد، و مطابق با حقیقت، به رستگاری آن ذهن دعانویس تضمینی در بوشهر فکر نمی کند، رستگاری خرد، جایی که ویژگی های بد و بد او کاملاً از بین می رود. پس تسلیم رضایت و نارضایتی می شود و هر احساسی که احساس می کند.

خوشحال یا غمگین یا نه شاد و نه غمگین، آن احساس را گرامی می دارد و گرامی می دارد و به آن می چسبد. چون احساس دعانویس خوب در تهران را گرامی می‌دارد و به آن می‌چسبد، کفایت در او پدید می‌آید: این سیری از احساسات، که چسبیدن است. شدن مشروط به این چسبیدن است، تولد مشروط به شدن است، پیری و مرگ، درد و زاری، رنج، مصیبت، ناامیدی مشروط به تولد است.

دعانویس قافله باشی : تمام این تکه رنج اینگونه به وجود می آید. «آنجا ظاهر می شود راهبان، کامل در جهان، مقدس، بیدار کامل، اثبات شده در دانش و تغییر، خوش آمد، دانای جهان، رهبر بی نظیر گله انسان ها، سرور خدایان. و مردان، بیداران، والا. او این دنیا را دعانویس خوب در اصفهان با خدایانش، ارواح خبیث و مقدسش، با انبوه کاهنان و توبه‌کنندگان، خدایان و انسان‌ها، پس از درک و نفوذ خود، نشان می‌دهد.

او آموزه‌ای را اعلام می‌کند که ابتدایش آرامش‌بخش است، وسطش آرامش‌بخش است، پایانش آرامش‌بخش است، به معنا و دعانویس عالی در تهران صیغه صادق است، زهد کاملاً خالص و روشن را ارائه می‌کند. «یک صاحب خانه این درس را می شنود، یا پسر[S. 497]صاحب خانه یا کسی که دوباره در ایالت دیگر متولد شده است. پس از شنیدن این آموزه، او به شخص کامل اعتماد می کند.

دعانویس قافله باشی : پر از این اطمینان، او چنین می اندیشد و می اندیشد: «زندان خانه نشینی است، گوشه ای کثیف. آسمان باز زیارت اگر کسی در خانه بماند و زهد کاملاً پاک و روشن شده را نقطه به نقطه انجام دهد آسان نیست. اگر من با موها و ریش‌هایم تراشیده و لباس‌های رنگ پریده از خانه بیرون می‌رفتم و بی‌خانمان می‌شدم؟» پس بعداً او یک ملک کوچک یا یک ملک بزرگ را رها می‌کند.

حلقه کوچکی از اقوام یا حلقه بزرگی از اقوام را ترک می‌کند. خویشاوندان، و با مو و ریش تراشیده، در جامه های رنگ پریده، از خانه به بی خانمانی رفتند. او اکنون حاجی شده و وظایف راهب را بر عهده گرفته است. کشتن جاندارانی که رد کرده است، کشتن موجودات زنده از او دور است: بدون چوب، بدون شمشیر، حساس، پر از همدردی، عشق و شفقت را نسبت به همه موجودات زنده می‌دارد.

دعا و طلسم توسل
نظر دعا و طلسم توسل

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۰:۱۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۱۳***۰۹۱۲-۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
چند وقت پیش با دختر خالم داشتم صحبت میکردم گفت از قدیس نشان نالیس داره استفاده میکنه بهش گفتم آخه من رقیب عشقی دارم براش شرایطم توضیح دادم گفت بیا از قدیس نشان نالیس استفاده کن ببینیم چی میشه منم که ذوق شوق رضایتشو دیدم گفتم بزار یه امتحان کنم الان خواستم نظر بنویسم هم خستگیتون رفع بشه هم قدردانی کرده باشم هم نظرمو بگم آره برای منم جواب داد همسرم بعد از اینکه رفته بود برگشت اونم نه همینطوری با گل شیرینی اومد خونه و عذر خواهی کرد کلی ---- ممنونم ازتون

نام: شایان

در ساعت ۲۱:۴۴ این نظر را ثبت کرده است.

۶۴۲***۰۹۱۲-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام وقت بخیر من از سنگ قدیس نشان نالیس استفاده کردم خیلی آرامشم بیشتر شد برای گشایش رزق و روزیم میخواستم الان یجورایی انگار پول به سمتم جذب میشه خواستم تشکری کرده باشم

نام: نژادی

در ساعت ۲۰:۳۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۵۱***۰۹۱۷-۵

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۶ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
عزیزم سلام ممنون بخاطر سنگی که ارسال کردید برام بعد از شش روز آورد اداره پست تقریبا ده روزه دارم ازش استفاده میکنم خیلی باعث آرامشم شده و قبلا که احساسی میکردم که طلسم شدم دیگه بعد از اینکه دارم سنگ قدیس نشان نالیس استفاده میکنم خیلی اوضاع رو به بهبودی شده برایم خوابام بهتر شده است ممنون واقعا

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۲:۵۸ این نظر را ثبت کرده است.

