توسل

دعانویس برای زبان بند

احتیاط کنید : به دلیل قدرتمند بودن این کار حتما نوع استفاده خود را در واتساپ با کارشناسان فروش در میان بگذارید !!

دعا کردن

توسل

مشاوره و سفارش دعا و طلسم در واتساپ

دعانویس برای زبان بند , رسانه توسل ( جهت مشاوره بند و ثبت سفارش به واتساپ مراجعه کنید ) , دعانویس برای زبان بند : پس چگونه ای شایسته، نوع من را می شناسی، جلال من را می شناسی: برهما باکو توانا است، برهما باکو توانا است، برهما باکو بزرگ است؟[S. 600]‹ › تا جایی که خورشید می تابد.

توسل : ماه هم می تابد از میان اتاق ها با شکوه کامل، هزار برابر جهان ثروتمند است در اراده تو گهواره شده › فراز و نشیب ها را می دانید آزاد و برده را می شناسید پس این موجود مثل آن موجود، موجودات می آیند، موجودات می روند.

دعانویس برای زبان بند

پس من، برهما، نوع تو را می شناسم، جلال تو را می شناسم: برهما باکو توانا است، برهما باکو توانا است.{۳۲۹}برهما باکو بسیار مورد احترام است. اکنون، برهما، سه حالت دیگر وجود دارد که دانش و بینش تو به آنها نمی رسد،که می دانم و می بینم. برهما، حالتی درخشان از وجود وجود دارد: از این متفاوت، تو در اینجا ظاهر شده‌ای، جایی که در طول اقامت بسیار طولانی‌ات، خاطره آن ناپدید شده است.

دعانویس برای زبان بند : بنابراین شما می دانید و آنها را نمی بینیدکه می دانم و می بینم. و بنابراین، برهما، نه تنها از نظر علم با تو برابر نیستم، چه رسد به اینکه از تو پست ترم، بلکه از تو بسیار برترم. و برهما، شیوه ای درخشان از وجود، و برهما، شیوه ای قدرتمند از وجود وجود دارد: که نه می دانی و نه می بینی،که می دانم و می بینم. و بنابراین، برهما، نه تنها از نظر علم با تو برابر نیستم.

بند

بند : اگر من پروردگار مولد را پایگاه بگیرم، پس تو را پایگاه قرار داده‌ام، تمرکزم، باید از تو اطاعت کنم، باید به تو راه بدهم. اگر من برهما را به عنوان پایگاه در نظر بگیرم، پس تو را به عنوان پایگاه گرفته‌ام، تمرکز خود را در نظر گرفته‌ام، باید از تو اطاعت کنم، باید جای خود را به تو بدهم. من خوب می دانم، برهما، مهربان تو، جلال خود را بشناس: برهما باکو توانا است، برهما باکو قدرتمند است، برهما باکو بسیار مورد احترام است.

دعانویس برای زبان بند : چه رسد به اینکه از تو پست ترم، بلکه از تو بسیار برترم. – من براهما زمین را زمین تشخیص دادم، زمین زمین چقدر ناخوشایند است، آن را تشخیص دادم و از زمین چشم پوشی کردم، از زمین، از زمین خود دست دعا برای زبان بند خانواده شوهر کشیدم.[S. 601] انکار شد، زمین انکار شد، زمین تحقیر شد. و بنابراین، برهما، نه تنها از نظر علم با تو برابر نیستم، چه رسد به اینکه از تو پست ترم، بلکه از تو بسیار برترم.

من برهما آب را آب شناختم، آب بودن آب چقدر ناراضی است، آن را تشخیص دادم و از آب چشم پوشی کردم، از دعای زبان بند دشمن آب دست کشیدم، از آب چشم پوشی کردم، آب را انکار کردم، آب را خوار شمردم. و بنابراین، برهما، نه تنها از نظر علم با تو برابر نیستم، چه رسد به اینکه از تو پست ترم، بلکه از تو بسیار برترم. من برهما آتش را آتش تشخیص داده ام، آتش آتش چقدر ناراضی است.

دعانویس برای زبان بند : آن را شناختم و از آتش چشم پوشی کردم، آتش را کنار گذاشتم، آتش را رد برای دعانویسی چه باید کرد کردم، آتش را انکار کردم، آتش را حقیر دانستم. و من برای تو هستم، برهما، نه تنها از نظر دانش مساوی نیستم، نه اینکه بگوییم من از شما پایین ترم، بلکه بسیار برتر از شما هستم. من برهما هوا را هوا شناختم، هوا چقدر ناخوشایند است، آن را شناختم و هوا را رها کردم، هوا را رها کردم، هوا را رد کردم.

هوا را انکار کردم، هوا را تحقیر کردم. و بنابراین، برهما، نه تنها از نظر علم با تو برابر نیستم، چه رسد به اینکه از تو پست دعای زبان بند مشتری از راه دور ترم، بلکه از تو بسیار برترم. طبیعت، برهما، خدایان، پروردگار زایش، برهما، نورانی، تابناک، توانا، غلبه- من، برهما، همه را به عنوان همه شناختم، همه را چقدر رضایت بخش نیست، من شناختم و انکار کردم. کائنات، کائنات را رها کردم، خود را از کائنات رها کردم.

دعانویس برای زبان بند : کائنات را انکار کردم، کائنات را تحقیر کردم. و بنابراین من فقط تو نیستم، برهما چه رسد به اینکه من پایین تر از شما هستم، اما بسیار برتر از شما هستم. من برهما هوا را هوا شناختم، هوا چقدر ناخوشایند است، آن را شناختم و هوا را رها کردم، هوا دعانویس برای چله بری را رها کردم، هوا را رد کردم، هوا را انکار کردم، هوا را تحقیر کردم. و بنابراین، برهما، نه تنها از نظر علم با تو برابر نیستم، چه رسد.

به اینکه از تو پست ترم، بلکه از تو بسیار برترم. طبیعت، برهما، خدایان، پروردگار زایش، برهما، نورانی، تابناک، توانا، غلبه- من، برهما، همه را به عنوان همه شناختم، همه را چقدر رضایت بخش نیست، من شناختم و انکار کردم. کائنات، کائنات را رها کردم، خود را از کائنات رها کردم، کائنات را انکار کردم، کائنات را تحقیر کردم. و بنابراین من فقط تو نیستم، برهما چه رسد.

دعانویس برای زبان بند : به اینکه من پایین تر از شما هستم، اما بسیار برتر از شما هستم. من برهما هوا را هوا شناختم، هوا چقدر ناخوشایند است، آن را شناختم و هوا را رها کردم، هوا را رها کردم، هوا را رد کردم، هوا را انکار کردم، هوا را تحقیر کردم. و بنابراین، برهما، نه تنها از نظر علم با تو برابر نیستم، چه رسد به اینکه از تو پست ترم، بلکه از تو بسیار برترم.

طبیعت، برهما، خدایان، پروردگار زایش، برهما، نورانی، تابناک، توانا، غلبه- من، برهما، همه را به عنوان همه شناختم، همه را چقدر رضایت بخش نیست، من شناختم و انکار کردم. کائنات، کائنات را رها کردم، خود را از کائنات رها کردم، کائنات را انکار کردم، کائنات را تحقیر کردم. و بنابراین من فقط تو نیستم، برهما اما خیلی از شما برترم من برهما هوا را هوا شناختم، هوا چقدر ناخوشایند است.

دعانویس برای زبان بند : آن را شناختم و هوا را رها کردم، هوا را رها کردم، هوا را رد کردم، هوا را انکار کردم، هوا را تحقیر کردم. و بنابراین، برهما، نه تنها از نظر علم با تو برابر نیستم، چه رسد به اینکه از تو پست ترم، بلکه از تو بسیار برترم. طبیعت، برهما، خدایان، پروردگار زایش، برهما، نورانی، تابناک، توانا، غلبه- من، برهما، همه را به عنوان همه شناختم، همه را چقدر رضایت بخش نیست.

دعا و طلسم توسل
نظر دعا و طلسم توسل

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۰:۱۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۱۳***۰۹۱۲-۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
چند وقت پیش با دختر خالم داشتم صحبت میکردم گفت از قدیس نشان نالیس داره استفاده میکنه بهش گفتم آخه من رقیب عشقی دارم براش شرایطم توضیح دادم گفت بیا از قدیس نشان نالیس استفاده کن ببینیم چی میشه منم که ذوق شوق رضایتشو دیدم گفتم بزار یه امتحان کنم الان خواستم نظر بنویسم هم خستگیتون رفع بشه هم قدردانی کرده باشم هم نظرمو بگم آره برای منم جواب داد همسرم بعد از اینکه رفته بود برگشت اونم نه همینطوری با گل شیرینی اومد خونه و عذر خواهی کرد کلی ---- ممنونم ازتون

نام: شایان

در ساعت ۲۱:۴۴ این نظر را ثبت کرده است.

۶۴۲***۰۹۱۲-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام وقت بخیر من از سنگ قدیس نشان نالیس استفاده کردم خیلی آرامشم بیشتر شد برای گشایش رزق و روزیم میخواستم الان یجورایی انگار پول به سمتم جذب میشه خواستم تشکری کرده باشم

نام: نژادی

در ساعت ۲۰:۳۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۵۱***۰۹۱۷-۵

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۶ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
عزیزم سلام ممنون بخاطر سنگی که ارسال کردید برام بعد از شش روز آورد اداره پست تقریبا ده روزه دارم ازش استفاده میکنم خیلی باعث آرامشم شده و قبلا که احساسی میکردم که طلسم شدم دیگه بعد از اینکه دارم سنگ قدیس نشان نالیس استفاده میکنم خیلی اوضاع رو به بهبودی شده برایم خوابام بهتر شده است ممنون واقعا

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۲:۵۸ این نظر را ثبت کرده است.