۴۱۵***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
واااااااااااااااااااااااااااااای ممنون من برادرم همزاد داشت از همین نالیس که پیشنهاد دادید استفاده کردم اوایل یکم دیونه بازیاش کمتر شد اما چند وقته دیگه کاملا خوب شده خواستم دوباره بخرم ازتون همین قدیس نشان نالیس ممنونتون میشم که واتساپ پیامم ج بدید اینسری برای خودم میخوام بگیرم چون نظرات که دیدم برادرم که دیدم گفتم چرا خودم ازش استفاده نکنم = پیام دادم واتساپ

نام: مونا

در ساعت ۸:۲۶ این نظر را ثبت کرده است.

۹۰۳***۰۹۳۶-۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۳ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
راضیم من من قدیس نشان ساده گرفتم دوست پسرم که قهوه ایم کرده بود خیلی خیلی بی احترامی پدر سگ بهم کرد موقع رفتن سه روز پیش بهم زنگ زد گفت گفتم زنگ بزنم ببینم زنده ای که منم بهش گفتم بیشعوری این چه طرز حرف زدنه ؟ گفت با گندی که من به رابطمون زدم خوب عزیز دلم غرورم اجازه نمیده که همین اول کار نازتو بخرم که گفتم پس کی میخوای بخری گفت بیا ببینمت اومد دنبالم رفتیم کافه نشستم دیدم نیومد گفتم لابد عوضی داره بازیم میده تا اومدم بلند بشم صاحب کافه یه دسته گل آورد برام گفت از طرف اقای محمدی هست گفتن تقدیمتون کنم بعدش خودش اومد و از دلم دراورد الان این سنگ قدیس نشان ساده که من گرفتم اینطوری در اومد سنگ قدیس نشان نالیس که گفتید قوی تره اونم میخوام و میشه هر دو را باهم استفاده کنم ؟

نام: سلطانی

در ساعت ۲۳:۴۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۷۷***۰۹۱۰-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۷ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
با ادب احترام همسر بنده برگشتن به خانه تشکر

نام: مصطفی

در ساعت ۱۷:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۷۶۶***۰۹۱۹-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
داداش همین قدیس نشان نالیستونو من برای خودم سفارش دادم حاجی چقدر زیدم اخلاقش خوب شده بخدا واقعا مرام گذاشتید واقعا راضی خفنم

نام: فرزین

در ساعت ۱۱:۰۲ این نظر را ثبت کرده است.

۶۹۱***۰۹۳۷-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
اقا کامران اینجا نظرات جواب نمیدن من رفتم میگم چرا نظرات شما جواب نمیدید میگن اونجا برای عزیزانی هست که استفاده کردن محبت میکنن نظر میزارن هرکی سوالی داشته باشه به واتساپ پیام میده خواستم بگم الکی سوال نکن اینجا کسی جوابتو نمیده پاشو برو واتساپ والااااااا بیکاریا

نام: احدی

در ساعت ۲۱:۱۸ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۰***۰۹۳۳-۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام کامیار هستم پارسال ازتون خرید کردم اما هرچی گشتم دوباره ازتون خرید کنم پیداتون نکردم اخه اسم سنگ یادم رفته بود اتفاقی داشتم تو نت میچرخیدم اسم قدیس نشان نالیس خورد به چشمم به اطرافیانم قول داده بودم براشون بگیرم خواستم از همین سنگ قدیس نشان نالیس که خریده بودم پارسال برایم پنج عدد دیگه بفرستید

نام: بهنام

در ساعت ۱۸:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۳۷۷***۰۹۱۲-۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
جهت ابطال جادو ازتون خرید کرده بودم _ راضی هستم من هم

نام: بدون نامم

در ساعت ۰۴:۲۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۰۰***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
لطفا واتساپ کوفتی سریع تر جواب بدید هی یه پیام الان میدید یدونه یه ساعت دیگه که نشد پاسخگویی مسخره شمام مگه من

نام: الهام

در ساعت ۱۴:۵۰ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۸***۰۹۱۹-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
بهتون گفتم بعد از استفاده نظرم تو سایت میزارم چه راضی باشم چه نه گفتم نظر میزارم برای بازگشت معشوق ازتون گرفته بودم اولش که خیلی آرامشم زیاد شد به طرز خاصی بعد بوتیک لباس فروشیم فروشش بیشتر شد و در آخر یه دفعه نامزدم اومد به بهونه ی اینکه مدارکم دستت جا مونده رابطتمون دوباره شکل گرفت ### ممنون برای منم جواب داده

نام: حیدری

در ساعت ۱۹:۲۷ این نظر را ثبت کرده است.

۴۴۷***۰۹۱۴-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
روانیم کردید از بس دیر جواب میدید تو واتساپ الانم که جواب دادید میگید سنگ قدیس نشان نالیس تموم کردید ؟ الان اوسکولم کردید ؟ باشه من تا فردا منتظر میمونم ببینم چی میشه حالا خوبه گفتم اوضاع زندگیم داغونه اینم شانس مسخره منه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 − 4 =