۴۱۵***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
واااااااااااااااااااااااااااااای ممنون من برادرم همزاد داشت از همین نالیس که پیشنهاد دادید استفاده کردم اوایل یکم دیونه بازیاش کمتر شد اما چند وقته دیگه کاملا خوب شده خواستم دوباره بخرم ازتون همین قدیس نشان نالیس ممنونتون میشم که واتساپ پیامم ج بدید اینسری برای خودم میخوام بگیرم چون نظرات که دیدم برادرم که دیدم گفتم چرا خودم ازش استفاده نکنم = پیام دادم واتساپ

نام: مونا

در ساعت ۸:۲۶ این نظر را ثبت کرده است.

۹۰۳***۰۹۳۶-۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۳ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
راضیم من من قدیس نشان ساده گرفتم دوست پسرم که قهوه ایم کرده بود خیلی خیلی بی احترامی پدر سگ بهم کرد موقع رفتن سه روز پیش بهم زنگ زد گفت گفتم زنگ بزنم ببینم زنده ای که منم بهش گفتم بیشعوری این چه طرز حرف زدنه ؟ گفت با گندی که من به رابطمون زدم خوب عزیز دلم غرورم اجازه نمیده که همین اول کار نازتو بخرم که گفتم پس کی میخوای بخری گفت بیا ببینمت اومد دنبالم رفتیم کافه نشستم دیدم نیومد گفتم لابد عوضی داره بازیم میده تا اومدم بلند بشم صاحب کافه یه دسته گل آورد برام گفت از طرف اقای محمدی هست گفتن تقدیمتون کنم بعدش خودش اومد و از دلم دراورد الان این سنگ قدیس نشان ساده که من گرفتم اینطوری در اومد سنگ قدیس نشان نالیس که گفتید قوی تره اونم میخوام و میشه هر دو را باهم استفاده کنم ؟

نام: سلطانی

در ساعت ۲۳:۴۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۷۷***۰۹۱۰-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۷ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
با ادب احترام همسر بنده برگشتن به خانه تشکر

نام: مصطفی

در ساعت ۱۷:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۷۶۶***۰۹۱۹-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
داداش همین قدیس نشان نالیستونو من برای خودم سفارش دادم حاجی چقدر زیدم اخلاقش خوب شده بخدا واقعا مرام گذاشتید واقعا راضی خفنم

نام: فرزین

در ساعت ۱۱:۰۲ این نظر را ثبت کرده است.

۶۹۱***۰۹۳۷-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
اقا کامران اینجا نظرات جواب نمیدن من رفتم میگم چرا نظرات شما جواب نمیدید میگن اونجا برای عزیزانی هست که استفاده کردن محبت میکنن نظر میزارن هرکی سوالی داشته باشه به واتساپ پیام میده خواستم بگم الکی سوال نکن اینجا کسی جوابتو نمیده پاشو برو واتساپ والااااااا بیکاریا

نام: احدی

در ساعت ۲۱:۱۸ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۰***۰۹۳۳-۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام کامیار هستم پارسال ازتون خرید کردم اما هرچی گشتم دوباره ازتون خرید کنم پیداتون نکردم اخه اسم سنگ یادم رفته بود اتفاقی داشتم تو نت میچرخیدم اسم قدیس نشان نالیس خورد به چشمم به اطرافیانم قول داده بودم براشون بگیرم خواستم از همین سنگ قدیس نشان نالیس که خریده بودم پارسال برایم پنج عدد دیگه بفرستید

نام: بهنام

در ساعت ۱۸:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۳۷۷***۰۹۱۲-۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
جهت ابطال جادو ازتون خرید کرده بودم _ راضی هستم من هم

نام: بدون نامم

در ساعت ۰۴:۲۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۰۰***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
لطفا واتساپ کوفتی سریع تر جواب بدید هی یه پیام الان میدید یدونه یه ساعت دیگه که نشد پاسخگویی مسخره شمام مگه من

نام: الهام

در ساعت ۱۴:۵۰ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۸***۰۹۱۹-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
بهتون گفتم بعد از استفاده نظرم تو سایت میزارم چه راضی باشم چه نه گفتم نظر میزارم برای بازگشت معشوق ازتون گرفته بودم اولش که خیلی آرامشم زیاد شد به طرز خاصی بعد بوتیک لباس فروشیم فروشش بیشتر شد و در آخر یه دفعه نامزدم اومد به بهونه ی اینکه مدارکم دستت جا مونده رابطتمون دوباره شکل گرفت ### ممنون برای منم جواب داده

نام: حیدری

در ساعت ۱۹:۲۷ این نظر را ثبت کرده است.

۴۴۷***۰۹۱۴-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
روانیم کردید از بس دیر جواب میدید تو واتساپ الانم که جواب دادید میگید سنگ قدیس نشان نالیس تموم کردید ؟ الان اوسکولم کردید ؟ باشه من تا فردا منتظر میمونم ببینم چی میشه حالا خوبه گفتم اوضاع زندگیم داغونه اینم شانس مسخره منه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج − 3 =